Angličtina - sloveso mluvit


Popis stránky

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you is not speaking
you are not speaking
is you not speaking
 
2)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they is not speaking
they are not speaking
they it no speaks
 
3)sloveso mluvit
ono mluví
it speaks
it is not speaking
is it speaking
 
4)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
they are speaking?
are they speaking ?
they are speaks?
 
5)sloveso mluvit
já nemluvím
I is not speak
I are not speaks
I am not speaking
 
6)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
you speak
you aren't speaking
are you speaking
 
7)sloveso mluvit
my mluvíme
we speak
we aren't speaking
are we speaking
 
8)sloveso mluvit
já mluvím
I speaks
I it speaking
I speak
 
9)sloveso mluvit
já mluvím ?
I is speaking?
are I speaking ?
am I speaking ?
 
10)sloveso mluvit
my nemluvíme
we are not speaking
we no speak
are not we speaking
 
11)sloveso mluvit
ono mluví ?
it is speaks?
are it speak ?
is it speaking ?
 
12)sloveso mluvit
ona mluví
she speaks
she is not speaking
is she speaking
 
13)sloveso mluvit
ono nemluví
it is not speaking
it no speak
it are not speaking
 
14)sloveso mluvit
on mluví
is it speaking
he speaks
he is not speaking
 
15)sloveso mluvit
ona nemluví
is she not speaking
she are not speaking
she is not speaking
 
16)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we is speaks ?
are we it speak ?
are we speaking ?
 
17)sloveso mluvit
on mluví ?
are he speaking ?
is he speaking ?
are is he speaking ?
 
18)sloveso mluvit
ona mluví ?
is she speaking ?
she is speaks ?
are he speak ?
 
19)sloveso mluvit
on nemluví
he is not speaking
he is speak
she not speak
 
20)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
they speak
are they speaking
is they speaking
 
21)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you is speaking?
you are speaking ?
are you speaking ?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 51,9780 sekundy
Dat:
2020-02-14 07:14:08 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet