Angličtina online anglictina.okhelp.cz
  Stránky
Index
THE - člen určitý
Budoucí čas
Číslovky
Podmiňovací způsob
» Předložky
Sloveso bytí
Sloveso míti
Sloveso mluvit
Sloveso nejsem
Zájmena

Předložky angličtina

home »  testy  »  gramatika anglictina slovesa cislovky zajmena testy  »  predlozkySponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.
Chyba
 
1)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
about
for
with
last  next  Top End
 
2)
před (určitým množstvím času)
by
ago
across from
last  next  Top End
 
3)
za (nějakým místem)
behind
in front of
before
last  next  Top End
 
4)
bez
for
about
without
last  next  Top End
 
5)
under
pod
nad
přes
last  next  Top End
 
6)
from
s
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
z (ale xx Mary - od Marie)
last  next  Top End
 
7)
without
od
s
bez
last  next  Top End
 
8)
before
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
do (určité doby)
last  next  Top End
 
9)
for
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
s
o (něčem)
last  next  Top End
 
10)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
in
to
at
last  next  Top End
 
11)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
between
from
among
last  next  Top End
 
12)
přes
over
behind
in front of
last  next  Top End
 
13)
ago
před (určitým množstvím času)
naproti od
do (určité doby)
last  next  Top End
 
14)
skrz
among
through
between
last  next  Top End
 
15)
o (něčem)
with
without
about
last  next  Top End
 
16)
between
mezi (mnoha věcmi)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
z (ale xx Mary - od Marie)
last  next  Top End
 
17)
mezi (mnoha věcmi)
from
among
for
last  next  Top End
 
18)
with
s
bez
o (něčem)
last  next  Top End
 
19)
in front of
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
last  next  Top End
 
20)
vedle
through
next to
between
last  next  Top End
 
21)
in
na, v (v místě, na místě, v hodině)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
22)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
to
into
at
last  next  Top End
 
23)
behind
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
za (nějakým místem)
last  next  Top End
 
24)
into
nad
pod
do (dovnitř)
last  next  Top End
 
25)
through
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
skrz
last  next  Top End
 
26)
s
about
with
without
last  next  Top End
 
27)
to
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
last  next  Top End
 
28)
among
z (ale xx Mary - od Marie)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
mezi (mnoha věcmi)
last  next  Top End
 
29)
pod
under
above
over
last  next  Top End
 
30)
naproti od
across from
through
next to
last  next  Top End
 
31)
about
s
o (něčem)
bez
last  next  Top End
 
32)
above
přes
za (nějakým místem)
nad
last  next  Top End
 
33)
nad
behind
over
above
last  next  Top End
 
34)
on
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
last  next  Top End
 
35)
across from
vedle
skrz
naproti od
last  next  Top End
 
36)
před (nějakým místem)
ago
before
in front of
last  next  Top End
 
37)
next to
vedle
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
last  next  Top End
 
38)
do (určité doby)
by
next to
across from
last  next  Top End
 
39)
by
vedle
do (určité doby)
naproti od
last  next  Top End
 
40)
over
přes
před (nějakým místem)
za (nějakým místem)
last  next  Top End
 
41)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
to
in
on
last  next  Top End
 
42)
před (nějakým časem, místem atd.)
by
before
ago
last  next  Top End
 
43)
z (ale xx Mary - od Marie)
for
from
with
last  next  Top End
 
44)
do (dovnitř)
above
into
under
last  next  Top End
 
45)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
under
at
into
last  next  Top End
 
46)
at
na, v (v místě, na místě, v hodině)
pod
do (dovnitř)

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 56,5850 sekundy
Dat:
2016-12-11 21:05:22 Nick: Česko

 
Sponzorované odkazy


Sponzorované odkazy

Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  testy  »  gramatika anglictina slovesa cislovky zajmena testy  »  predlozky

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 anglictina.okhelp.cz All right reserved