sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
ono není
aren't it
it aren't
it isn't
 
2)sloveso býti
nejsem
I'm not
not I'm
no I'm
 
3)sloveso býti
jste vy?
are you?
you are?
are she?
 
4)sloveso býti
on není
he are
he isn't
he aren't
 
5)sloveso býti
je ono?
is it?
is she?
is he?
 
6)sloveso býti
nejste
you is not
you are not
are you not
 
7)sloveso býti
on je
he is
is he
he are
 
8)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
 
9)sloveso býti
nejsem?
are I not?
am I not?
not is I?
 
10)sloveso býti
jsme my?
we are ?
are we?
aren't we?
 
11)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
are you?
you aren't?
 
12)sloveso býti
ona není?
isn't he?
isn't she?
she isn't?
 
13)sloveso býti
ona není
she aren't
she isn't
isn't she
 
14)sloveso býti
je ona?
isn't she?
is she?
are she?
 
15)sloveso býti
jsi ty?
are you?
you are?
is you?
 
16)sloveso býti
ona je
she is
she aren't
she are
 
17)sloveso býti
já jsem
I am
I is
am I
 
18)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you is
you am
 
19)sloveso býti
nejsem
am I not
I are not
I am not
 
20)sloveso býti
on není
are he not
he is not
not he is
 
21)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't they?
aren't she?
 
22)sloveso býti
je on?
isn't he?
is she?
is he?
 
23)sloveso býti
nejsi
isn't you
you aren't
you isn't
 
24)sloveso býti
ono není
are it not
it is not
it are not
 
25)sloveso býti
ono není?
isn't it?
it isn't?
isn't he?
 
26)sloveso býti
my jsme
we are
are we is
we is
 
27)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they isn't
they are
 
28)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
29)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are she?
are we?
 
30)sloveso býti
ona není
are she not
she is not
she are not
 
31)sloveso býti
nejsme
we is not
we are not
we not is
 
32)sloveso býti
nejsou
she isn't
you isn't
they aren't
 
33)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't we?
aren't you?
 
34)sloveso býti
nejsme
aren't he
we aren't
you aren't
 
35)sloveso býti
on není?
isn't she?
isn't he?
he isn't?
 
36)sloveso býti
nejsi
are you not
are not you
you are not
 
37)sloveso býti
nejsou
they are not
are they not
not they are
 
38)sloveso býti
jsem já?
I am?
am I?
I are?
 
39)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 26,9649 sekundy
Dat:
2020-04-21 03:42:41 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet