Angličtina sloveso nejsem


Popis stránky

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
am I not ?
aren't I ?
 
2)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you aren't
you is not
is you not
 
3)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we aren't
we is aren't
 
4)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't is you ?
aren't you ?
 
5)sloveso nejsem
já nejsem ?
I isn't ?
am I not ?
aren't I ?
 
6)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they aren't
they not
 
7)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
not they is
they are not
they is not
 
8)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't her
he isn't
her isn't
 
9)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I is not
I'm not
is I not
 
10)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they aren't
aren't they
 
11)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
isn't you
you isn't
you aren't
 
12)sloveso nejsem
my nejsme ?
we isn't
we aren't
aren't we ?
 
13)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she aren't
aren't she
she isn't
 
14)sloveso nejsem
on není ?
isn't are he ?
isn't is he ?
isn't he ?
 
15)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
she are not
it is not
it are not
 
16)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
isn't he
it he isn't
 
17)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
 
18)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
it is aren't
it aren't
 
19)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
isn't you ?
isn't are you ?
 
20)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
aren't we
we isn't
 
21)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
isn't I ?
 
22)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we is not
we aren't
aren't we
 
23)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she are not
are she not
she is not
 
24)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I is not
I am is not
I am not
 
25)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
isn't she
aren't she
 
26)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you are not
you is not
your is not
 
27)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't they ?
aren't is they ?
they aren't ?
 
28)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
aren't he
isn't he
he isn't
 
29)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we is not
we not
we are not
 
30)sloveso nejsem
ona není ?
aren't she ?
isn't she ?
isn't are she ?
 
31)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
he is not
he are not
are he not
 
32)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
it isn't
isn't it
 
33)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they are isn't
they aren't
 
34)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
he aren't
she isn't
it she isn't
 
35)sloveso nejsem
ono není ?
it isn't ?
isn't it ?
aren't it ?





Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 22,6860 sekundy
Dat:
2019-10-01 11:42:53 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí






KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet