Angličtina gramatika 2. Test 1. isn't aren't didn't don't atd. - doplňování slov do vět.

Popis stránky *
• Angličtina gramatika 2. Test 1. isn't aren't didn't don't atd. - doplňování slov do vět.
• Angličtina gramatika 2. Test 1. isn't aren't didn't don't atd. - doplňování slov do vět. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina gramatika 2. Test 1. isn't aren't didn't don't atd. - doplňování slov do vět. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Chyba
 
1)
He'd rather look for a different job than move to another city, ___?
wouldn't he
doesn't he
hadn't he
isn't he
 
2)
When you've got your luggage, you ___ through Customs.
shouldn't
don't have to
have to
should
 
3)
If it ___ too much trouble, I'd love a cup of coffee.
was
hadn't been
may not be
weren't
 
4)
He is due to arrive tomorrow, ___ he?
will
won't
shall
isn't
 
5)
When you catch a plane, you ___ check before you board the plane.
have to
don't have to
should
shouldn't
 
6)
But you ___ wear your seat belt at take-off and landing.
should
shouldn't
don't have to
have to
 
7)
Nothing is wrong, ___?
is it
isn't it
can't be
can it
 
8)
If I ___ the trick with my own eyes, I would have never believed it possible.
wouldn't have seen
didn't see
-
hadn't seen
 
9)
You ___ wear your seat belt all the time. You can take it off.
should
don't have to
have to
shouldn't
 
10)
If you feel ill, you ___ go to bed.
don't have to
have to
shouldn't
should
 
11)
He lived there until this spring but he ___ there since.
hasn't lived
didn't live
wasn't live
-
 
12)
They ___ bananas in Scotland.
grow
are growing
don't grow
aren't grow
 
13)
Tom, you haven't got a bicycle pump, ___?
haven't you
have you
don't you
do you
 
14)
My father would have died if the doctors ___ on him.
didn't operate
hadn't operated
operated
wouldn't operate
 
15)
If you go by plane, you ___ have too much hand luggage.
should
shouldn't
don't have to
have to
 
16)
There is often a film on a long flight, but you ___ to watch it. You can go to sleep.
should
shouldn't
don't have to
have to
 
17)
We ___ coffee yet.
haven't made
-
didn't make
 
18)
" I'm terribly sorry about it. " " ___ ."
Don't speak about it
You're welcome
Why not
Don't worry about it
 
19)
Carol knows a lot about films. She ___ to the cinema a lot.
can't go
must go
mustn't go
should go
 
20)
If you go by plane, you ___ wear comfortable clothing.
have to
should
shouldn't
don't have to
 
21)
You ___ drink too much alcohol because you might be ill.
have to
don't have to
shouldn't
should
 
22)
John's coming to see you, ___ he?
isn't
doesn't
hasn't
wasn't
 
23)
There ___ rice and there aren't any eggs.
isn't much
aren't much
isn't many
aren't many
 
24)
If you ___ careful with electricity, you might get a shock.
don't
won't
aren't
-
 
25)
People who want to smoke ___ sit in certain seats.
should
shouldn't
don't have to
have to
 
26)
It is very dark and he ___ where he is going.
won't be able to see
won't able to see
will able not to see
can't able to see
 
27)
I ___ anywhere very interesting for my holiday.
didn't go
didn't do
m doing
went

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet