Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
ona je
she is
she aren't
she are
 
2)sloveso býti
on není?
isn't he?
isn't she?
he isn't?
 
3)sloveso býti
je on?
is she?
isn't he?
is he?
 
4)sloveso býti
ona není
she are not
she is not
are she not
 
5)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't she?
aren't they?
 
6)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
are we?
we are ?
 
7)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you are
you am
 
8)sloveso býti
je ona?
isn't she?
are she?
is she?
 
9)sloveso býti
ono není
it isn't
it aren't
aren't it
 
10)sloveso býti
on je
he are
is he
he is
 
11)sloveso býti
ona není?
isn't he?
isn't she?
she isn't?
 
12)sloveso býti
on není
he aren't
he are
he isn't
 
13)sloveso býti
ono není
are it not
it are not
it is not
 
14)sloveso býti
nejsem
I'm not
no I'm
not I'm
 
15)sloveso býti
nejsou
are they not
they are not
not they are
 
16)sloveso býti
my jsme
we is
are we is
we are
 
17)sloveso býti
nejsme
we not is
we are not
we is not
 
18)sloveso býti
nejsou
they aren't
she isn't
you isn't
 
19)sloveso býti
ono, to je
it is
it are
it isn't
 
20)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they aren't
they isn't
 
21)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are we?
are she?
 
22)sloveso býti
nejsme
you aren't
we aren't
aren't he
 
23)sloveso býti
nejsi
you aren't
you isn't
isn't you
 
24)sloveso býti
nejsem?
am I not?
are I not?
not is I?
 
25)sloveso býti
nejsem
I am not
I are not
am I not
 
26)sloveso býti
jsem já?
I are?
am I?
I am?
 
27)sloveso býti
je ono?
is she?
is it?
is he?
 
28)sloveso býti
ona není
isn't she
she aren't
she isn't
 
29)sloveso býti
nejste?
aren't we?
aren't you?
we aren't ?
 
30)sloveso býti
nejste
you are not
are you not
you is not
 
31)sloveso býti
nejsi?
are you?
aren't you?
you aren't?
 
32)sloveso býti
jsi ty?
are you?
you are?
is you?
 
33)sloveso býti
ono není?
isn't he?
isn't it?
it isn't?
 
34)sloveso býti
nejsi
are not you
you are not
are you not
 
35)sloveso býti
nejsme?
we are?
you aren't?
aren't we?
 
36)sloveso býti
nejste
you aren't
you isn't
aren't you
 
37)sloveso býti
on není
are he not
he is not
not he is
 
38)sloveso býti
já jsem
am I
I am
I is
 
39)sloveso býti
jste vy?
are you?
are she?
you are?

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY