Angličtina - sloveso mluvit


Popis stránky

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso mluvit
já nemluvím
I am not speaking
I are not speaks
I is not speak
last     next      Top      End..
 
2)sloveso mluvit
ono mluví ?
is it speaking ?
it is speaks?
are it speak ?
last     next      Top      End..
 
3)sloveso mluvit
já mluvím
I speak
I it speaking
I speaks
last     next      Top      End..
 
4)sloveso mluvit
ona mluví
is she speaking
she is not speaking
she speaks
last     next      Top      End..
 
5)sloveso mluvit
on mluví ?
are he speaking ?
are is he speaking ?
is he speaking ?
last     next      Top      End..
 
6)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they is not speaking
they it no speaks
they are not speaking
last     next      Top      End..
 
7)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
are they speaking
they speak
is they speaking
last     next      Top      End..
 
8)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we is speaks ?
are we speaking ?
are we it speak ?
last     next      Top      End..
 
9)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
is you not speaking
you is not speaking
you are not speaking
last     next      Top      End..
 
10)sloveso mluvit
ono mluví
it is not speaking
it speaks
is it speaking
last     next      Top      End..
 
11)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
you speak
you aren't speaking
are you speaking
last     next      Top      End..
 
12)sloveso mluvit
ono nemluví
it no speak
it is not speaking
it are not speaking
last     next      Top      End..
 
13)sloveso mluvit
my mluvíme
we speak
are we speaking
we aren't speaking
last     next      Top      End..
 
14)sloveso mluvit
já mluvím ?
I is speaking?
am I speaking ?
are I speaking ?
last     next      Top      End..
 
15)sloveso mluvit
ona mluví ?
is she speaking ?
are he speak ?
she is speaks ?
last     next      Top      End..
 
16)sloveso mluvit
on nemluví
she not speak
he is speak
he is not speaking
last     next      Top      End..
 
17)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
they are speaks?
they are speaking?
are they speaking ?
last     next      Top      End..
 
18)sloveso mluvit
on mluví
he is not speaking
is it speaking
he speaks
last     next      Top      End..
 
19)sloveso mluvit
my nemluvíme
we no speak
are not we speaking
we are not speaking
last     next      Top      End..
 
20)sloveso mluvit
ona nemluví
is she not speaking
she are not speaking
she is not speaking
last     next      Top      End..
 
21)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you are speaking ?
are you speaking ?
you is speaking?

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 27,3419 sekundy
Dat:
2017-10-26 14:32:45 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY