Frázová slovesa - angličtina

Popis stránky *
• Frázová slovesa angličtina popis a test cvičení pravopisné diktát
• Gramatika angličtina online
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
TURN OF the radio
TURN the radio OF
WAKE me UP
WAKE UP me

Frázová slovesa - phrasal verbs

 • frázové sloveso je kombinace slovesa a předložky např. grow up v čestině vy-růst
 • nebo kombinace slovesa, příslovce a předložky
 • frázové sloveso má význam, který je odlišný od původního slovesa a až z kontextu celé věty určíte jeho pravý smysl
 • příslovce nebo předložky, které následují sloveso jsou označovány jako příslovečné částice
 • na rozdíl od češtiny vkládáme příslovečné částice (předložky) až za slovo

Předmět ve větě

 • pokud věta obsahuje předmět, může být částice až za tímto předmětem (vypni to rádio - turn the radio off)
 • pokud je předmět vyjádřen zájmenem osobním, musí být toto zájmeno před částicí - např. maminka ukázala synovi na boty a řekla: take them off (sundej je, vyzuj se)

Nejčastější příklady použití

 • sloveso + ON (něco započít)
 • sloveso + OFF (něco ukončit)
 • sloveso + UP (něco zvýšit, zesílit, navršit, dosáhnout něčeho, vyrůst)
 • sloveso + DOWN (něco snížit, klesnout, vyčerpat, ztlumit)
 • sloveso + ACROSS (dostat se na druhou stranu, přejít, přeplout, přeletět, ...)
 • sloveso + OVER (dostat se na druhou stranu - na konec, přejít, ...)
 • sloveso + THROUGH (projít skrz, prosadit, protlačit, ...)
 • pro lepší pochopení frázových sloves si proveďte test níže

Test

vycházet spolu (přátelit se) - get

dostat se z nějakých problémů - get

zapnout - turn

přejít - go

práce (pro určitou organizaci) - work

práce (na nějakém místě) - work (město, budova, všeobecně)

prorazit- brake

obléct na sebe - put

zesílit (zvuk) - turn

začít nebo pokračovat v něčem - get

probudit se - wake

zhroutit se - break

uniknout pryč - get

podařit se - get

položit - put

zvednout - pick

práce (jako... určitá pozice) - work

práce (vypracovat plány... ) - work

zvednout se (na vlastní nohy) - get

splnit něco (těžký úkol) - get

postavit se - stand

probuď mne - wake

být vážný, sestoupit, klesat - get

práce (v určité organizaci, instituci, bance) - work

práce (s kým čím... lidmi, nástroji... ) - work

práce (na projektu) - work

posadit se - stand

vstávat - get

vypnout - turn

svléknout - take

vejít, vstoupit, nasednout - get

odložit - put

vystoupit (z vlaku, autobusu) - get

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet