Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you are
you is
 
2)sloveso býti
nejsme?
you aren't?
we are?
aren't we?
 
3)sloveso býti
jsi ty?
is you?
you are?
are you?
 
4)sloveso býti
nejsme
aren't he
we aren't
you aren't
 
5)sloveso býti
nejsi
you are not
are not you
are you not
 
6)sloveso býti
jste vy?
are she?
you are?
are you?
 
7)sloveso býti
nejste
you isn't
aren't you
you aren't
 
8)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
 
9)sloveso býti
nejsem
not I'm
I'm not
no I'm
 
10)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they isn't
they are
they aren't
 
11)sloveso býti
ono, to je
it isn't
it is
it are
 
12)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
13)sloveso býti
on není
not he is
he is not
are he not
 
14)sloveso býti
je on?
is he?
is she?
isn't he?
 
15)sloveso býti
nejsi
you isn't
you aren't
isn't you
 
16)sloveso býti
je ona?
is she?
are she?
isn't she?
 
17)sloveso býti
nejsem?
am I not?
are I not?
not is I?
 
18)sloveso býti
nejsou
not they are
they are not
are they not
 
19)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
aren't you?
are you?
 
20)sloveso býti
my jsme
are we is
we is
we are
 
21)sloveso býti
nejsme
we are not
we not is
we is not
 
22)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't she?
aren't they?
 
23)sloveso býti
ono není
it are not
it is not
are it not
 
24)sloveso býti
on je
he are
he is
is he
 
25)sloveso býti
on není
he aren't
he isn't
he are
 
26)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are she?
are we?
 
27)sloveso býti
jsme my?
we are ?
aren't we?
are we?
 
28)sloveso býti
jsem já?
I am?
am I?
I are?
 
29)sloveso býti
ona není
she are not
she is not
are she not
 
30)sloveso býti
ono není
it aren't
it isn't
aren't it
 
31)sloveso býti
ona je
she aren't
she is
she are
 
32)sloveso býti
já jsem
I am
I is
am I
 
33)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't he?
isn't she?
 
34)sloveso býti
ona není?
she isn't?
isn't he?
isn't she?
 
35)sloveso býti
nejsem
I am not
I are not
am I not
 
36)sloveso býti
ono není?
isn't it?
isn't he?
it isn't?
 
37)sloveso býti
nejste
you is not
are you not
you are not
 
38)sloveso býti
je ono?
is she?
is it?
is he?
 
39)sloveso býti
nejsou
they aren't
she isn't
you isn't

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 48,6109 sekundy
Dat:
2019-10-16 08:28:16 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet