sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they aren't
they isn't
 
2)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
 
3)sloveso býti
nejsme
we are not
we not is
we is not
 
4)sloveso býti
nejsou
are they not
they are not
not they are
 
5)sloveso býti
jsi ty?
is you?
are you?
you are?
 
6)sloveso býti
je ono?
is it?
is he?
is she?
 
7)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
 
8)sloveso býti
nejsme
you aren't
we aren't
aren't he
 
9)sloveso býti
ono, to je
it is
it isn't
it are
 
10)sloveso býti
on je
he is
is he
he are
 
11)sloveso býti
je on?
is she?
isn't he?
is he?
 
12)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are we?
are she?
 
13)sloveso býti
nejsem
I am not
I are not
am I not
 
14)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't they?
aren't she?
 
15)sloveso býti
nejsou
she isn't
they aren't
you isn't
 
16)sloveso býti
ona není
she is not
she are not
are she not
 
17)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
are you?
you aren't?
 
18)sloveso býti
já jsem
am I
I is
I am
 
19)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you is
you am
 
20)sloveso býti
ona není?
she isn't?
isn't he?
isn't she?
 
21)sloveso býti
on není
he aren't
he are
he isn't
 
22)sloveso býti
ono není?
isn't he?
it isn't?
isn't it?
 
23)sloveso býti
jsem já?
am I?
I am?
I are?
 
24)sloveso býti
nejste?
aren't you?
we aren't ?
aren't we?
 
25)sloveso býti
nejsme?
you aren't?
aren't we?
we are?
 
26)sloveso býti
on není
he is not
not he is
are he not
 
27)sloveso býti
ono není
are it not
it is not
it are not
 
28)sloveso býti
nejsi
isn't you
you isn't
you aren't
 
29)sloveso býti
nejsem
not I'm
no I'm
I'm not
 
30)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't she?
isn't he?
 
31)sloveso býti
ona není
she isn't
isn't she
she aren't
 
32)sloveso býti
jste vy?
you are?
are you?
are she?
 
33)sloveso býti
nejsem?
not is I?
am I not?
are I not?
 
34)sloveso býti
je ona?
isn't she?
is she?
are she?
 
35)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is
 
36)sloveso býti
ono není
it isn't
aren't it
it aren't
 
37)sloveso býti
jsme my?
we are ?
aren't we?
are we?
 
38)sloveso býti
nejsi
are you not
you are not
are not you
 
39)sloveso býti
my jsme
are we is
we are
we is

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 26,9649 sekundy
Dat:
2020-04-21 03:42:41 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet