sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are we?
are they?
 
2)sloveso býti
ona je
she are
she is
she aren't
 
3)sloveso býti
nejsem
I'm not
not I'm
no I'm
 
4)sloveso býti
jsem já?
I am?
am I?
I are?
 
5)sloveso býti
on není
he are
he isn't
he aren't
 
6)sloveso býti
je on?
is she?
isn't he?
is he?
 
7)sloveso býti
nejsem
I am not
am I not
I are not
 
8)sloveso býti
jsme my?
we are ?
aren't we?
are we?
 
9)sloveso býti
nejste
you isn't
you aren't
aren't you
 
10)sloveso býti
nejste?
aren't you?
we aren't ?
aren't we?
 
11)sloveso býti
jsi ty?
is you?
you are?
are you?
 
12)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
 
13)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
 
14)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't they?
aren't she?
 
15)sloveso býti
on není?
isn't he?
isn't she?
he isn't?
 
16)sloveso býti
nejsme?
we are?
aren't we?
you aren't?
 
17)sloveso býti
nejsi
are you not
you are not
are not you
 
18)sloveso býti
nejsou
you isn't
she isn't
they aren't
 
19)sloveso býti
ono není
it isn't
aren't it
it aren't
 
20)sloveso býti
ona není
are she not
she are not
she is not
 
21)sloveso býti
ono, to je
it isn't
it are
it is
 
22)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you is
you am
 
23)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they isn't
they aren't
 
24)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
 
25)sloveso býti
je ono?
is she?
is it?
is he?
 
26)sloveso býti
já jsem
I am
I is
am I
 
27)sloveso býti
nejsme
you aren't
we aren't
aren't he
 
28)sloveso býti
on je
he is
he are
is he
 
29)sloveso býti
nejsme
we not is
we are not
we is not
 
30)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
aren't you?
are you?
 
31)sloveso býti
my jsme
we is
are we is
we are
 
32)sloveso býti
nejsi
isn't you
you aren't
you isn't
 
33)sloveso býti
je ona?
is she?
isn't she?
are she?
 
34)sloveso býti
nejsou
not they are
are they not
they are not
 
35)sloveso býti
ona není?
she isn't?
isn't she?
isn't he?
 
36)sloveso býti
on není
not he is
are he not
he is not
 
37)sloveso býti
ono není?
isn't he?
isn't it?
it isn't?
 
38)sloveso býti
nejsem?
am I not?
not is I?
are I not?
 
39)sloveso býti
ono není
are it not
it is not
it are not

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 26,9649 sekundy
Dat:
2020-04-21 03:42:41 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet