Angličtina online anglictina.okhelp.cz
  Stránky
Index
THE - člen určitý
Budoucí čas
Číslovky
Podmiňovací způsob
» Předložky
Sloveso bytí
Sloveso míti
Sloveso mluvit
Sloveso nejsem
Zájmena

Předložky angličtina

home »  testy  »  grammar  »  predlozkySponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.
Chyba
 
1)
bez
without
about
for
last  next  Top End
 
2)
do (určité doby)
by
next to
across from
last  next  Top End
 
3)
into
pod
do (dovnitř)
nad
last  next  Top End
 
4)
at
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
pod
last  next  Top End
 
5)
before
před (určitým množstvím času)
před (nějakým časem, místem atd.)
do (určité doby)
last  next  Top End
 
6)
skrz
among
between
through
last  next  Top End
 
7)
před (nějakým místem)
ago
in front of
before
last  next  Top End
 
8)
vedle
next to
through
between
last  next  Top End
 
9)
through
skrz
mezi (mnoha věcmi)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
last  next  Top End
 
10)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
in
to
at
last  next  Top End
 
11)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
on
in
to
last  next  Top End
 
12)
with
s
o (něčem)
bez
last  next  Top End
 
13)
above
za (nějakým místem)
přes
nad
last  next  Top End
 
14)
pod
above
over
under
last  next  Top End
 
15)
mezi (mnoha věcmi)
for
among
from
last  next  Top End
 
16)
před (nějakým časem, místem atd.)
by
before
ago
last  next  Top End
 
17)
behind
před (nějakým místem)
za (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
last  next  Top End
 
18)
between
mezi (mnoha věcmi)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
z (ale xx Mary - od Marie)
last  next  Top End
 
19)
o (něčem)
without
with
about
last  next  Top End
 
20)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
into
under
at
last  next  Top End
 
21)
in
na, v (v místě, na místě, v hodině)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
22)
nad
behind
over
above
last  next  Top End
 
23)
on
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
24)
across from
vedle
skrz
naproti od
last  next  Top End
 
25)
by
do (určité doby)
naproti od
vedle
last  next  Top End
 
26)
for
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
o (něčem)
s
last  next  Top End
 
27)
from
z (ale xx Mary - od Marie)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
s
last  next  Top End
 
28)
to
na, v (v místě, na místě, v hodině)
do (dovnitř)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
29)
under
přes
nad
pod
last  next  Top End
 
30)
za (nějakým místem)
before
in front of
behind
last  next  Top End
 
31)
naproti od
through
next to
across from
last  next  Top End
 
32)
s
without
about
with
last  next  Top End
 
33)
ago
do (určité doby)
před (určitým množstvím času)
naproti od
last  next  Top End
 
34)
among
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
mezi (mnoha věcmi)
z (ale xx Mary - od Marie)
last  next  Top End
 
35)
without
bez
s
od
last  next  Top End
 
36)
in front of
před (určitým množstvím času)
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
last  next  Top End
 
37)
next to
vedle
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
last  next  Top End
 
38)
about
bez
s
o (něčem)
last  next  Top End
 
39)
přes
behind
over
in front of
last  next  Top End
 
40)
před (určitým množstvím času)
by
across from
ago
last  next  Top End
 
41)
z (ale xx Mary - od Marie)
from
with
for
last  next  Top End
 
42)
over
za (nějakým místem)
před (nějakým místem)
přes
last  next  Top End
 
43)
do (dovnitř)
above
under
into
last  next  Top End
 
44)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
with
about
for
last  next  Top End
 
45)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
among
between
from
last  next  Top End
 
46)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
at
to
into

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 1,859 sekundy
Dat:
2013-08-26 00:56:38 Nick: Česko

 


Sponzorované odkazy

 


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  testy  »  grammar  »  predlozky

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 anglictina.okhelp.cz All right reserved