abeceda

Popis stránky *
• Anglická abeceda
• - abeceda a její výslovnost - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- abeceda a její výslovnost - testy.
Chyba
 
1)abeceda výslovnost
T
ít
tej
 
2)abeceda výslovnost
A
aj
ej
 
3)abeceda výslovnost
N
en
no
nej
 
4)abeceda výslovnost
písmeno
a comma - ə komə
dash - dæš
a letter - ə letə
 
5)abeceda výslovnost
G
dží
ejč
ejdž
 
6)abeceda výslovnost
R
er
ár
 
7)abeceda výslovnost
L
lou
el
 
8)abeceda výslovnost
Q
kvé
kjú
 
9)abeceda výslovnost
. (tečka ve větě)
dash - dæš
a period - ə piəriəd
a comma - ə komə
 
10)abeceda výslovnost
P
ejp
 
11)abeceda výslovnost
V
ív
 
12)abeceda výslovnost
J
ejdž
ejč
džej
 
13)abeceda výslovnost
E
ej
í
 
14)abeceda výslovnost
D
ejč
dží
 
15)abeceda výslovnost
W
double - dabl kjů
double - dabl ví
double - dabl jů
 
16)abeceda výslovnost
B
bjů
bej
 
17)abeceda výslovnost
malé písmeno
lower case - ləuə keis
a letter - ə letə
upper case - apə keis
 
18)abeceda výslovnost
O
ó
ú
ou
 
19)abeceda výslovnost
C
í
es
 
20)abeceda výslovnost
Y
wůj
wáj
wej
 
21)abeceda výslovnost
U
kjů
ou
 
22)abeceda výslovnost
velké písmeno
a letter - ə letə
upper case - apə keis
lower case - ləuə keis
 
23)abeceda výslovnost
M
em
ejm
 
24)abeceda výslovnost
H
ejč
ejdž
 
25)abeceda výslovnost
Z
zed
ze
 
26)abeceda výslovnost
X
íks
iks
eks
 
27)abeceda výslovnost
? (otazník)
question-mark - kwesčən ma:k
a comma - ə komə
brackets - brækits
 
28)abeceda výslovnost
K
kej
ejk
 
29)abeceda výslovnost
S
es
 
30)abeceda výslovnost
, (čárka)
a period - ə piəriəd
a comma - ə komə
dash - dæš
 
31)abeceda výslovnost
- (pomlčka)
a period - ə piəriəd
dash - dæš
a comma - ə komə
 
32)abeceda výslovnost
I
ej
áj
í
 
33)abeceda výslovnost
F
fej
ef
 
34)abeceda výslovnost
( ) (závorky)
brackets - brækits
dash - dæš
a comma - ə komə

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 10,3700 sekundy
Dat:
2020-07-27 16:15:12 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet