Sponzorované odkazy

Angličtina sloveso nejsem


Popis stránky

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it are not
she are not
it is not
last  next  Top End
 
2)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
am I not ?
aren't I ?
last  next  Top End
 
3)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you is not
you are not
your is not
last  next  Top End
 
4)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they are not
they is not
not they is
last  next  Top End
 
5)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I am is not
I am not
I is not
last  next  Top End
 
6)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
it he isn't
last  next  Top End
 
7)sloveso nejsem
já nejsem ?
aren't I ?
am I not ?
isn't I ?
last  next  Top End
 
8)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they are isn't
they aren't
last  next  Top End
 
9)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
aren't it
it isn't
last  next  Top End
 
10)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
is I not
I is not
I'm not
last  next  Top End
 
11)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we not
we is not
we are not
last  next  Top End
 
12)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you isn't
you aren't
isn't you
last  next  Top End
 
13)sloveso nejsem
on není ?
isn't he ?
isn't are he ?
isn't is he ?
last  next  Top End
 
14)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we is aren't
we aren't
last  next  Top End
 
15)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
isn't are you ?
isn't you ?
aren't you ?
last  next  Top End
 
16)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
aren't he
last  next  Top End
 
17)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she is not
she are not
are she not
last  next  Top End
 
18)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
they aren't ?
aren't is they ?
aren't they ?
last  next  Top End
 
19)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
aren't we
we aren't
last  next  Top End
 
20)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they aren't
they isn't
last  next  Top End
 
21)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
is you not
you aren't
you is not
last  next  Top End
 
22)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
aren't they
they not
last  next  Top End
 
23)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
he is not
are he not
he are not
last  next  Top End
 
24)sloveso nejsem
ona není ?
aren't she ?
isn't are she ?
isn't she ?
last  next  Top End
 
25)sloveso nejsem
ono není ?
isn't it ?
aren't it ?
it isn't ?
last  next  Top End
 
26)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
he aren't
she isn't
it she isn't
last  next  Top End
 
27)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
isn't she
she isn't
last  next  Top End
 
28)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
last  next  Top End
 
29)sloveso nejsem
my nejsme ?
we isn't
aren't we ?
we aren't
last  next  Top End
 
30)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
I isn't ?
last  next  Top End
 
31)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't her
he isn't
her isn't
last  next  Top End
 
32)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't you ?
aren't is you ?
last  next  Top End
 
33)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
it is aren't
it aren't
last  next  Top End
 
34)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
she aren't
she isn't
last  next  Top End
 
35)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we is not
aren't we
we aren't

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 29,9439 sekundy
Dat:
2016-06-11 08:34:57 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY