Angličtina sloveso nejsemSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you is not
is you not
you aren't
last  next  Top End
 
2)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
her isn't
he isn't
isn't her
last  next  Top End
 
3)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I am not
I am is not
I is not
last  next  Top End
 
4)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
she are not
it is not
it are not
last  next  Top End
 
5)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she is not
are she not
she are not
last  next  Top End
 
6)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
it isn't
isn't it
last  next  Top End
 
7)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
aren't I ?
am I not ?
last  next  Top End
 
8)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
aren't he
last  next  Top End
 
9)sloveso nejsem
ono není ?
aren't it ?
isn't it ?
it isn't ?
last  next  Top End
 
10)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we is not
aren't we
we aren't
last  next  Top End
 
11)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they are not
not they is
they is not
last  next  Top End
 
12)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
it she isn't
he aren't
last  next  Top End
 
13)sloveso nejsem
já nejsem ?
I isn't ?
am I not ?
aren't I ?
last  next  Top End
 
14)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
isn't she
she isn't
last  next  Top End
 
15)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we aren't
we isn't
last  next  Top End
 
16)sloveso nejsem
ona není ?
aren't she ?
isn't are she ?
isn't she ?
last  next  Top End
 
17)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
are he not
he is not
he are not
last  next  Top End
 
18)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
isn't are you ?
isn't you ?
last  next  Top End
 
19)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
it he isn't
isn't he
last  next  Top End
 
20)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you are not
you is not
your is not
last  next  Top End
 
21)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we is not
we are not
we not
last  next  Top End
 
22)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
we is aren't
we isn't
last  next  Top End
 
23)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't is you ?
aren't you ?
last  next  Top End
 
24)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you aren't
you isn't
isn't you
last  next  Top End
 
25)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they aren't
aren't they
last  next  Top End
 
26)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they are isn't
they aren't
last  next  Top End
 
27)sloveso nejsem
my nejsme ?
we isn't
we aren't
aren't we ?
last  next  Top End
 
28)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
they not
aren't they
last  next  Top End
 
29)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
she isn't
she aren't
last  next  Top End
 
30)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it aren't
it isn't
it is aren't
last  next  Top End
 
31)sloveso nejsem
on není ?
isn't are he ?
isn't is he ?
isn't he ?
last  next  Top End
 
32)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
it isn't
isn't it
last  next  Top End
 
33)sloveso nejsem
já nejsem ?
aren't I ?
am I not ?
isn't I ?
last  next  Top End
 
34)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I'm not
is I not
I is not
last  next  Top End
 
35)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't they ?
aren't is they ?
they aren't ?

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 29,9439 sekundy
Dat:
2016-06-11 08:34:57 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY