Anglické fráze - idiomy - přirovnání - vyberte vhodnější možnost.


Popis stránky

Anglické fráze - idiomy - přirovnání - vyberte vhodnější možnost.
Jak se řekne například ZNUDĚNÝ K SMRTI, ZNECHUCENÝ - test - vyberte správné možnosti.
Idiom je ustálená víceslovná průpovídka - přirovnání - frazém, ale jeho pravý význam již musíte znát, protože pouze ze slov, které sylšíte - čtete, jej neodvodíte.
Některé idiomy rychle vznikají a zanikají, protože se vztahují např. jen k danému stavu (jsi ošklivý jak dnešní počasí).
Jiné jsou stablinější a dokonce rozšířené po celém světě. Např. "mít husí kůži"

Test

It's getting on my nerves.
Keep an eye on.
... rings a bell ...
I have nothing to do.
They gave me a hard time for it...
It's about time.
A couch potato.
Know something inside out...
Stay in touch.
I'm sick and tired of...
I jumped to conclusions.
Make up your mind.
I got goose bumps.
Take it easy ...
Out of the blue...
it is over one's head..
Good luck.
to nuke it..
...on the dot...
it is out of this world..
A hard time.
...now and then..
Let's go dutch today. (platba v restauraci)..
You read my mind.
Get foot in the door.
You can say that again.
Put oneself in one's place..
...keeping my fingers crossed... (ukazováček a přostředníček přes sebe)..
I don't have the guts to...
... bugging me ...
But first things first...
It's no big deal.
Let's call it a day.
Never mind.
Don't be a chicken.
Come off.
Rain or shain...
I'm totally beat.
Go with the flow ...
...sooner or later...
Read between the lines..
Fender bender.
I'm dying of boredom.
Give someone a hand...
You've got to be kidding me.
I feel blue.
Easier said than done...
Sleep on it.
Speak of the devil...
... twenty-four seven ...
Throw in the towel.
... feeling under the weather ...
I can eat a horse..
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY