předložky

Popis stránky *
• Předložky angličtina
• - angličtina online - testy z předložek anglických.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- angličtina online - testy z předložek anglických.
Chyba
 
1)
by
vedle
do (určité doby)
naproti od
 
2)
před (nějakým časem, místem atd.)
by
ago
before
 
3)
mezi (mnoha věcmi)
from
among
for
 
4)
pod
above
over
under
 
5)
in
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
 
6)
před (určitým množstvím času)
across from
by
ago
 
7)
between
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
 
8)
s
without
with
about
 
9)
nad
above
behind
over
 
10)
ago
naproti od
do (určité doby)
před (určitým množstvím času)
 
11)
on
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
 
12)
in front of
před (nějakým místem)
před (určitým množstvím času)
před (nějakým časem, místem atd.)
 
13)
with
bez
o (něčem)
s
 
14)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
in
on
to
 
15)
naproti od
next to
across from
through
 
16)
behind
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
za (nějakým místem)
 
17)
to
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
 
18)
about
o (něčem)
bez
s
 
19)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
under
into
at
 
20)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
for
with
about
 
21)
z (ale xx Mary - od Marie)
from
with
for
 
22)
přes
in front of
behind
over
 
23)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
from
among
between
 
24)
skrz
through
between
among
 
25)
do (určité doby)
by
across from
next to
 
26)
next to
vedle
skrz
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
 
27)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
to
into
at
 
28)
without
od
s
bez
 
29)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
at
to
in
 
30)
vedle
between
next to
through
 
31)
před (nějakým místem)
ago
before
in front of
 
32)
for
s
o (něčem)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
 
33)
above
za (nějakým místem)
nad
přes
 
34)
into
pod
do (dovnitř)
nad
 
35)
o (něčem)
about
without
with
 
36)
za (nějakým místem)
in front of
before
behind
 
37)
under
pod
nad
přes
 
38)
through
skrz
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
 
39)
from
s
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
z (ale xx Mary - od Marie)
 
40)
over
před (nějakým místem)
přes
za (nějakým místem)
 
41)
across from
skrz
naproti od
vedle
 
42)
do (dovnitř)
under
above
into
 
43)
among
mezi (mnoha věcmi)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
z (ale xx Mary - od Marie)
 
44)
at
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
pod
 
45)
before
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
do (určité doby)
 
46)
bez
without
about
for

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 4,2729 sekundy
Dat:
2021-02-21 09:42:06 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet