sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
nejsou
she isn't
they aren't
you isn't
 
2)sloveso býti
ona není
she is not
are she not
she are not
 
3)sloveso býti
nejste?
aren't you?
aren't we?
we aren't ?
 
4)sloveso býti
nejste
you is not
are you not
you are not
 
5)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
 
6)sloveso býti
je ona?
are she?
isn't she?
is she?
 
7)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you are
you am
 
8)sloveso býti
on je
he is
he are
is he
 
9)sloveso býti
jsi ty?
are you?
you are?
is you?
 
10)sloveso býti
ono není
it are not
it is not
are it not
 
11)sloveso býti
je on?
is she?
is he?
isn't he?
 
12)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
are you?
aren't you?
 
13)sloveso býti
jsem já?
I am?
I are?
am I?
 
14)sloveso býti
ono, to je
it are
it isn't
it is
 
15)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
we are ?
are we?
 
16)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't he?
isn't she?
 
17)sloveso býti
ono není
it aren't
it isn't
aren't it
 
18)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they isn't
they aren't
 
19)sloveso býti
nejste
you isn't
aren't you
you aren't
 
20)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
you aren't?
we are?
 
21)sloveso býti
nejsem?
are I not?
am I not?
not is I?
 
22)sloveso býti
on není
he is not
are he not
not he is
 
23)sloveso býti
nejsem
I are not
I am not
am I not
 
24)sloveso býti
my jsme
are we is
we is
we are
 
25)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are we?
are she?
 
26)sloveso býti
nejsme
we is not
we are not
we not is
 
27)sloveso býti
nejsi
you are not
are you not
are not you
 
28)sloveso býti
on není
he are
he aren't
he isn't
 
29)sloveso býti
nejsem
no I'm
not I'm
I'm not
 
30)sloveso býti
nejsme
you aren't
aren't he
we aren't
 
31)sloveso býti
nejsi
you aren't
isn't you
you isn't
 
32)sloveso býti
nejsou
are they not
they are not
not they are
 
33)sloveso býti
ono není?
isn't he?
it isn't?
isn't it?
 
34)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
 
35)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is
 
36)sloveso býti
ona není?
isn't she?
she isn't?
isn't he?
 
37)sloveso býti
já jsem
I is
I am
am I
 
38)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
aren't she?
they aren't?
 
39)sloveso býti
jste vy?
are you?
are she?
you are?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 26,9649 sekundy
Dat:
2020-04-21 03:42:41 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet