Angličtina gramatika 2. test 3.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. test 3. should, have to atd. ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina gramatika 2. test 3. should, have to atd. ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Chyba
 
1)
How long ___ Wendy?
you know
have you been knowning
have you known
do you know
 
2)
If you go by plane, you ___ wear comfortable clothing.
shouldn't
don't have to
have to
should
 
3)
He ___ waiting to see the doctor since nine o'clock.
is
has been
-
 
4)
Portuguese ___ in Brazil.
speaking
they speak
is spoken
speaks
 
5)
When you've got your luggage, you ___ through Customs.
should
have to
shouldn't
don't have to
 
6)
You ___ drink too much alcohol because you might be ill.
don't have to
shouldn't
have to
should
 
7)
It is ___ three fifty-five and twenty seconds.
especially
only
exactly
even
 
8)
When you catch a plane, you ___ check before you board the plane.
don't have to
have to
should
shouldn't
 
9)
A pilot ___ train for many years.
has to
have to
shouldn't
should
 
10)
I like the Impressionists, ___ Monet.
especially
only
exactly
even
 
11)
But you ___ wear your seat belt at take-off and landing.
don't have to
should
shouldn't
have to
 
12)
We ___ here since last Sunday.
are
will be
be
‘ve been
 
13)
You ___ wear your seat belt all the time. You can take it off.
have to
don't have to
should
shouldn't
 
14)
I'm hungry. I ___had a piece of toast this morning.
exactly
especially
only
even
 
15)
"Hot Lips" ___ by Celia Young.
is writing
writes
wrote
was written
 
16)
Mary isn't at home. ___ to work.
She's gone
She's been
-
 
17)
There is often a film on a long flight, but you ___ to watch it. You can go to sleep.
should
have to
don't have to
shouldn't
 
18)
___ their dinner.
They've already had
They already had
-
 
19)
I ___ her five minutes ago.
‘ve seen
saw
-
 
20)
They ___ bananas in Scotland.
don't grow
are growing
grow
aren't grow
 
21)
If you go by plane, you ___ have too much hand luggage.
don't have to
have to
should
shouldn't
 
22)
People who want to smoke ___ sit in certain seats.
should
shouldn't
have to
don't have to
 
23)
When ___ your new car?
did you buy
-
have you bought
 
24)
A lot of trees ___ to build that house.
cut down
was cut down
were cut down
cuts down
 
25)
We ___ coffee yet.
didn't make
haven't made
-
 
26)
___ in the park, so I'm tired.
I've been running
I've run
-
 
27)
Everyone liked the curry I cooked, ___ Malcolm, who usually hates hot food.
especially
too
only
even
 
28)
___ round the park three times.
I've run
I've been running
-
 
29)
That's the third time he ___ the exam.
fails
has been failed
fail
has failed
 
30)
Some pictures ___ from the museum.
have been took
have taken
have been taken
has taken
 
31)
If you feel ill, you ___ go to bed.
shouldn't
don't have to
have to
should

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet