Sponzorované odkazy

Předložky angličtina


Popis stránky

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
under
into
at
last  next  Top End
 
2)
skrz
among
between
through
last  next  Top End
 
3)
for
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
o (něčem)
s
last  next  Top End
 
4)
among
z (ale xx Mary - od Marie)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
mezi (mnoha věcmi)
last  next  Top End
 
5)
nad
above
behind
over
last  next  Top End
 
6)
před (nějakým místem)
ago
in front of
before
last  next  Top End
 
7)
do (dovnitř)
above
under
into
last  next  Top End
 
8)
před (určitým množstvím času)
ago
by
across from
last  next  Top End
 
9)
to
na, v (v místě, na místě, v hodině)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
do (dovnitř)
last  next  Top End
 
10)
z (ale xx Mary - od Marie)
for
from
with
last  next  Top End
 
11)
in front of
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
před (nějakým místem)
last  next  Top End
 
12)
without
bez
s
od
last  next  Top End
 
13)
o (něčem)
without
with
about
last  next  Top End
 
14)
under
nad
pod
přes
last  next  Top End
 
15)
behind
před (nějakým časem, místem atd.)
za (nějakým místem)
před (nějakým místem)
last  next  Top End
 
16)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
in
to
on
last  next  Top End
 
17)
on
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
18)
mezi (mnoha věcmi)
for
among
from
last  next  Top End
 
19)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
from
between
among
last  next  Top End
 
20)
before
před (určitým množstvím času)
před (nějakým časem, místem atd.)
do (určité doby)
last  next  Top End
 
21)
across from
skrz
vedle
naproti od
last  next  Top End
 
22)
from
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
z (ale xx Mary - od Marie)
s
last  next  Top End
 
23)
ago
do (určité doby)
naproti od
před (určitým množstvím času)
last  next  Top End
 
24)
s
without
about
with
last  next  Top End
 
25)
over
za (nějakým místem)
před (nějakým místem)
přes
last  next  Top End
 
26)
above
přes
za (nějakým místem)
nad
last  next  Top End
 
27)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
at
into
to
last  next  Top End
 
28)
naproti od
through
across from
next to
last  next  Top End
 
29)
pod
under
over
above
last  next  Top End
 
30)
vedle
next to
through
between
last  next  Top End
 
31)
do (určité doby)
by
next to
across from
last  next  Top End
 
32)
into
nad
do (dovnitř)
pod
last  next  Top End
 
33)
about
s
o (něčem)
bez
last  next  Top End
 
34)
next to
vedle
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
last  next  Top End
 
35)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
in
at
to
last  next  Top End
 
36)
přes
behind
over
in front of
last  next  Top End
 
37)
před (nějakým časem, místem atd.)
by
ago
before
last  next  Top End
 
38)
bez
without
about
for
last  next  Top End
 
39)
at
pod
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
last  next  Top End
 
40)
by
do (určité doby)
vedle
naproti od
last  next  Top End
 
41)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
for
with
about
last  next  Top End
 
42)
with
s
bez
o (něčem)
last  next  Top End
 
43)
between
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
last  next  Top End
 
44)
in
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
last  next  Top End
 
45)
through
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
skrz
last  next  Top End
 
46)
za (nějakým místem)
in front of
before
behind

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 56,5850 sekundy
Dat:
2016-12-11 21:05:22 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY