Angličtina online anglictina.okhelp.cz
  Stránky
Index
THE - člen určitý
Budoucí čas
Číslovky
Podmiňovací způsob
» Předložky
Sloveso bytí
Sloveso míti
Sloveso mluvit
Sloveso nejsem
Zájmena

Předložky angličtina

home »  testy  »  grammar  »  predlozky
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.
Chyba
 
1)
o (něčem)
with
without
about
last  next  Top End
 
2)
from
z (ale xx Mary - od Marie)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
s
last  next  Top End
 
3)
for
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
s
o (něčem)
last  next  Top End
 
4)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
into
at
under
last  next  Top End
 
5)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
from
between
among
last  next  Top End
 
6)
vedle
through
next to
between
last  next  Top End
 
7)
pod
over
under
above
last  next  Top End
 
8)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
for
with
about
last  next  Top End
 
9)
over
přes
před (nějakým místem)
za (nějakým místem)
last  next  Top End
 
10)
přes
behind
in front of
over
last  next  Top End
 
11)
through
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
skrz
last  next  Top End
 
12)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
on
in
to
last  next  Top End
 
13)
z (ale xx Mary - od Marie)
for
with
from
last  next  Top End
 
14)
s
about
without
with
last  next  Top End
 
15)
before
do (určité doby)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
last  next  Top End
 
16)
by
naproti od
vedle
do (určité doby)
last  next  Top End
 
17)
about
bez
s
o (něčem)
last  next  Top End
 
18)
před (nějakým časem, místem atd.)
by
ago
before
last  next  Top End
 
19)
at
pod
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
last  next  Top End
 
20)
nad
above
behind
over
last  next  Top End
 
21)
před (nějakým místem)
in front of
ago
before
last  next  Top End
 
22)
do (dovnitř)
above
under
into
last  next  Top End
 
23)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
at
in
to
last  next  Top End
 
24)
in front of
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
last  next  Top End
 
25)
into
pod
do (dovnitř)
nad
last  next  Top End
 
26)
with
bez
o (něčem)
s
last  next  Top End
 
27)
next to
vedle
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
last  next  Top End
 
28)
do (určité doby)
by
next to
across from
last  next  Top End
 
29)
mezi (mnoha věcmi)
from
among
for
last  next  Top End
 
30)
ago
před (určitým množstvím času)
do (určité doby)
naproti od
last  next  Top End
 
31)
on
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
32)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
into
to
at
last  next  Top End
 
33)
naproti od
across from
next to
through
last  next  Top End
 
34)
above
za (nějakým místem)
nad
přes
last  next  Top End
 
35)
bez
about
without
for
last  next  Top End
 
36)
behind
za (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (nějakým místem)
last  next  Top End
 
37)
under
nad
přes
pod
last  next  Top End
 
38)
za (nějakým místem)
behind
in front of
before
last  next  Top End
 
39)
across from
vedle
naproti od
skrz
last  next  Top End
 
40)
to
na, v (v místě, na místě, v hodině)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
do (dovnitř)
last  next  Top End
 
41)
among
mezi (mnoha věcmi)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
z (ale xx Mary - od Marie)
last  next  Top End
 
42)
před (určitým množstvím času)
by
across from
ago
last  next  Top End
 
43)
in
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
44)
skrz
among
between
through
last  next  Top End
 
45)
without
od
bez
s
last  next  Top End
 
46)
between
mezi (mnoha věcmi)
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 1,859 sekundy
Dat:
2013-08-26 00:56:38 Nick: Česko

 
Sponzorované odkazy

Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  testy  »  grammar  »  predlozky

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 anglictina.okhelp.cz All right reserved