sloveso_mluvit

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso mluvit
• - časování slovesa mluvit - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
are you speaking
you speak
you aren't speaking
 
2)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
are they speaking
is they speaking
they speak
 
3)sloveso mluvit
já mluvím ?
I is speaking?
am I speaking ?
are I speaking ?
 
4)sloveso mluvit
on nemluví
he is speak
she not speak
he is not speaking
 
5)sloveso mluvit
ona mluví ?
are he speak ?
she is speaks ?
is she speaking ?
 
6)sloveso mluvit
ono mluví ?
are it speak ?
is it speaking ?
it is speaks?
 
7)sloveso mluvit
já nemluvím
I are not speaks
I am not speaking
I is not speak
 
8)sloveso mluvit
ono mluví
it speaks
it is not speaking
is it speaking
 
9)sloveso mluvit
ono nemluví
it is not speaking
it no speak
it are not speaking
 
10)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you is speaking?
are you speaking ?
you are speaking ?
 
11)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we it speak ?
are we is speaks ?
are we speaking ?
 
12)sloveso mluvit
on mluví
he is not speaking
is it speaking
he speaks
 
13)sloveso mluvit
já mluvím
I speaks
I it speaking
I speak
 
14)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
they are speaking?
they are speaks?
are they speaking ?
 
15)sloveso mluvit
my mluvíme
we speak
we aren't speaking
are we speaking
 
16)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you is not speaking
is you not speaking
you are not speaking
 
17)sloveso mluvit
on mluví ?
are is he speaking ?
is he speaking ?
are he speaking ?
 
18)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they are not speaking
they it no speaks
they is not speaking
 
19)sloveso mluvit
ona nemluví
is she not speaking
she are not speaking
she is not speaking
 
20)sloveso mluvit
my nemluvíme
are not we speaking
we no speak
we are not speaking
 
21)sloveso mluvit
ona mluví
is she speaking
she speaks
she is not speaking

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 29,1999 sekundy
Dat:
2020-12-03 13:04:00 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet