Předložky IN ON AT INONAT

Popis stránky *
• Angličtina předložky IN ON AT INONAT určení času a místa - dále použití IN ON BY FOR AT
• Gramatika angličtina předložky - test - diktát - vyberte správné možnosti.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Pomůcka INONAT IN ON AT

Zapamatujte si toto slůvko INONAT. Čím větší upřesnění času, nebo lokace - tím více se blížíme k AT

Čas - upřesnění (něco se stalo / stane)

INONAT
časové období
století
roky
měsíce


IN January;
IN 1945;

ALE:
IN the morning;
IN the afternoon;
datum
dny

ON the same day;
ON Friday;
ON 26 August;

ALE:
ON the morning of DATE;
ON the afternoon of DATE;
hodiny
svátky
poledne
časy k jídlu
půlnoc


AT 3 o'clock;
AT night; (jakákoliv noc)
AT noon;
AT lunch;
AT the weekend;
AT Christmas;
AT Easter;
AT the end of ...;

ALE:
AT night;

Lokace místa (např. kde žiji)

INONAT
země
město
sousední země

IN Brno;
ulice
třída

ON (ulice) Rybářská;
adresa domu i odkaz na e-mail
přesně určitelné místo

AT Brno Rybářská 428;
AT my home; (přesně určitelné místo)
AT muj_mail@email.cz (odkazovat na e-adresu - např. podrobnosti získáte na .... AT ...@...)
AT the park; (v TOMTO parku)
AT my work; (v -mé- práci)
Obrázek znázorňuje skupiny, kde se používá určitá předložka

Předložka se mění s "přesností" určení času/cíle.

Další příklady použití on in by for at

ONINBYFORAT
on
on suspicion of - z podezření na
on holiday - na dovolené; na svátcích
on vacation - na dovolené; na prázdninách
on purpose - schválně
on tiptoe - na špičkách; tiše; ostražitě;
on no account - v žádném případě
on a diet - na dietě; držet dietu
on approval - na schválení; ke schválení
on behalf of - jménem (koho, čeho)
on time - včas
on business - pracovně; služebně
on edge - na hraně; vyhroceně
on the verge of - na pokraji (něčeho)
in
in view of - z pohledu; se zřetelem na
in love with - být zamilovaný do; milovat
in defense of - na obranu (koho, čeho)
in disguise - v přestrojení
in charge of - v péči (být v péči koho, čeho); ve vedení
in terms of - z hlediska
in response to - v reakci na
in brief - stručně
in a sense - v jistém smyslu
in reality - v realitě; ve skutečnosti
in action - v akci
in hand - pod kontrolou; (má to v ruce)
in distress - v nouzi
by
by chance - náhodou
by law - ze zákona
by force - silou
by order of- na objednávku
by air - letecky
by sea - po moři
by no means- v žádném případě
by land - po zemi
by nature - od přírody
by hand - ručně
by mistake - omylem
by means of- pomocí
by heart - od srdce
by far - zdaleka; mnohem; značně
by far not - zdaleka ne
for
for granted - za samozřejmé
for fear of - ze strachu z
for the good of - pro dobro
for the sake of - kvůli
for life - pro život
for some reasons - z nějakých důvodů
for good - nadobro; navždy;
for sure - určitě
for certain - najisto
for a change - pro změnu
for real - opravdu; skutečně
at
at noon - v poledne
at the peak of - na vrcholu (koho, čeho)
at the expense of - na úkor (něčeho)
at the latest - nejpozději; nejméně;
at length - obšírně; konečně; dlouze
at a distance - na dálku; v jisté vzdálenosti
at times - občas
at night - v noci
at the top of - na vrcholu
at the bottom of - (koho, čeho) na dně; na spodku; ve spodní části
at once - najednou
at odds with - v rozporu s
at random - nahodile
at all costs - za každou cenu

Test, ve kterém si můžete vyzkoušet použití předložek IN ON AT v určení času, nebo lokace místa.

Test

the '70s. (the + decade);

Monday (days and dates);

the 18st century (the + century);

I live Na Přikopě 333 (address, specific location);

ten minutes (time period);

8 o'clock (specific time);

Thanksgiving (holiday period);

a few minutes (time period);

the park (address, specific location);

March 15th. (days and dates);

the 12th. (days and dates);

my place (address, specific location);

Christmas (holiday period);

Friday (days and dates);

summer (season);

I live Prague (city);

I live Na Příkopě (street/avenue);

the sixth century (the + century);

January (months);

2019 (year);

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:  
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testy

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet