Předložky - above, across, front of, before, at, on a další

Popis stránky *
• Angličtina předložky preposition - front of, before, at, on a další - test
• Gramatika angličtina předložky - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

do zahraničí

nepřímo nad něčím (na stráni nad námi) -

rozdíl mezi něčím (jaký je rozdíl mezi..) - difference ..

byl přijat na universitu (byl přijat kam?) - a university

jít na plavání (zaplavat si) - go swimming

za něčím (domem) (the house)

nespokojený s něčím -

v domě (doma) - home

studovat na střední škole - studying high school

před něčím (místně, před domem)

pracovat na něčem (na projektu) - working ....

odjel z Prahy (opustil Prahu) - he left Prague

mezi (stromy) -

dostáhnout shody - (the ...)

časová předložka PŘED (nějakou událostí) -

kolem něčeho je něco (stromy kolem domu) - trees the house

překlenout něco (pohyb/let nad něčím) - bridge the river

přímo nad něčím -

přirovnat s něčím (srovnávat, je podobný) - this ...


...

nad nulou (stupně) - zero

jet/jít někam (chystat se někam ... do Prahy, na koncert, do postele) - going Prague

pod stolem/autem (přímo pod něčím) - the car/the desk

nakonec (poslední rozhodnutí/změna rozhodnutí) -

pod námi (všude kolem, nepřímo pod ... pod horou = u hory, pod nulou) - us

být na někoho naštvaný - (her...)

překrýt něco -

přímo před něčíma očima (stát před někým) - right her eyes

mít legraci z někoho (smát se mu) - (her)

v zahraničí

mezi dvěma objekty (mezi dvěma domy) -

odjet do Prahy - leaving Prague

dívat se na (nějaký jev, úkaz, bytost) - look me

dívat se na (povrch něčeho, stolu, tabule) - look ...

pracovat s (nástroji, lidmi, materiály) - working

odejít do práce - leaving work

pracovat v (nějaké sféře, oblasti, oddělení firmy) - working

mezi dvěma časovými údaji (mezi svátky, hodinami) -

nadšený z něčeho -

předložka místa PŘED (budovou)

pracovat pro někoho (určitou firmu, společnost) - working

uvnitř něčeho (umístění) -

pořadí (např. A je před C) - A comes C

pracovat jako (čím, povolání) - working a teacher

být připravený (na něco) -

pracovat v (restauraci, obchodě) - working

vedle něčeho -

ze zahraničí

hodit (někomu) - throw (her)

usmát se na někoho - (her)

bydlet na vesnici / městě - life a village / city

zahynout na (nějakou nemoct atd.) - died ...

vdaná/ženatý za někoho -

pracovat na něčem (článku,díle) - working

hrát si na (Indiány) - play Indians

pracovat jako (napodobovat někoho: jako kůň) - working

pod něčím (něco umístěno) -

na povrchu (něco umístěno) -

uprostřed mezi více objekty (mezi lidmi, stromy, auty) -

znalý v určitém oboru, oblasti -

na jihu (bydlet na jihu atd.) - the south

na nebi (jedná se o prostor) - the sky

přeložit něco do jiného jazyka -

pracovat z (domu, domova) - working

na konci (ulice,filmu) - of the street

žárlit na někoho -

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet