sloveso_nejsem

Popis stránky *
• Angličtina sloveso nejsem
• - časování slovesa nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
am I not ?
aren't I ?
 
2)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
I isn't ?
aren't I ?
 
3)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you isn't
isn't you
you aren't
 
4)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they is not
not they is
they are not
 
5)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they aren't
aren't they
 
6)sloveso nejsem
ona není ?
isn't she ?
aren't she ?
isn't are she ?
 
7)sloveso nejsem
on není ?
isn't is he ?
isn't he ?
isn't are he ?
 
8)sloveso nejsem
ono není ?
isn't it ?
it isn't ?
aren't it ?
 
9)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we is not
we aren't
 
10)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
it is aren't
it aren't
 
11)sloveso nejsem
my nejsme ?
we isn't
we aren't
aren't we ?
 
12)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she are not
are she not
she is not
 
13)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
her isn't
isn't her
 
14)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I am is not
I is not
I am not
 
15)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it is not
it are not
she are not
 
16)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we is aren't
we aren't
 
17)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
aren't we
we isn't
 
18)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
it isn't
aren't it
 
19)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
isn't you ?
aren't you ?
isn't are you ?
 
20)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
it she isn't
he aren't
 
21)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
isn't she
aren't she
she isn't
 
22)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they are isn't
they aren't
they isn't
 
23)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
isn't I ?
 
24)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
she isn't
she aren't
 
25)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
isn't he
it he isn't
 
26)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't they ?
aren't is they ?
they aren't ?
 
27)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we are not
we is not
we not
 
28)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
you aren't ?
aren't is you ?
 
29)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
are he not
he is not
he are not
 
30)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
aren't they
they not
 
31)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
it isn't
isn't it
 
32)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you is not
your is not
you are not
 
33)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
aren't he
he isn't
 
34)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
is you not
you aren't
you is not
 
35)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I'm not
is I not
I is not

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 22,6860 sekundy
Dat:
2019-10-01 11:42:53 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet