sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
nejste
aren't you
you aren't
you isn't
 
2)sloveso býti
on je
he is
he are
is he
 
3)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are we?
are they?
 
4)sloveso býti
jsem já?
am I?
I am?
I are?
 
5)sloveso býti
je ono?
is it?
is he?
is she?
 
6)sloveso býti
nejsem
I are not
am I not
I am not
 
7)sloveso býti
nejsem?
not is I?
am I not?
are I not?
 
8)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't she?
aren't they?
 
9)sloveso býti
nejste?
aren't we?
aren't you?
we aren't ?
 
10)sloveso býti
nejsou
not they are
they are not
are they not
 
11)sloveso býti
nejsi
you aren't
isn't you
you isn't
 
12)sloveso býti
ono není
aren't it
it isn't
it aren't
 
13)sloveso býti
je on?
is he?
is she?
isn't he?
 
14)sloveso býti
nejsi
are not you
you are not
are you not
 
15)sloveso býti
ona není
isn't she
she aren't
she isn't
 
16)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they are
they isn't
 
17)sloveso býti
ona je
she is
she aren't
she are
 
18)sloveso býti
je ona?
isn't she?
is she?
are she?
 
19)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you am
you are
 
20)sloveso býti
on není?
isn't she?
isn't he?
he isn't?
 
21)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
are you?
you aren't?
 
22)sloveso býti
jsi ty?
you are?
are you?
is you?
 
23)sloveso býti
jste vy?
you are?
are you?
are she?
 
24)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
25)sloveso býti
nejsem
no I'm
I'm not
not I'm
 
26)sloveso býti
ono není
it are not
are it not
it is not
 
27)sloveso býti
nejsme
we is not
we not is
we are not
 
28)sloveso býti
jsme my?
are we?
aren't we?
we are ?
 
29)sloveso býti
ona není?
isn't she?
she isn't?
isn't he?
 
30)sloveso býti
ona není
she are not
are she not
she is not
 
31)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
 
32)sloveso býti
já jsem
am I
I is
I am
 
33)sloveso býti
my jsme
we are
we is
are we is
 
34)sloveso býti
nejsme
you aren't
aren't he
we aren't
 
35)sloveso býti
on není
are he not
not he is
he is not
 
36)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
you aren't?
we are?
 
37)sloveso býti
nejsou
she isn't
you isn't
they aren't
 
38)sloveso býti
ono není?
isn't he?
isn't it?
it isn't?
 
39)sloveso býti
on není
he aren't
he are
he isn't

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 29,6750 sekundy
Dat:
2020-08-30 23:50:31 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet