být - to be, am, are, is

Popis stránky *
• Sloveso být - to be, am, are, is - angličtina gramatika - kdy jej psát
• - anglická gramatika.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

To be, or not to be... Být, či nebýt... píšeme s čárkou (,)

I (já) píšeme velkým písmenem.
Anglické YOU ARE je vlastně VYKÁNÍ, protože stejný tvar se používá i pro množné číslo. Při vykání můžete použít také velké písmeno, tím zdůrazníte, že si té osobnosti vážíte (You are).
Jendotné číslo jsem, jsi (jste), je
 • I am - já jsem
 • you are - Vy jste (ty jsi)
 • he, she, it is - on, ona, ono je

Zkrácené tvary
 • I'm - já jsem
 • you're - Vy jste (ty jsi)
 • he's, she's, it's - on, ona, ono je

Záporné tvary
 • I'm not - já nejsem
 • you're not / you aren't - Vy nejste (ty nejsi)
 • he's, she's, it's not (he, she, it isn't) - on, ona, ono není


Množné číslo jsme, jste, jsou
Všimněte si, že množné číslo používá ve všech osobách tvar ARE
 • we are - my jsme
 • you are - Vy jste (stejné jako TY JSI)
 • they are - oni, ony, ona jsou

Zkrácené tvary
 • we're - my jsme
 • you're / you aren't - Vy jste (stejné jako TY JSI)
 • they're - oni, ony, ona jsou

Záporné tvary
 • we are not - my nejsme
 • you are not - Vy nejste (stejné jako TY NEJSI)
 • they are not - oni, ony, ona nejsou

NEBO
 • we're not - my nejsme
 • you're not - Vy nejste (stejné jako TY NEJSI)
 • they're not - oni, ony, ona nejsou

NEBO
 • we aren't - my nejsme
 • you aren't - Vy nejste (stejné jako TY NEJSI)
 • they aren't - oni, ony, ona nejsou

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet