sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you is
you are
 
2)sloveso býti
ono není?
isn't it?
it isn't?
isn't he?
 
3)sloveso býti
ono, to je
it isn't
it are
it is
 
4)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
 
5)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
6)sloveso býti
on je
is he
he are
he is
 
7)sloveso býti
on není
he isn't
he aren't
he are
 
8)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
aren't she?
they aren't?
 
9)sloveso býti
nejsme?
you aren't?
we are?
aren't we?
 
10)sloveso býti
je on?
is he?
isn't he?
is she?
 
11)sloveso býti
nejsou
not they are
are they not
they are not
 
12)sloveso býti
jste vy?
are she?
you are?
are you?
 
13)sloveso býti
jsi ty?
you are?
are you?
is you?
 
14)sloveso býti
ono není
it are not
are it not
it is not
 
15)sloveso býti
jsem já?
I are?
am I?
I am?
 
16)sloveso býti
on není
he is not
not he is
are he not
 
17)sloveso býti
ona není?
isn't he?
isn't she?
she isn't?
 
18)sloveso býti
nejsem?
am I not?
not is I?
are I not?
 
19)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are we?
are they?
 
20)sloveso býti
nejsme
we is not
we are not
we not is
 
21)sloveso býti
ono není
it isn't
it aren't
aren't it
 
22)sloveso býti
nejste
you is not
are you not
you are not
 
23)sloveso býti
já jsem
I is
am I
I am
 
24)sloveso býti
nejsem
am I not
I am not
I are not
 
25)sloveso býti
nejsi
are you not
you are not
are not you
 
26)sloveso býti
nejsem
no I'm
not I'm
I'm not
 
27)sloveso býti
my jsme
are we is
we are
we is
 
28)sloveso býti
nejsme
aren't he
you aren't
we aren't
 
29)sloveso býti
nejsi?
are you?
you aren't?
aren't you?
 
30)sloveso býti
jsme my?
we are ?
are we?
aren't we?
 
31)sloveso býti
nejsou
you isn't
they aren't
she isn't
 
32)sloveso býti
nejsi
isn't you
you aren't
you isn't
 
33)sloveso býti
ona není
are she not
she are not
she is not
 
34)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
 
35)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
 
36)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't she?
isn't he?
 
37)sloveso býti
je ona?
are she?
isn't she?
is she?
 
38)sloveso býti
ona je
she is
she aren't
she are
 
39)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they are
they isn't

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 26,9649 sekundy
Dat:
2020-04-21 03:42:41 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet