Angličtina sloveso nejsem


Popis stránky

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
aren't she
she aren't
 
2)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
aren't we
we is not
 
3)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
aren't he
he isn't
 
4)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we isn't
we aren't
 
5)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it is aren't
it isn't
it aren't
 
6)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we aren't
we is aren't
 
7)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
they aren't ?
aren't is they ?
aren't they ?
 
8)sloveso nejsem
ona není ?
aren't she ?
isn't she ?
isn't are she ?
 
9)sloveso nejsem
on není ?
isn't is he ?
isn't he ?
isn't are he ?
 
10)sloveso nejsem
my nejsme ?
aren't we ?
we isn't
we aren't
 
11)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
isn't are you ?
aren't you ?
isn't you ?
 
12)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't her
he isn't
her isn't
 
13)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
it he isn't
 
14)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you aren't
you is not
is you not
 
15)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they aren't
they isn't
 
16)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I is not
I'm not
is I not
 
17)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
 
18)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
 
19)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she are not
are she not
she is not
 
20)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
isn't I ?
aren't I ?
 
21)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
aren't they
they not
 
22)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
she are not
it are not
it is not
 
23)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
are he not
he is not
he are not
 
24)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
he aren't
it she isn't
 
25)sloveso nejsem
já nejsem ?
aren't I ?
I isn't ?
am I not ?
 
26)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
isn't you
you aren't
you isn't
 
27)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you are not
you is not
your is not
 
28)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they is not
they are not
not they is
 
29)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
aren't I ?
am I not ?
 
30)sloveso nejsem
ono není ?
isn't it ?
it isn't ?
aren't it ?
 
31)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we is not
we not
we are not
 
32)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they are isn't
they isn't
they aren't
 
33)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't you ?
aren't is you ?
 
34)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
isn't she
aren't she
 
35)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I is not
I am not
I am is not

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 29,9439 sekundy
Dat:
2016-06-11 08:34:57 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY