Angličtina - sloveso mluvit


Popis stránky

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we speaking ?
are we is speaks ?
are we it speak ?
 
2)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
are they speaking
they speak
is they speaking
 
3)sloveso mluvit
ono mluví
it is not speaking
it speaks
is it speaking
 
4)sloveso mluvit
my nemluvíme
we are not speaking
we no speak
are not we speaking
 
5)sloveso mluvit
on mluví ?
are is he speaking ?
is he speaking ?
are he speaking ?
 
6)sloveso mluvit
my mluvíme
are we speaking
we speak
we aren't speaking
 
7)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you are not speaking
is you not speaking
you is not speaking
 
8)sloveso mluvit
já mluvím ?
am I speaking ?
I is speaking?
are I speaking ?
 
9)sloveso mluvit
ono nemluví
it no speak
it is not speaking
it are not speaking
 
10)sloveso mluvit
ona mluví ?
is she speaking ?
she is speaks ?
are he speak ?
 
11)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
they are speaks?
they are speaking?
are they speaking ?
 
12)sloveso mluvit
on nemluví
she not speak
he is speak
he is not speaking
 
13)sloveso mluvit
ona mluví
she is not speaking
she speaks
is she speaking
 
14)sloveso mluvit
já mluvím
I speaks
I it speaking
I speak
 
15)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they it no speaks
they are not speaking
they is not speaking
 
16)sloveso mluvit
ona nemluví
she is not speaking
is she not speaking
she are not speaking
 
17)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
you aren't speaking
are you speaking
you speak
 
18)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you is speaking?
you are speaking ?
are you speaking ?
 
19)sloveso mluvit
ono mluví ?
is it speaking ?
are it speak ?
it is speaks?
 
20)sloveso mluvit
já nemluvím
I is not speak
I are not speaks
I am not speaking
 
21)sloveso mluvit
on mluví
he speaks
he is not speaking
is it speaking

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 57,6100 sekundy
Dat:
2019-11-27 12:30:41 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet