Spojky - angličtina

Popis stránky *
• Spojky - gramatika - angličtina
• - anglická gramatika - english grammar.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Spojky spojují slova, věty, fráze

Spojky souřadící (coordinating conjunctions) v angličtině

for (en) - pro (cz),
and - a,
nor - ani,
but - ale,
or - nebo,
yet - ještě,
so - tak,aby

Korelační spojky (correlative conjunctions) - souvstažné, dvojité spojovací výrazy

Korelační spojky se používají ve dvojicích.
either...or buď a nebo (jedna možnost)
neither...nor ani ... ani (ani ten ani ten)
both...and jak ten ... tak i ten (obě možnosti)
not only...but also nejen že...ale i (nejen že jsi krásná, ale jsi i chytrá)
whether...or ať už ....nebo (ať už zůstanete, nebo odejdete výsledek neovlivníte)
just as...so stejně jak ... tak i (stejně jako holky milují kosmetiku, tak i kluci milují motorky)
the...the, the more .... the better, čím .... tím, čím více .... tím lépe (čím více cvičíme, tím lépe umíme)
as...as tak ... jak (as long as - pokud, dokud)(as long as possible - tak dlouho, jak je to možné)(as fast as - tak rychlý jako)
as much...as nej .... z , co nejvíce ... je (as much as possible - co nejvíce je možné - co nejvíce to půjde)
no sooner...than sotva....než, tak tak ....než, sotva-jakmile-ihned ... tak(sotva jsem dala na zahradu sušit prádlo, tak hned začalo pršet)
rather...than raději .... než (raději plavu, než běhám)

Spojky podřadící (subordinating conjunctions)

Používají se ke spojení věty hlavní s větou vedlejší a jako příslovce. Nejčastěji používané spojky podřadící:
after poté
although ačkoli
as jako
as far as Pokud
as if jako kdyby
as long as tak dlouho jak
as soon as Jakmile
as though jako by
because protože
before před
even if i kdyby
even though Přestože
every time pokaždé
if když
in order that aby
since od té doby
so tak
so that aby
than než
though ačkoli
unless ledaže
until až do
when kdy
whenever kdykoli
where kde
whereas zatímco
wherever kdekoli
while zatímco

Viz také stránku: Podstatná jména facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet