sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
my jsme
we is
we are
are we is
 
2)sloveso býti
je on?
is she?
is he?
isn't he?
 
3)sloveso býti
ona není
she is not
are she not
she are not
 
4)sloveso býti
nejste
you are not
you is not
are you not
 
5)sloveso býti
nejsme
we is not
we not is
we are not
 
6)sloveso býti
nejsem
no I'm
I'm not
not I'm
 
7)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
aren't you?
are you?
 
8)sloveso býti
ona je
she are
she is
she aren't
 
9)sloveso býti
ona není
isn't she
she isn't
she aren't
 
10)sloveso býti
nejsem
am I not
I am not
I are not
 
11)sloveso býti
on není
he are
he isn't
he aren't
 
12)sloveso býti
nejsi
you aren't
isn't you
you isn't
 
13)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
 
14)sloveso býti
on je
he is
he are
is he
 
15)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they are
they isn't
 
16)sloveso býti
ono není
it are not
are it not
it is not
 
17)sloveso býti
ono není?
isn't he?
isn't it?
it isn't?
 
18)sloveso býti
ono, to je
it is
it isn't
it are
 
19)sloveso býti
ona není?
she isn't?
isn't he?
isn't she?
 
20)sloveso býti
jsem já?
am I?
I are?
I am?
 
21)sloveso býti
jsme my?
we are ?
aren't we?
are we?
 
22)sloveso býti
on není?
isn't she?
isn't he?
he isn't?
 
23)sloveso býti
on není
are he not
not he is
he is not
 
24)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you are
you am
 
25)sloveso býti
nejsi
are you not
are not you
you are not
 
26)sloveso býti
nejste?
aren't you?
we aren't ?
aren't we?
 
27)sloveso býti
ono není
it aren't
it isn't
aren't it
 
28)sloveso býti
je ono?
is it?
is she?
is he?
 
29)sloveso býti
jsi ty?
are you?
you are?
is you?
 
30)sloveso býti
nejsme?
you aren't?
we are?
aren't we?
 
31)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't she?
aren't they?
 
32)sloveso býti
nejsem?
am I not?
not is I?
are I not?
 
33)sloveso býti
je ona?
are she?
is she?
isn't she?
 
34)sloveso býti
nejste
you isn't
you aren't
aren't you
 
35)sloveso býti
nejsou
they are not
not they are
are they not
 
36)sloveso býti
nejsou
they aren't
she isn't
you isn't
 
37)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are we?
are they?
are she?
 
38)sloveso býti
nejsme
aren't he
we aren't
you aren't
 
39)sloveso býti
já jsem
I is
I am
am I

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 26,9649 sekundy
Dat:
2020-04-21 03:42:41 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet