Angličtina předložky preposition - front of, before, at, on a další - test


Popis stránky

Angličtina předložky preposition - front of, before, at, on a další - test
Gramatika angličtina předložky - vyberte správné možnosti.
Virová onemocnění - prevence

Test

mezi dvěma objekty (mezi dvěma domy) -

pracovat v (restauraci, obchodě) - working

odjet do Prahy - leaving Prague

předložka místa PŘED (budovou)

mezi (stromy) -

vedle něčeho -

pracovat pro někoho (určitou firmu, společnost) - working

přirovnat s něčím (srovnávat, je podobný) - this ...


...

byl přijat na universitu (byl přijat kam?) - a university

dívat se na (nějaký jev, úkaz, bytost) - look me

být připravený (na něco) -

nadšený z něčeho -

za něčím (domem) (the house)

přímo nad něčím -

znalý v určitém oboru, oblasti -

pracovat z (domu, domova) - working

mezi dvěma časovými údaji (mezi svátky, hodinami) -

před něčím (místně, před domem)

být na někoho naštvaný - (her...)

nakonec (poslední rozhodnutí/změna rozhodnutí) -

přeložit něco do jiného jazyka -

bydlet na vesnici / městě - life a village / city

jet/jít někam (chystat se někam ... do Prahy, na koncert, do postele) - going Prague

nad nulou (stupně) - zero

zahynout na (nějakou nemoct atd.) - died ...

překlenout něco (pohyb/let nad něčím) - bridge the river

jít na plavání (zaplavat si) - go swimming

na jihu (bydlet na jihu atd.) - the south

pracovat jako (čím, povolání) - working a teacher

v zahraničí

v domě (doma) - home

pracovat na něčem (článku,díle) - working

pod stolem/autem (přímo pod něčím) - the car/the desk

na konci (ulice,filmu) - of the street

uvnitř něčeho (umístění) -

dostáhnout shody - (the ...)

pracovat na něčem (na projektu) - working ....

odjel z Prahy (opustil Prahu) - he left Prague

kolem něčeho je něco (stromy kolem domu) - trees the house

dívat se na (povrch něčeho, stolu, tabule) - look ...

nepřímo nad něčím (na stráni nad námi) -

pořadí (např. A je před C) - A comes C

odejít do práce - leaving work

hodit (někomu) - throw (her)

ze zahraničí

pod námi (všude kolem, nepřímo pod ... pod horou = u hory, pod nulou) - us

na povrchu (něco umístěno) -

mít legraci z někoho (smát se mu) - (her)

vdaná/ženatý za někoho -

žárlit na někoho -

usmát se na někoho - (her)

hrát si na (Indiány) - play Indians

časová předložka PŘED (nějakou událostí) -

pracovat s (nástroji, lidmi, materiály) - working

do zahraničí

rozdíl mezi něčím (jaký je rozdíl mezi..) - difference ..

pracovat jako (napodobovat někoho: jako kůň) - working

uprostřed mezi více objekty (mezi lidmi, stromy, auty) -

pracovat v (nějaké sféře, oblasti, oddělení firmy) - working

překrýt něco -

na nebi (jedná se o prostor) - the sky

nespokojený s něčím -

studovat na střední škole - studying high school

přímo před něčíma očima (stát před někým) - right her eyes

pod něčím (něco umístěno) -

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet