Angličtina gramatika jak se tvoří množné číslo - podstatná jména NEpravidelná pravidla a test - diktát


Popis stránky

Angličtina gramatika jak se tvoří množné číslo - podstatná jména NEpravidelná pravidla a test - diktát
Jak tvoříme množné číslo nepravidelných podstatných jmen v angličtině, pravidla a test, diktát, cvičení pravopisné, diktát. Angličtina pro samouky. Pro začátečníky.
Tipy na dárky

Pravidla psaní koncovek podstatných jmen nepravidelných v množném čísle

 • nepravidelná podstatná jména nemají pravidla k jejich určení, proto jsou NEPRAVIDELNÁ, ale často mají určité pravděpodobné zakončení
 • nepravidelná podstatná jména je třeba řádně nacvičit, viz test níže
 • Některá podstatná jména mají převzata jejich množná čísla z latiny, či jazyku, ze kterého byla přejata
 • antenna antennae
 • Většina podstatných jmén končících na O tvoří množné číslo přidáním - OES , nebo - ES
 • potato potatoes
 • Některá podstatná jména změní písmena uprostřed slova v množném čísle
 • man men
 • f na konci slova se často mění na VES
 • half halves
 • is na konci slova se často mění na ES
 • axis axes
 • ix na ICES
 • matrix matrices
 • Některá podstatná jména nepravidelná se píší v množném čísle stejně jako v jednotném
 • deer deer

Vytvořte množné číslo z podstatného jména nepravidelného

Test

brambora potato

vsuvka - parenthesis

stimulační podnět lat. - stimulus

způsob, prostředek - means

police, deska, stojan - shelf

řasa lat. - alga

zub - tooth

list - leaf

manželka - wife

osa - axis

index - index

vlk - wolf

potomek - offspring

životopis lat. curriculum

dodatek - appendix

já sám - self

rod, třída lat. genus

matice - matrix

ovce - sheep

život - life

přehled lat. - syllabus

nůž - knife

druh, sorta - species

tele - calf

veš - louse

pamětní spis lat. - memorandum

kasárny - barracks

neuróza - neurosis

jelen - deer

absolvent lat. - alumnus

žena - woman

teze - thesis

série - series

ryba - fish

zrušení něčeho, zákaz - veto

dodatek lat. - addendum

zloděj - thief

elf - elf

šibenice - gallows

polovina - half

diagnóza - diagnosis

kaktus lat. cactus

chodidlo - foot

rajče - tomato

základ - basis

obratel lat. - vertebra

anténa lat. - antenna

bakterie lat. - bacterium

datum lat. datum

houba lat. - fungus

kopyto - hoof

měňavka lat. - amoeba

husa - goose

zákaz, blokáda - embargo

ozvěna - echo

hypotéza - hypothesis

larva lat. - larva

hrdina - hero

myš mouse

ochrnutí - paralysis

bochník - loaf

elipsa - ellipsis

důraz - emphasis

oáza - oasis

torpédo - torpedo

krize - crisis

muž - man

analýza - analysis

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí






KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet