Angličtina gramatika jak se tvoří množné číslo - podstatná jména NEpravidelná pravidla a test - diktátSponzorované odkazy


Pravidla psaní koncovek podstatných jmen nepravidelných v množném čísle

 • nepravidelná podstatná jména nemají pravidla k jejich určení, proto jsou NEPRAVIDELNÁ, ale často mají určité pravděpodobné zakončení
 • nepravidelná podstatná jména je třeba řádně nacvičit, viz test níže
 • Některá podstatná jména mají převzata jejich množná čísla z latiny, či jazyku, ze kterého byla přejata
 • antenna antennae
 • Většina podstatných jmén končících na O tvoří množné číslo přidáním - OES , nebo - ES
 • potato potatoes
 • Některá podstatná jména změní písmena uprostřed slova v množném čísle
 • man men
 • f na konci slova se často mění na VES
 • half halves
 • is na konci slova se často mění na ES
 • axis axes
 • ix na ICES
 • matrix matrices
 • Některá podstatná jména nepravidelná se píší v množném čísle stejně jako v jednotném
 • deer deer

Vytvořte množné číslo z podstatného jména nepravidelného

Test

kasárny - barracks

jelen - deer

anténa lat. - antenna

myš mouse

obratel lat. - vertebra

série - series

důraz - emphasis

tele - calf

zub - tooth

řasa lat. - alga

základ - basis

houba lat. - fungus

diagnóza - diagnosis

veš - louse

žena - woman

husa - goose

krize - crisis

ochrnutí - paralysis

vlk - wolf

neuróza - neurosis

ovce - sheep

bochník - loaf

stimulační podnět lat. - stimulus

teze - thesis

pamětní spis lat. - memorandum

kaktus lat. cactus

životopis lat. curriculum

larva lat. - larva

police, deska, stojan - shelf

hypotéza - hypothesis

kopyto - hoof

hrdina - hero

potomek - offspring

rod, třída lat. genus

absolvent lat. - alumnus

vsuvka - parenthesis

analýza - analysis

já sám - self

nůž - knife

způsob, prostředek - means

chodidlo - foot

osa - axis

druh, sorta - species

zloděj - thief

život - life

elipsa - ellipsis

brambora potato

elf - elf

dodatek - appendix

ozvěna - echo

šibenice - gallows

měňavka lat. - amoeba

torpédo - torpedo

manželka - wife

matice - matrix

přehled lat. - syllabus

ryba - fish

zrušení něčeho, zákaz - veto

zákaz, blokáda - embargo

polovina - half

oáza - oasis

index - index

bakterie lat. - bacterium

rajče - tomato

list - leaf

dodatek lat. - addendum

datum lat. datum

muž - man

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy