Sponzorované odkazy

Angličtina gramatika jak se tvoří množné číslo - podstatná jména NEpravidelná pravidla a test - diktát


Popis stránky

Angličtina gramatika jak se tvoří množné číslo - podstatná jména NEpravidelná pravidla a test - diktát
Jak tvoříme množné číslo nepravidelných podstatných jmen v angličtině, pravidla a test, diktát, cvičení pravopisné, diktát. Angličtina pro samouky. Pro začátečníky.
Sponzorované odkazy

Pravidla psaní koncovek podstatných jmen nepravidelných v množném čísle

 • nepravidelná podstatná jména nemají pravidla k jejich určení, proto jsou NEPRAVIDELNÁ, ale často mají určité pravděpodobné zakončení
 • nepravidelná podstatná jména je třeba řádně nacvičit, viz test níže
 • Některá podstatná jména mají převzata jejich množná čísla z latiny, či jazyku, ze kterého byla přejata
 • antenna antennae
 • Většina podstatných jmén končících na O tvoří množné číslo přidáním - OES , nebo - ES
 • potato potatoes
 • Některá podstatná jména změní písmena uprostřed slova v množném čísle
 • man men
 • f na konci slova se často mění na VES
 • half halves
 • is na konci slova se často mění na ES
 • axis axes
 • ix na ICES
 • matrix matrices
 • Některá podstatná jména nepravidelná se píší v množném čísle stejně jako v jednotném
 • deer deer

Vytvořte množné číslo z podstatného jména nepravidelného

Test

řasa lat. - alga

bakterie lat. - bacterium

muž - man

tele - calf

anténa lat. - antenna

veš - louse

dodatek lat. - addendum

ovce - sheep

pamětní spis lat. - memorandum

důraz - emphasis

manželka - wife

hypotéza - hypothesis

absolvent lat. - alumnus

zákaz, blokáda - embargo

myš mouse

teze - thesis

rod, třída lat. genus

list - leaf

index - index

brambora potato

houba lat. - fungus

druh, sorta - species

stimulační podnět lat. - stimulus

krize - crisis

torpédo - torpedo

vsuvka - parenthesis

zrušení něčeho, zákaz - veto

rajče - tomato

způsob, prostředek - means

dodatek - appendix

datum lat. datum

diagnóza - diagnosis

hrdina - hero

elipsa - ellipsis

nůž - knife

larva lat. - larva

jelen - deer

polovina - half

zloděj - thief

přehled lat. - syllabus

matice - matrix

kopyto - hoof

bochník - loaf

ochrnutí - paralysis

ozvěna - echo

oáza - oasis

vlk - wolf

zub - tooth

kasárny - barracks

série - series

neuróza - neurosis

kaktus lat. cactus

potomek - offspring

osa - axis

analýza - analysis

chodidlo - foot

žena - woman

husa - goose

obratel lat. - vertebra

ryba - fish

základ - basis

měňavka lat. - amoeba

život - life

police, deska, stojan - shelf

životopis lat. curriculum

šibenice - gallows

elf - elf

já sám - self

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY