sloveso_mluvit

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso mluvit
• - časování slovesa mluvit - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
my mluvíme
we speak
we aren't speaking
are we speaking
 
2)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
they are speaks?
are they speaking ?
they are speaking?
 
3)sloveso mluvit
ona mluví ?
is she speaking ?
she is speaks ?
are he speak ?
 
4)sloveso mluvit
on mluví
he speaks
he is not speaking
is it speaking
 
5)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they are not speaking
they it no speaks
they is not speaking
 
6)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you is not speaking
is you not speaking
you are not speaking
 
7)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you are speaking ?
are you speaking ?
you is speaking?
 
8)sloveso mluvit
on mluví ?
are he speaking ?
are is he speaking ?
is he speaking ?
 
9)sloveso mluvit
my nemluvíme
we no speak
are not we speaking
we are not speaking
 
10)sloveso mluvit
on nemluví
he is not speaking
she not speak
he is speak
 
11)sloveso mluvit
ono mluví ?
it is speaks?
is it speaking ?
are it speak ?
 
12)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we it speak ?
are we is speaks ?
are we speaking ?
 
13)sloveso mluvit
ono mluví
it speaks
is it speaking
it is not speaking
 
14)sloveso mluvit
já nemluvím
I are not speaks
I am not speaking
I is not speak
 
15)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
is they speaking
they speak
are they speaking
 
16)sloveso mluvit
ono nemluví
it are not speaking
it is not speaking
it no speak
 
17)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
are you speaking
you aren't speaking
you speak
 
18)sloveso mluvit
ona nemluví
she are not speaking
she is not speaking
is she not speaking
 
19)sloveso mluvit
já mluvím
I speaks
I it speaking
I speak
 
20)sloveso mluvit
ona mluví
she is not speaking
she speaks
is she speaking
 
21)sloveso mluvit
já mluvím ?
I is speaking?
am I speaking ?
are I speaking ?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 51,9780 sekundy
Dat:
2020-02-14 07:14:08 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet