sloveso_nejsem

Popis stránky *
• Angličtina sloveso nejsem
• - časování slovesa nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you isn't
isn't you
you aren't
 
2)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
 
3)sloveso nejsem
on není ?
isn't is he ?
isn't are he ?
isn't he ?
 
4)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it aren't
it isn't
it is aren't
 
5)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
he aren't
it she isn't
 
6)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
aren't we
we isn't
 
7)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
it he isn't
 
8)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't you ?
aren't is you ?
 
9)sloveso nejsem
ono není ?
aren't it ?
isn't it ?
it isn't ?
 
10)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you are not
you is not
your is not
 
11)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you aren't
is you not
you is not
 
12)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they are not
they is not
not they is
 
13)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we aren't
we is aren't
 
14)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
am I not ?
aren't I ?
 
15)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they not
aren't they
they aren't
 
16)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she aren't
she isn't
aren't she
 
17)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
aren't they
they isn't
 
18)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she are not
she is not
are she not
 
19)sloveso nejsem
my nejsme ?
aren't we ?
we isn't
we aren't
 
20)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they are isn't
they isn't
they aren't
 
21)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
isn't you ?
isn't are you ?
aren't you ?
 
22)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I is not
I am not
I am is not
 
23)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
aren't he
 
24)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
aren't it
isn't it
 
25)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
isn't I ?
aren't I ?
 
26)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
he is not
he are not
are he not
 
27)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it are not
it is not
she are not
 
28)sloveso nejsem
já nejsem ?
I isn't ?
aren't I ?
am I not ?
 
29)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
we is not
aren't we
 
30)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
isn't she
she isn't
aren't she
 
31)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I is not
is I not
I'm not
 
32)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
her isn't
isn't her
 
33)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we not
we are not
we is not
 
34)sloveso nejsem
ona není ?
aren't she ?
isn't are she ?
isn't she ?
 
35)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
they aren't ?
aren't they ?
aren't is they ?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 22,6860 sekundy
Dat:
2019-10-01 11:42:53 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet