Angličtina gramatika jak se tvoří množné číslo - podstatná jména NEpravidelná pravidla a test - diktát


Popis stránky

Angličtina gramatika jak se tvoří množné číslo - podstatná jména NEpravidelná pravidla a test - diktát
Jak tvoříme množné číslo nepravidelných podstatných jmen v angličtině, pravidla a test, diktát, cvičení pravopisné, diktát. Angličtina pro samouky. Pro začátečníky.
Virová onemocnění - prevence

Pravidla psaní koncovek podstatných jmen nepravidelných v množném čísle

 • nepravidelná podstatná jména nemají pravidla k jejich určení, proto jsou NEPRAVIDELNÁ, ale často mají určité pravděpodobné zakončení
 • nepravidelná podstatná jména je třeba řádně nacvičit, viz test níže
 • Některá podstatná jména mají převzata jejich množná čísla z latiny, či jazyku, ze kterého byla přejata
 • antenna antennae
 • Většina podstatných jmén končících na O tvoří množné číslo přidáním - OES , nebo - ES
 • potato potatoes
 • Některá podstatná jména změní písmena uprostřed slova v množném čísle
 • man men
 • f na konci slova se často mění na VES
 • half halves
 • is na konci slova se často mění na ES
 • axis axes
 • ix na ICES
 • matrix matrices
 • Některá podstatná jména nepravidelná se píší v množném čísle stejně jako v jednotném
 • deer deer

Vytvořte množné číslo z podstatného jména nepravidelného

Test

bakterie lat. - bacterium

druh, sorta - species

elipsa - ellipsis

důraz - emphasis

já sám - self

osa - axis

řasa lat. - alga

brambora potato

hrdina - hero

stimulační podnět lat. - stimulus

ochrnutí - paralysis

měňavka lat. - amoeba

přehled lat. - syllabus

torpédo - torpedo

potomek - offspring

obratel lat. - vertebra

oáza - oasis

elf - elf

analýza - analysis

bochník - loaf

vlk - wolf

krize - crisis

základ - basis

kasárny - barracks

šibenice - gallows

polovina - half

chodidlo - foot

zákaz, blokáda - embargo

ovce - sheep

teze - thesis

zrušení něčeho, zákaz - veto

larva lat. - larva

husa - goose

list - leaf

žena - woman

neuróza - neurosis

muž - man

vsuvka - parenthesis

ozvěna - echo

manželka - wife

pamětní spis lat. - memorandum

rod, třída lat. genus

absolvent lat. - alumnus

jelen - deer

dodatek lat. - addendum

hypotéza - hypothesis

série - series

dodatek - appendix

život - life

myš mouse

způsob, prostředek - means

kopyto - hoof

kaktus lat. cactus

životopis lat. curriculum

nůž - knife

tele - calf

anténa lat. - antenna

police, deska, stojan - shelf

veš - louse

matice - matrix

zub - tooth

index - index

rajče - tomato

houba lat. - fungus

zloděj - thief

datum lat. datum

diagnóza - diagnosis

ryba - fish

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet