Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
nejsem?
am I not?
not is I?
are I not?
 
2)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
you aren't?
are you?
 
3)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
 
4)sloveso býti
ona není
isn't she
she isn't
she aren't
 
5)sloveso býti
on není
he are
he aren't
he isn't
 
6)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't she?
aren't they?
 
7)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
you aren't?
we are?
 
8)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't he?
isn't she?
 
9)sloveso býti
ona není
are she not
she is not
she are not
 
10)sloveso býti
my jsme
we are
we is
are we is
 
11)sloveso býti
nejsou
not they are
they are not
are they not
 
12)sloveso býti
je on?
is she?
isn't he?
is he?
 
13)sloveso býti
nejste
you is not
you are not
are you not
 
14)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are we?
are she?
 
15)sloveso býti
nejsem
am I not
I am not
I are not
 
16)sloveso býti
ono není
aren't it
it aren't
it isn't
 
17)sloveso býti
jsem já?
I are?
I am?
am I?
 
18)sloveso býti
nejsou
they aren't
she isn't
you isn't
 
19)sloveso býti
jste vy?
you are?
are you?
are she?
 
20)sloveso býti
nejsme
we aren't
you aren't
aren't he
 
21)sloveso býti
on není
not he is
he is not
are he not
 
22)sloveso býti
já jsem
am I
I is
I am
 
23)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they isn't
they aren't
 
24)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is
 
25)sloveso býti
nejsem
I'm not
not I'm
no I'm
 
26)sloveso býti
nejsi
are you not
you are not
are not you
 
27)sloveso býti
je ona?
is she?
are she?
isn't she?
 
28)sloveso býti
on je
he is
is he
he are
 
29)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
30)sloveso býti
jsi ty?
is you?
are you?
you are?
 
31)sloveso býti
ono není
it is not
it are not
are it not
 
32)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
 
33)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you is
you am
 
34)sloveso býti
nejsi
isn't you
you isn't
you aren't
 
35)sloveso býti
ono není?
isn't it?
isn't he?
it isn't?
 
36)sloveso býti
nejsme
we are not
we not is
we is not
 
37)sloveso býti
nejste?
aren't you?
aren't we?
we aren't ?
 
38)sloveso býti
ona není?
isn't he?
she isn't?
isn't she?
 
39)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
are we?
we are ?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet