sloveso_mluvit

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso mluvit
• - časování slovesa mluvit - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
ono mluví
it speaks
is it speaking
it is not speaking
 
2)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they are not speaking
they it no speaks
they is not speaking
 
3)sloveso mluvit
ona mluví ?
are he speak ?
she is speaks ?
is she speaking ?
 
4)sloveso mluvit
já mluvím
I speaks
I it speaking
I speak
 
5)sloveso mluvit
ona mluví
she is not speaking
is she speaking
she speaks
 
6)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
is they speaking
are they speaking
they speak
 
7)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
are they speaking ?
they are speaking?
they are speaks?
 
8)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we is speaks ?
are we it speak ?
are we speaking ?
 
9)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
you aren't speaking
you speak
are you speaking
 
10)sloveso mluvit
já nemluvím
I am not speaking
I is not speak
I are not speaks
 
11)sloveso mluvit
my nemluvíme
we are not speaking
are not we speaking
we no speak
 
12)sloveso mluvit
my mluvíme
are we speaking
we aren't speaking
we speak
 
13)sloveso mluvit
ona nemluví
she is not speaking
is she not speaking
she are not speaking
 
14)sloveso mluvit
on mluví
he speaks
is it speaking
he is not speaking
 
15)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you is speaking?
you are speaking ?
are you speaking ?
 
16)sloveso mluvit
on nemluví
he is not speaking
he is speak
she not speak
 
17)sloveso mluvit
já mluvím ?
are I speaking ?
am I speaking ?
I is speaking?
 
18)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you is not speaking
is you not speaking
you are not speaking
 
19)sloveso mluvit
on mluví ?
is he speaking ?
are he speaking ?
are is he speaking ?
 
20)sloveso mluvit
ono mluví ?
it is speaks?
are it speak ?
is it speaking ?
 
21)sloveso mluvit
ono nemluví
it is not speaking
it no speak
it are not speaking

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 29,1999 sekundy
Dat:
2020-12-03 13:04:00 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet