Anglická abeceda


Popis stránky

Anglická abeceda - abeceda a její výslovnost - testy.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)abeceda výslovnost
X
íks
eks
iks
 
2)abeceda výslovnost
R
er
ár
 
3)abeceda výslovnost
A
aj
ej
 
4)abeceda výslovnost
- (pomlčka)
a comma - ə komə
dash - dæš
a period - ə piəriəd
 
5)abeceda výslovnost
O
ó
ou
ú
 
6)abeceda výslovnost
písmeno
a comma - ə komə
dash - dæš
a letter - ə letə
 
7)abeceda výslovnost
I
í
ej
áj
 
8)abeceda výslovnost
D
dží
ejč
 
9)abeceda výslovnost
M
ejm
em
 
10)abeceda výslovnost
N
no
nej
en
 
11)abeceda výslovnost
. (tečka ve větě)
dash - dæš
a period - ə piəriəd
a comma - ə komə
 
12)abeceda výslovnost
velké písmeno
a letter - ə letə
upper case - apə keis
lower case - ləuə keis
 
13)abeceda výslovnost
, (čárka)
a comma - ə komə
a period - ə piəriəd
dash - dæš
 
14)abeceda výslovnost
B
bej
bjů
 
15)abeceda výslovnost
F
ef
fej
 
16)abeceda výslovnost
? (otazník)
question-mark - kwesčən ma:k
a comma - ə komə
brackets - brækits
 
17)abeceda výslovnost
malé písmeno
a letter - ə letə
upper case - apə keis
lower case - ləuə keis
 
18)abeceda výslovnost
V
ív
 
19)abeceda výslovnost
Z
zed
ze
 
20)abeceda výslovnost
J
ejdž
džej
ejč
 
21)abeceda výslovnost
C
es
í
 
22)abeceda výslovnost
T
ít
tej
 
23)abeceda výslovnost
E
í
ej
 
24)abeceda výslovnost
U
ou
kjů
 
25)abeceda výslovnost
G
ejdž
dží
ejč
 
26)abeceda výslovnost
L
el
lou
 
27)abeceda výslovnost
K
kej
ejk
 
28)abeceda výslovnost
Y
wáj
wej
wůj
 
29)abeceda výslovnost
H
ejč
ejdž
 
30)abeceda výslovnost
Q
kvé
kjú
 
31)abeceda výslovnost
( ) (závorky)
dash - dæš
brackets - brækits
a comma - ə komə
 
32)abeceda výslovnost
P
ejp
 
33)abeceda výslovnost
W
double - dabl kjů
double - dabl ví
double - dabl jů
 
34)abeceda výslovnost
S
es

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 22,6700 sekundy
Dat:
2013-08-10 16:22:42 Nick: adelinda

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY