Předložky angličtina


Popis stránky

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.
Chyba
 
1)
by
do (určité doby)
naproti od
vedle
 
2)
před (určitým množstvím času)
ago
across from
by
 
3)
at
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
pod
 
4)
do (určité doby)
next to
across from
by
 
5)
bez
without
about
for
 
6)
across from
skrz
naproti od
vedle
 
7)
skrz
through
between
among
 
8)
between
mezi (mnoha věcmi)
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
 
9)
among
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (mnoha věcmi)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
 
10)
under
pod
nad
přes
 
11)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
at
into
to
 
12)
in front of
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
 
13)
před (nějakým místem)
before
ago
in front of
 
14)
before
před (určitým množstvím času)
před (nějakým časem, místem atd.)
do (určité doby)
 
15)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
on
in
to
 
16)
next to
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
vedle
 
17)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
among
between
from
 
18)
to
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
do (dovnitř)
 
19)
nad
over
behind
above
 
20)
without
bez
od
s
 
21)
pod
under
over
above
 
22)
into
nad
do (dovnitř)
pod
 
23)
ago
do (určité doby)
naproti od
před (určitým množstvím času)
 
24)
mezi (mnoha věcmi)
for
among
from
 
25)
z (ale xx Mary - od Marie)
from
with
for
 
26)
do (dovnitř)
under
into
above
 
27)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
under
into
at
 
28)
s
about
with
without
 
29)
for
o (něčem)
s
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
 
30)
on
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
 
31)
o (něčem)
without
with
about
 
32)
za (nějakým místem)
in front of
behind
before
 
33)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
to
at
in
 
34)
in
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
 
35)
před (nějakým časem, místem atd.)
ago
before
by
 
36)
behind
před (nějakým časem, místem atd.)
za (nějakým místem)
před (nějakým místem)
 
37)
through
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
mezi (mnoha věcmi)
 
38)
over
před (nějakým místem)
přes
za (nějakým místem)
 
39)
vedle
next to
through
between
 
40)
about
bez
o (něčem)
s
 
41)
from
s
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
z (ale xx Mary - od Marie)
 
42)
naproti od
across from
through
next to
 
43)
přes
behind
in front of
over
 
44)
above
nad
přes
za (nějakým místem)
 
45)
with
bez
s
o (něčem)
 
46)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
for
about
with

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY