sloveso_mluvit

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso mluvit
• - časování slovesa mluvit - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
my mluvíme
we aren't speaking
we speak
are we speaking
 
2)sloveso mluvit
já nemluvím
I is not speak
I am not speaking
I are not speaks
 
3)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
they are speaking?
are they speaking ?
they are speaks?
 
4)sloveso mluvit
ona mluví ?
are he speak ?
she is speaks ?
is she speaking ?
 
5)sloveso mluvit
ono mluví ?
it is speaks?
are it speak ?
is it speaking ?
 
6)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
you speak
are you speaking
you aren't speaking
 
7)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
are they speaking
is they speaking
they speak
 
8)sloveso mluvit
on mluví ?
is he speaking ?
are he speaking ?
are is he speaking ?
 
9)sloveso mluvit
ona nemluví
she is not speaking
is she not speaking
she are not speaking
 
10)sloveso mluvit
ono nemluví
it no speak
it are not speaking
it is not speaking
 
11)sloveso mluvit
já mluvím ?
I is speaking?
am I speaking ?
are I speaking ?
 
12)sloveso mluvit
on mluví
he speaks
he is not speaking
is it speaking
 
13)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they is not speaking
they it no speaks
they are not speaking
 
14)sloveso mluvit
ono mluví
is it speaking
it is not speaking
it speaks
 
15)sloveso mluvit
on nemluví
he is speak
she not speak
he is not speaking
 
16)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
are you speaking ?
you are speaking ?
you is speaking?
 
17)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we it speak ?
are we speaking ?
are we is speaks ?
 
18)sloveso mluvit
ona mluví
she speaks
she is not speaking
is she speaking
 
19)sloveso mluvit
já mluvím
I it speaking
I speaks
I speak
 
20)sloveso mluvit
my nemluvíme
are not we speaking
we are not speaking
we no speak
 
21)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you are not speaking
is you not speaking
you is not speaking

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 29,1999 sekundy
Dat:
2020-12-03 13:04:00 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet