Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
nejsem
I am not
am I not
I are not
 
2)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they isn't
they aren't
they are
 
3)sloveso býti
nejsou
are they not
not they are
they are not
 
4)sloveso býti
on není?
isn't he?
he isn't?
isn't she?
 
5)sloveso býti
my jsme
we are
we is
are we is
 
6)sloveso býti
ono není
are it not
it are not
it is not
 
7)sloveso býti
nejsme
we is not
we are not
we not is
 
8)sloveso býti
jsem já?
am I?
I are?
I am?
 
9)sloveso býti
nejsem?
not is I?
am I not?
are I not?
 
10)sloveso býti
jste vy?
you are?
are you?
are she?
 
11)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?
 
12)sloveso býti
ono není
it isn't
aren't it
it aren't
 
13)sloveso býti
on není
are he not
he is not
not he is
 
14)sloveso býti
nejsem
not I'm
I'm not
no I'm
 
15)sloveso býti
je ona?
isn't she?
are she?
is she?
 
16)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
aren't she?
they aren't?
 
17)sloveso býti
je on?
is he?
is she?
isn't he?
 
18)sloveso býti
ono není?
isn't it?
it isn't?
isn't he?
 
19)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is
 
20)sloveso býti
je ono?
is it?
is she?
is he?
 
21)sloveso býti
ona není?
she isn't?
isn't she?
isn't he?
 
22)sloveso býti
nejste
are you not
you are not
you is not
 
23)sloveso býti
nejsme
we aren't
aren't he
you aren't
 
24)sloveso býti
nejsi
you are not
are you not
are not you
 
25)sloveso býti
nejste
you isn't
you aren't
aren't you
 
26)sloveso býti
nejsou
they aren't
you isn't
she isn't
 
27)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
are you?
aren't you?
 
28)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are she?
are we?
 
29)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
30)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you am
you are
 
31)sloveso býti
nejsi
you aren't
you isn't
isn't you
 
32)sloveso býti
jsi ty?
you are?
are you?
is you?
 
33)sloveso býti
já jsem
am I
I am
I is
 
34)sloveso býti
ona není
she is not
are she not
she are not
 
35)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
we are ?
are we?
 
36)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
 
37)sloveso býti
on není
he isn't
he are
he aren't
 
38)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
39)sloveso býti
on je
he are
is he
he is

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet