přísloví

Popis stránky *
• Anglická přísloví
• - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Chyba
 
1)
EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS
Nikdo není dokonalý.
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
Kolik krajů, tolik obyčejů.
 
2)
LOVE ME, LOVE MY DOG.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Konec vše napraví.
Kuj železo, dokud je žhavé.
 
3)
MY HOUSE, MY CASTLE.
Můj dům, můj hrad.
Všude dobře, doma nejlépe.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
 
4)
AS YOU MAKE YOUR BED SO YOU MUST LIE ON IT.
Rozmysli si, co říkáš.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
 
5)
THINGS MOST EXCELLENT ARE EVER MOST ENVIED
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Lež má krátké nohy.
Není štěstí bez závisti.
 
6)
EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Jaký pán, takový krám.
 
7)
VARIETY IS THE SPICE OF LIFE
Změna je kořením života.
Zdi mají uši.
Mnoho psů, zajícova smrt.
 
8)
DON'T GIVE UP AN OLD THING BEFORE YOU HAVE A NEW BETTER
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
Nevyhazuj staré věci, dokud nemáš nové a lepší.
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
 
9)
A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED.
Více očí více vidí.
V nouzi poznáš přítele.
Víc hlav, víc rozumu.
 
10)
MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES.
Ranní ptáče dál doskáče.
Konec vše napraví.
Kuj železo, dokud je žhavé.
 
11)
A WORD IS ENOUGH TO THE WISE.
Moudrému napověz.
Činy mluví hlasitěji než slova.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
 
12)
OUT OF SIGHT, OUT OF MIND.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
 
13)
BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Příležitost dělá zloděje.
 
14)
AFTER RAIN COMES SUNSHINE.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Všechno má svůj čas.
 
15)
WALLS HAVE EARS
Zdi mají uši.
Jít hlavou proti zdi.
Malovat čerty na zeď.
 
16)
LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Není růže bez trní.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
 
17)
WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY.
Lépe se to řekne, než udělá.
Nic nového pod sluncem.
Když se chce, všechno jde.
 
18)
EAST OR WEST HOME IS BEST.
Všude dobře, doma nejlépe.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
 
19)
EARLY BIRD CATCHES THE WORM.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Nové koště dobře mete.
Ranní ptáče dál doskáče.
 
20)
ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS.
Jiný kraj, jiný mrav.
Dvakrát měř, jednou řež.
Činy mluví hlasitěji než slova.
 
21)
EVERY GRAIN HAS ITS BRAN
Nikdo není dokonalý.
Lež má krátké nohy.
Držet jazyk za zuby.
 
22)
IF YOU RUN AFTER TWO HARES, YOU WILL CATCH NONE.
Lépe pozdě než nikdy.
Čas na nikoho nečeká.
Nehoň dva zajíce najednou.
 
23)
BETTER LATE THAN NEVER.
Zdraví je největší poklad.
Čas na nikoho nečeká.
Lépe pozdě než nikdy.
 
24)
AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY.
V nouzi poznáš přítele.
Všude dobře, doma nejlépe.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
 
25)
EVERY BIRD LIKES ITS OWN NEST
Každý pták občas rád zanáší do jiného hnízda.
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
Každý pták má své vlastní hnízdo.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 22,8180 sekundy
Dat:
2020-11-14 19:48:18 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet