bible anglicky

Popis stránky *
• Bible v angličtině online
• - úryvek z Bible v angličtině i s překladem. Odkaz na Bibli online v anglickém jazyce. Pro výuku určitého jazyka můžeme využít i překlady Bible. Zde je ukázka textu v angličtině a vždy na dalším řádku stejný text v češtině.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

- úryvek z Bible v angličtině i s překladem. Odkaz na Bibli online v anglickém jazyce. Pro výuku určitého jazyka můžeme využít i překlady Bible. Zde je ukázka textu v angličtině a vždy na dalším řádku stejný text v češtině.

Zdroj: Ecclesiastes 3 - Kazatel, kapitola 3 anglicky
Zdroj: Bible Kazatel, kapitola 3 česky

1. To everything -- a season, and a time to every delight under the heavens:
1. Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:

2. A time to bring forth, And a time to die. A time to plant, And a time to eradicate the planted.
2. Je čas rodit se a čas umírat,čas sázet a čas sadbu vytrhat,

3. A time to slay, And a time to heal, A time to break down, And a time to build up.
3. čas zabíjet a čas uzdravovat,čas bořit a čas budovat,

4. A time to weep, And a time to laugh. A time to mourn, And a time to skip.
4. čas plakat a čas se smát,čas rmoutit se a čas tancovat,

5. A time to cast away stones, And a time to heap up stones. A time to embrace, And a time to be far from embracing.
5. čas házet kamení a čas kamení sbírat,čas objímat a čas objímání zanechat,

6. A time to seek, And a time to destroy. A time to keep, And a time to cast away.
6. čas hledat a čas pozbývat,čas chovat a čas odmítat,

7. A time to rend, And a time to sew. A time to be silent, And a time to speak.
7. čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat,

8. A time to love, And a time to hate. A time of war, And a time of peace.
8. čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje.

9. What advantage hath the doer in that which he is labouring at?
9. Co tedy má ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění?

10. I have seen the travail that God hath given to the sons of man to be humbled by it.
10. Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali.

11. The whole He hath made beautiful in its season; also, that knowledge He hath put in their heart without which man findeth not out the work that God hath done from the beginning even unto the end.
11. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.

12. I have known that there is no good for them except to rejoice and to do good during their life,
12. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života.

13. yea, even every man who eateth and hath drunk and seen good by all his labour, it is a gift of God.
13. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to Boží dar!

14. I have known that all that God doth is to the age, to it nothing is to be added, and from it nothing is to be withdrawn; and God hath wrought that they do fear before Him.
14. Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň.

15. What is that which hath been? already it is, and that which is to be hath already been, and God requireth that which is pursued.
15. Co je, už bylo. Co bude, už je. Co minulo, Bůh vyhledá. Z prachu do prachu

16. And again, I have seen under the sun the place of judgment -- there is the wicked; and the place of righteousness -- there is the wicked.
16. A ještě něco jsem viděl pod sluncem: Namísto práva zlo, namísto spravedlnosti zlo.

17. I said in my heart, 'The righteous and the wicked doth God judge, for a time is to every matter and for every work there.'
17. Pomyslel jsem si: Spravedlivého i zlého Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl.

18. I said in my heart concerning the matter of the sons of man that God might cleanse them, so as to see that they themselves are beasts.
18. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř.

19. For an event is to the sons of man, and an event is to the beasts, even one event is to them; as the death of this, so is the death of that; and one spirit is to all, and the advantage of man above the beast is nothing, for the whole is vanity.
19. Lidi i zvířata čeká stejný osud – jeden umírá tak jako druhý, všichni dýchají stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšuje, všechno je marnost!

20. The whole are going unto one place, the whole have been from the dust, and the whole are turning back unto the dust.
20. Všichni směřují k témuž místu – všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase vracejí.

21. Who knoweth the spirit of the sons of man that is going up on high, and the spirit of the beast that is going down below to the earth?
21. Kdo ví, že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí?

22. And I have seen that there is nothing better than that man rejoice in his works, for it is his portion; for who doth bring him in to look on that which is after him?
22. Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je jeho údělem. Vždyť kdo mu dá nahlédnout, co chystá budoucnost?
letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet