Angličtina gramatika 2. test 4.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. test 4. Had or would? Tenses and verb forms ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina gramatika 2. test 4. Had or would? Tenses and verb forms ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Chyba
 
1)
When we ___ had tea, we went for a walk.
had
would
-
 
2)
They might ___ them to an art collector in Europe.
tried to sell
try sell
try sold
try to sell
 
3)
I told him that I ___ like to come.
would
had
-
 
4)
Why did you tell her that I ___ broken the vase?
had
-
would
 
5)
Paintings by Monet, Rembrandt, and Degas ___ from the Boston Museum yesterday.
has been stolen
were stolen
stole
have been stolen
 
6)
I ___ here for 12 years and I can't believe that this has happened.
have been working
am working
have been worked
have work
 
7)
The guard immediately let them ___ the paintings.
saw
seen
to see
see
 
8)
Karen Haas said: "The thieves ___ our best pictures. "
were taken
took
take
have taken
 
9)
He ___ left before I arrived.
had
-
would
 
10)
How did they manage ___ them so easily?
to take
take
has taken
took
 
11)
She said that he ___ just given to her.
had
-
would
 
12)
They made him ___ on the ground.
lie
lay
lain
to lie
 
13)
They said they ___ a telephone call at the police station that morning.
receive
were received
had received
received
 
14)
Yesterday afternoon two thieves arrived at the museum and asked the guard ___ them Monet's paintings.
showing
to show
show
showed
 
15)
When they ___ the best paintings they left the museum through the front door.
collected
were collected
had collected
collecting
 
16)
If I ___ a car, I would drive you there with pleasure.
had
-
would
 
17)
I asked John ___ the shopping but he hasn't done it yet.
to do
do
doing
does

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet