Angličtina gramatika 2. test 3.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. test 3. should, have to atd. ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina gramatika 2. test 3. should, have to atd. ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Chyba
 
1)
He ___ waiting to see the doctor since nine o'clock.
is
-
has been
 
2)
___ their dinner.
They already had
They've already had
-
 
3)
Some pictures ___ from the museum.
have been took
have taken
has taken
have been taken
 
4)
I'm hungry. I ___had a piece of toast this morning.
even
only
exactly
especially
 
5)
We ___ coffee yet.
haven't made
didn't make
-
 
6)
"Hot Lips" ___ by Celia Young.
was written
wrote
writes
is writing
 
7)
There is often a film on a long flight, but you ___ to watch it. You can go to sleep.
should
don't have to
have to
shouldn't
 
8)
A pilot ___ train for many years.
should
shouldn't
have to
has to
 
9)
___ in the park, so I'm tired.
I've run
I've been running
-
 
10)
When you catch a plane, you ___ check before you board the plane.
should
don't have to
shouldn't
have to
 
11)
If you go by plane, you ___ wear comfortable clothing.
don't have to
should
have to
shouldn't
 
12)
When you've got your luggage, you ___ through Customs.
shouldn't
should
don't have to
have to
 
13)
___ round the park three times.
-
I've run
I've been running
 
14)
It is ___ three fifty-five and twenty seconds.
even
only
exactly
especially
 
15)
I ___ her five minutes ago.
-
‘ve seen
saw
 
16)
Portuguese ___ in Brazil.
they speak
is spoken
speaking
speaks
 
17)
You ___ drink too much alcohol because you might be ill.
shouldn't
don't have to
have to
should
 
18)
Everyone liked the curry I cooked, ___ Malcolm, who usually hates hot food.
only
even
especially
too
 
19)
If you go by plane, you ___ have too much hand luggage.
have to
should
shouldn't
don't have to
 
20)
I like the Impressionists, ___ Monet.
only
exactly
especially
even
 
21)
If you feel ill, you ___ go to bed.
have to
shouldn't
don't have to
should
 
22)
People who want to smoke ___ sit in certain seats.
have to
shouldn't
should
don't have to
 
23)
That's the third time he ___ the exam.
has been failed
fail
fails
has failed
 
24)
When ___ your new car?
did you buy
-
have you bought
 
25)
A lot of trees ___ to build that house.
was cut down
cuts down
cut down
were cut down
 
26)
You ___ wear your seat belt all the time. You can take it off.
don't have to
should
shouldn't
have to
 
27)
Mary isn't at home. ___ to work.
-
She's gone
She's been
 
28)
We ___ here since last Sunday.
be
are
will be
‘ve been
 
29)
They ___ bananas in Scotland.
don't grow
grow
are growing
aren't grow
 
30)
But you ___ wear your seat belt at take-off and landing.
shouldn't
should
have to
don't have to
 
31)
How long ___ Wendy?
you know
do you know
have you been knowning
have you known

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY