Anglická abeceda


Popis stránky

Anglická abeceda - abeceda a její výslovnost - testy.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)abeceda výslovnost
S
es
last     next      Top      End..
 
2)abeceda výslovnost
O
ú
ó
ou
last     next      Top      End..
 
3)abeceda výslovnost
malé písmeno
a letter - ə letə
lower case - ləuə keis
upper case - apə keis
last     next      Top      End..
 
4)abeceda výslovnost
G
dží
ejč
ejdž
last     next      Top      End..
 
5)abeceda výslovnost
P
ejp
last     next      Top      End..
 
6)abeceda výslovnost
Q
kjú
kvé
last     next      Top      End..
 
7)abeceda výslovnost
H
ejč
ejdž
last     next      Top      End..
 
8)abeceda výslovnost
- (pomlčka)
dash - dæš
a comma - ə komə
a period - ə piəriəd
last     next      Top      End..
 
9)abeceda výslovnost
F
ef
fej
last     next      Top      End..
 
10)abeceda výslovnost
písmeno
a comma - ə komə
a letter - ə letə
dash - dæš
last     next      Top      End..
 
11)abeceda výslovnost
W
double - dabl kjů
double - dabl jů
double - dabl ví
last     next      Top      End..
 
12)abeceda výslovnost
velké písmeno
upper case - apə keis
a letter - ə letə
lower case - ləuə keis
last     next      Top      End..
 
13)abeceda výslovnost
M
ejm
em
last     next      Top      End..
 
14)abeceda výslovnost
( ) (závorky)
dash - dæš
a comma - ə komə
brackets - brækits
last     next      Top      End..
 
15)abeceda výslovnost
, (čárka)
dash - dæš
a comma - ə komə
a period - ə piəriəd
last     next      Top      End..
 
16)abeceda výslovnost
I
í
ej
áj
last     next      Top      End..
 
17)abeceda výslovnost
C
es
í
last     next      Top      End..
 
18)abeceda výslovnost
Y
wej
wůj
wáj
last     next      Top      End..
 
19)abeceda výslovnost
. (tečka ve větě)
dash - dæš
a period - ə piəriəd
a comma - ə komə
last     next      Top      End..
 
20)abeceda výslovnost
U
ou
kjů
last     next      Top      End..
 
21)abeceda výslovnost
N
no
nej
en
last     next      Top      End..
 
22)abeceda výslovnost
K
kej
ejk
last     next      Top      End..
 
23)abeceda výslovnost
E
ej
í
last     next      Top      End..
 
24)abeceda výslovnost
Z
ze
zed
last     next      Top      End..
 
25)abeceda výslovnost
X
íks
eks
iks
last     next      Top      End..
 
26)abeceda výslovnost
J
ejdž
ejč
džej
last     next      Top      End..
 
27)abeceda výslovnost
D
dží
ejč
last     next      Top      End..
 
28)abeceda výslovnost
A
ej
aj
last     next      Top      End..
 
29)abeceda výslovnost
? (otazník)
question-mark - kwesčən ma:k
a comma - ə komə
brackets - brækits
last     next      Top      End..
 
30)abeceda výslovnost
T
ít
tej
last     next      Top      End..
 
31)abeceda výslovnost
R
ár
er
last     next      Top      End..
 
32)abeceda výslovnost
V
ív
last     next      Top      End..
 
33)abeceda výslovnost
L
el
lou
last     next      Top      End..
 
34)abeceda výslovnost
B
bej
bjů

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 22,6700 sekundy
Dat:
2013-08-10 16:22:42 Nick: adelinda

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY