Anglická abeceda


Popis stránky

Anglická abeceda - abeceda a její výslovnost - testy.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Anglická abeceda - abeceda a její výslovnost - testy.
Chyba
 
1)abeceda výslovnost
P
ejp
 
2)abeceda výslovnost
K
kej
ejk
 
3)abeceda výslovnost
X
íks
iks
eks
 
4)abeceda výslovnost
, (čárka)
a comma - ə komə
dash - dæš
a period - ə piəriəd
 
5)abeceda výslovnost
L
lou
el
 
6)abeceda výslovnost
W
double - dabl ví
double - dabl kjů
double - dabl jů
 
7)abeceda výslovnost
A
ej
aj
 
8)abeceda výslovnost
V
ív
 
9)abeceda výslovnost
S
es
 
10)abeceda výslovnost
písmeno
dash - dæš
a comma - ə komə
a letter - ə letə
 
11)abeceda výslovnost
J
ejč
džej
ejdž
 
12)abeceda výslovnost
N
no
nej
en
 
13)abeceda výslovnost
Q
kjú
kvé
 
14)abeceda výslovnost
R
er
ár
 
15)abeceda výslovnost
M
em
ejm
 
16)abeceda výslovnost
C
í
es
 
17)abeceda výslovnost
Y
wáj
wůj
wej
 
18)abeceda výslovnost
B
bjů
bej
 
19)abeceda výslovnost
. (tečka ve větě)
a comma - ə komə
dash - dæš
a period - ə piəriəd
 
20)abeceda výslovnost
I
áj
ej
í
 
21)abeceda výslovnost
- (pomlčka)
dash - dæš
a comma - ə komə
a period - ə piəriəd
 
22)abeceda výslovnost
E
ej
í
 
23)abeceda výslovnost
H
ejdž
ejč
 
24)abeceda výslovnost
F
ef
fej
 
25)abeceda výslovnost
U
kjů
ou
 
26)abeceda výslovnost
? (otazník)
question-mark - kwesčən ma:k
a comma - ə komə
brackets - brækits
 
27)abeceda výslovnost
T
ít
tej
 
28)abeceda výslovnost
malé písmeno
a letter - ə letə
lower case - ləuə keis
upper case - apə keis
 
29)abeceda výslovnost
D
ejč
dží
 
30)abeceda výslovnost
O
ó
ou
ú
 
31)abeceda výslovnost
G
ejč
dží
ejdž
 
32)abeceda výslovnost
Z
zed
ze
 
33)abeceda výslovnost
velké písmeno
a letter - ə letə
lower case - ləuə keis
upper case - apə keis
 
34)abeceda výslovnost
( ) (závorky)
dash - dæš
a comma - ə komə
brackets - brækits

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY