Anglické fráze - idiomy - přirovnání - vyberte vhodnější možnost.


Popis stránky

Anglické fráze - idiomy - přirovnání - vyberte vhodnější možnost.
Jak se řekne například ZNUDĚNÝ K SMRTI, ZNECHUCENÝ - test - vyberte správné možnosti.
Idiom je ustálená víceslovná průpovídka - přirovnání - frazém, ale jeho pravý význam již musíte znát, protože pouze ze slov, které sylšíte - čtete, jej neodvodíte.
Některé idiomy rychle vznikají a zanikají, protože se vztahují např. jen k danému stavu (jsi ošklivý jak dnešní počasí).
Jiné jsou stablinější a dokonce rozšířené po celém světě. Např. "mít husí kůži"

Test

Give someone a hand...
I feel blue.
Throw in the towel.
... rings a bell ...
...on the dot...
I don't have the guts to...
...keeping my fingers crossed... (ukazováček a přostředníček přes sebe)..
... twenty-four seven ...
Get foot in the door.
Never mind.
Come off.
I'm totally beat.
You can say that again.
Keep an eye on.
I'm sick and tired of...
A hard time.
Sleep on it.
I can eat a horse..
I jumped to conclusions.
I got goose bumps.
...sooner or later...
Don't be a chicken.
I have nothing to do.
Read between the lines..
They gave me a hard time for it...
Make up your mind.
Put oneself in one's place..
to nuke it..
Speak of the devil...
It's about time.
Know something inside out...
it is over one's head..
It's getting on my nerves.
it is out of this world..
Stay in touch.
Let's call it a day.
Rain or shain...
A couch potato.
Go with the flow ...
Out of the blue...
... bugging me ...
Let's go dutch today. (platba v restauraci)..
...now and then..
You've got to be kidding me.
It's no big deal.
Easier said than done...
Fender bender.
Good luck.
You read my mind.
But first things first...
Take it easy ...
... feeling under the weather ...
I'm dying of boredom.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY