Sponzorované odkazy

Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they isn't
they aren't
last  next  Top End
 
2)sloveso býti
nejste
you are not
are you not
you is not
last  next  Top End
 
3)sloveso býti
je on?
is he?
isn't he?
is she?
last  next  Top End
 
4)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't they?
aren't she?
last  next  Top End
 
5)sloveso býti
je ono?
is he?
is it?
is she?
last  next  Top End
 
6)sloveso býti
on je
he is
he are
is he
last  next  Top End
 
7)sloveso býti
nejsou
she isn't
you isn't
they aren't
last  next  Top End
 
8)sloveso býti
on není?
isn't he?
isn't she?
he isn't?
last  next  Top End
 
9)sloveso býti
je ona?
are she?
isn't she?
is she?
last  next  Top End
 
10)sloveso býti
nejsi?
are you?
aren't you?
you aren't?
last  next  Top End
 
11)sloveso býti
ona není?
isn't she?
isn't he?
she isn't?
last  next  Top End
 
12)sloveso býti
nejsme?
we are?
you aren't?
aren't we?
last  next  Top End
 
13)sloveso býti
nejsem
I are not
I am not
am I not
last  next  Top End
 
14)sloveso býti
nejsi
you isn't
isn't you
you aren't
last  next  Top End
 
15)sloveso býti
on není
he aren't
he are
he isn't
last  next  Top End
 
16)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
last  next  Top End
 
17)sloveso býti
nejsem
no I'm
I'm not
not I'm
last  next  Top End
 
18)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is
last  next  Top End
 
19)sloveso býti
ono není
it is not
it are not
are it not
last  next  Top End
 
20)sloveso býti
ona není
she aren't
she isn't
isn't she
last  next  Top End
 
21)sloveso býti
ono není
it aren't
aren't it
it isn't
last  next  Top End
 
22)sloveso býti
nejste
you aren't
you isn't
aren't you
last  next  Top End
 
23)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are we?
are they?
are she?
last  next  Top End
 
24)sloveso býti
ono není?
it isn't?
isn't it?
isn't he?
last  next  Top End
 
25)sloveso býti
nejsme
you aren't
we aren't
aren't he
last  next  Top End
 
26)sloveso býti
jsi ty?
are you?
you are?
is you?
last  next  Top End
 
27)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you are
you am
last  next  Top End
 
28)sloveso býti
jsme my?
are we?
aren't we?
we are ?
last  next  Top End
 
29)sloveso býti
nejsem?
are I not?
not is I?
am I not?
last  next  Top End
 
30)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
last  next  Top End
 
31)sloveso býti
on není
are he not
he is not
not he is
last  next  Top End
 
32)sloveso býti
nejsme
we are not
we not is
we is not
last  next  Top End
 
33)sloveso býti
nejsou
are they not
they are not
not they are
last  next  Top End
 
34)sloveso býti
jsem já?
am I?
I am?
I are?
last  next  Top End
 
35)sloveso býti
já jsem
I am
am I
I is
last  next  Top End
 
36)sloveso býti
nejste?
aren't you?
aren't we?
we aren't ?
last  next  Top End
 
37)sloveso býti
ona není
she are not
are she not
she is not
last  next  Top End
 
38)sloveso býti
nejsi
are not you
are you not
you are not
last  next  Top End
 
39)sloveso býti
my jsme
we is
we are
are we is

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 17,2969 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:39:53 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY