Sponzorované odkazy

Anglické fráze - idiomy - přirovnání - vyberte vhodnější možnost.


Popis stránky

Anglické fráze - idiomy - přirovnání - vyberte vhodnější možnost.
Jak se řekne například ZNUDĚNÝ K SMRTI, ZNECHUCENÝ - test - vyberte správné možnosti.
Sponzorované odkazy
Idiom je ustálená víceslovná průpovídka - přirovnání - frazém, ale jeho pravý význam již musíte znát, protože pouze ze slov, které sylšíte - čtete, jej neodvodíte.
Některé idiomy rychle vznikají a zanikají, protože se vztahují např. jen k danému stavu (jsi ošklivý jak dnešní počasí).
Jiné jsou stablinější a dokonce rozšířené po celém světě. Např. "mít husí kůži"

Test

Speak of the devil...
Let's call it a day.
Don't be a chicken.
... rings a bell ...
...keeping my fingers crossed... (ukazováček a přostředníček přes sebe)..
I'm dying of boredom.
Out of the blue...
I jumped to conclusions.
Go with the flow ...
Never mind.
A couch potato.
Stay in touch.
Fender bender.
A hard time.
Take it easy ...
Make up your mind.
It's no big deal.
it is over one's head..
They gave me a hard time for it...
Easier said than done...
I got goose bumps.
it is out of this world..
... feeling under the weather ...
Come off.
Let's go dutch today. (platba v restauraci)..
You've got to be kidding me.
I have nothing to do.
I'm totally beat.
It's about time.
Rain or shain...
...on the dot...
I'm sick and tired of...
But first things first...
Know something inside out...
... twenty-four seven ...
Get foot in the door.
Throw in the towel.
Sleep on it.
I don't have the guts to...
Read between the lines..
Good luck.
... bugging me ...
...sooner or later...
Give someone a hand...
Put oneself in one's place..
I feel blue.
It's getting on my nerves.
...now and then..
Keep an eye on.
You can say that again.
I can eat a horse..
to nuke it..
You read my mind.
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY