Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso býti
nejsou
you isn't
she isn't
they aren't
 
2)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
aren't she?
they aren't?
 
3)sloveso býti
já jsem
I is
am I
I am
 
4)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
 
5)sloveso býti
nejsi
isn't you
you aren't
you isn't
 
6)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
 
7)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they isn't
they aren't
they are
 
8)sloveso býti
nejsi
are you not
are not you
you are not
 
9)sloveso býti
je on?
isn't he?
is he?
is she?
 
10)sloveso býti
on není
he isn't
he are
he aren't
 
11)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
 
12)sloveso býti
ono není
are it not
it are not
it is not
 
13)sloveso býti
nejsme
you aren't
aren't he
we aren't
 
14)sloveso býti
on není
he is not
not he is
are he not
 
15)sloveso býti
jsi ty?
is you?
are you?
you are?
 
16)sloveso býti
ono, to je
it isn't
it are
it is
 
17)sloveso býti
ono není?
it isn't?
isn't he?
isn't it?
 
18)sloveso býti
jsem já?
I am?
am I?
I are?
 
19)sloveso býti
ono není
it aren't
aren't it
it isn't
 
20)sloveso býti
ona je
she is
she are
she aren't
 
21)sloveso býti
ona není?
isn't he?
she isn't?
isn't she?
 
22)sloveso býti
nejste?
aren't you?
aren't we?
we aren't ?
 
23)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't he?
isn't she?
 
24)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?
 
25)sloveso býti
my jsme
we are
are we is
we is
 
26)sloveso býti
ona není
isn't she
she isn't
she aren't
 
27)sloveso býti
nejsem
I are not
am I not
I am not
 
28)sloveso býti
nejsem?
are I not?
not is I?
am I not?
 
29)sloveso býti
on je
he are
is he
he is
 
30)sloveso býti
je ona?
isn't she?
is she?
are she?
 
31)sloveso býti
ona není
she is not
she are not
are she not
 
32)sloveso býti
nejsme
we not is
we is not
we are not
 
33)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you am
you are
 
34)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
are we?
we are ?
 
35)sloveso býti
jste vy?
are you?
are she?
you are?
 
36)sloveso býti
nejsem
no I'm
I'm not
not I'm
 
37)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are we?
are she?
 
38)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
you aren't?
are you?
 
39)sloveso býti
nejsou
they are not
not they are
are they not

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 17,2969 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:39:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY