Angličtina online anglictina.okhelp.cz
  Stránky
Index
Množné číslo podst. jména pravidelná + S
Množné č. podst. jména NEpravidelná + ES,OES
Frázová slovesa - angličtina
Fráze - angličtina
» Předložky - záludnosti
Předložky - angličtina
Velká písmena, pravidla
Velká písmena Test
Být - to be, am, are, is
Podstatná jména, člen a-an
A AN kdy psát
Člen určitý THE
Člen THE - test
Spojky - angličtina
Abeceda - vyslovnost
Abeceda - test
IPA editor fonetické výslovnosti

Angličtina předložky preposition gramatika test

home »  anglictina gramatika  »  predlozky anglictina test
Sponzorované odkazy

Test

předložka místa PŘED (budovou)

pracovat z (domu, domova) - working

dívat se na (povrch něčeho, stolu, tabule) - look ...

nakonec (poslední rozhodnutí/změna rozhodnutí) -

přímo před něčíma očima (stát před někým) - right her eyes

žárlit na někoho -

na povrchu (něco umístěno) -

dívat se na (nějaký jev, úkaz, bytost) - look me

nad nulou (stupně) - zero

na konci (ulice,filmu) - of the street

překlenout něco (pohyb/let nad něčím) - bridge the river

mezi dvěma objekty (mezi dvěma domy) -

pod námi (všude kolem, nepřímo pod ... pod horou = u hory, pod nulou) - us

byl přijat na universitu (byl přijat kam?) - a university

pracovat jako (čím, povolání) - working a teacher

být na někoho naštvaný - (her...)

hrát si na (Indiány) - play Indians

vdaná/ženatý za někoho -

odejít do práce - leaving work

bydlet na vesnici / městě - life a village / city

pracovat na něčem (na projektu) - working ....

pracovat v (nějaké sféře, oblasti, oddělení firmy) - working

odjet do Prahy - leaving Prague

studovat na střední škole - studying high school

nepřímo nad něčím (na stráni nad námi) -

pod stolem/autem (přímo pod něčím) - the car/the desk

jet/jít někam (chystat se někam ... do Prahy, na koncert, do postele) - going Prague

v domě (doma) - home

uvnitř něčeho (umístění) -

jít na plavání (zaplavat si) - go swimming

v zahraničí

pracovat pro někoho (určitou firmu, společnost) - working

odjel z Prahy (opustil Prahu) - he left Prague

přímo nad něčím -

na nebi (jedná se o prostor) - the sky

dostáhnout shody - (the ...)

kolem něčeho je něco (stromy kolem domu) - trees the house

časová předložka PŘED (nějakou událostí) -

mezi (stromy) -

nespokojený s něčím -

znalý v určitém oboru, oblasti -

hodit (někomu) - throw (her)

být připravený (na něco) -

před něčím (místně, před domem)

zahynout na (nějakou nemoct atd.) - died ...

překrýt něco -

pracovat jako (napodobovat někoho: jako kůň) - working

vedle něčeho -

mít legraci z někoho (smát se mu) - (her)

usmát se na někoho - (her)

pod něčím (něco umístěno) -

pracovat s (nástroji, lidmi, materiály) - working

za něčím (domem) (the house)

nadšený z něčeho -

přeložit něco do jiného jazyka -

pracovat v (restauraci, obchodě) - working

uprostřed mezi více objekty (mezi lidmi, stromy, auty) -

pracovat na něčem (článku,díle) - working

ze zahraničí

mezi dvěma časovými údaji (mezi svátky, hodinami) -

do zahraničí

rozdíl mezi něčím (jaký je rozdíl mezi..) - difference ..

na jihu (bydlet na jihu atd.) - the south

přirovnat s něčím (srovnávat, je podobný) - this ... ...

pořadí (např. A je před C) - A comes C

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.
Time: 00:00:00

Angličtina testy

Sponzorované odkazy

Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  anglictina gramatika  »  predlozky anglictina test

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 anglictina.okhelp.cz All right reserved