Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso býti
ono není
it are not
it is not
are it not
last     next      Top      End..
 
2)sloveso býti
on je
is he
he is
he are
last     next      Top      End..
 
3)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
last     next      Top      End..
 
4)sloveso býti
nejsi
isn't you
you isn't
you aren't
last     next      Top      End..
 
5)sloveso býti
nejsi
you are not
are you not
are not you
last     next      Top      End..
 
6)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they isn't
they are
they aren't
last     next      Top      End..
 
7)sloveso býti
ona není?
isn't she?
she isn't?
isn't he?
last     next      Top      End..
 
8)sloveso býti
ono není
it isn't
it aren't
aren't it
last     next      Top      End..
 
9)sloveso býti
nejsem
I are not
am I not
I am not
last     next      Top      End..
 
10)sloveso býti
on není?
isn't he?
isn't she?
he isn't?
last     next      Top      End..
 
11)sloveso býti
je on?
is she?
is he?
isn't he?
last     next      Top      End..
 
12)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you are
you am
last     next      Top      End..
 
13)sloveso býti
jsi ty?
you are?
is you?
are you?
last     next      Top      End..
 
14)sloveso býti
nejsem?
am I not?
are I not?
not is I?
last     next      Top      End..
 
15)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
last     next      Top      End..
 
16)sloveso býti
nejsme
we aren't
aren't he
you aren't
last     next      Top      End..
 
17)sloveso býti
on není
he are
he isn't
he aren't
last     next      Top      End..
 
18)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
we are ?
are we?
last     next      Top      End..
 
19)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are she?
are we?
last     next      Top      End..
 
20)sloveso býti
nejsme
we is not
we are not
we not is
last     next      Top      End..
 
21)sloveso býti
ona není
she are not
she is not
are she not
last     next      Top      End..
 
22)sloveso býti
nejste
you is not
you are not
are you not
last     next      Top      End..
 
23)sloveso býti
ona je
she are
she is
she aren't
last     next      Top      End..
 
24)sloveso býti
nejsou
not they are
they are not
are they not
last     next      Top      End..
 
25)sloveso býti
nejsem
no I'm
I'm not
not I'm
last     next      Top      End..
 
26)sloveso býti
nejsme?
we are?
you aren't?
aren't we?
last     next      Top      End..
 
27)sloveso býti
nejsou
you isn't
they aren't
she isn't
last     next      Top      End..
 
28)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
last     next      Top      End..
 
29)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
last     next      Top      End..
 
30)sloveso býti
ono není?
it isn't?
isn't it?
isn't he?
last     next      Top      End..
 
31)sloveso býti
je ona?
is she?
are she?
isn't she?
last     next      Top      End..
 
32)sloveso býti
jsem já?
I am?
am I?
I are?
last     next      Top      End..
 
33)sloveso býti
já jsem
I is
I am
am I
last     next      Top      End..
 
34)sloveso býti
my jsme
are we is
we are
we is
last     next      Top      End..
 
35)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
they aren't?
aren't she?
last     next      Top      End..
 
36)sloveso býti
nejste?
aren't you?
we aren't ?
aren't we?
last     next      Top      End..
 
37)sloveso býti
on není
not he is
are he not
he is not
last     next      Top      End..
 
38)sloveso býti
ona není
isn't she
she aren't
she isn't
last     next      Top      End..
 
39)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
you aren't?
are you?

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 17,2969 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:39:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY