Angličtina gramatika 2. Test 1. isn't aren't didn't don't atd. - doplňování slov do vět.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. Test 1. isn't aren't didn't don't atd. - doplňování slov do vět. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina gramatika 2. Test 1. isn't aren't didn't don't atd. - doplňování slov do vět. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Chyba
 
1)
Nothing is wrong, ___?
isn't it
can't be
can it
is it
 
2)
Carol knows a lot about films. She ___ to the cinema a lot.
can't go
must go
mustn't go
should go
 
3)
If you go by plane, you ___ wear comfortable clothing.
shouldn't
should
have to
don't have to
 
4)
There ___ rice and there aren't any eggs.
aren't many
aren't much
isn't much
isn't many
 
5)
When you've got your luggage, you ___ through Customs.
shouldn't
have to
should
don't have to
 
6)
We ___ coffee yet.
didn't make
haven't made
-
 
7)
They ___ bananas in Scotland.
aren't grow
grow
are growing
don't grow
 
8)
When you catch a plane, you ___ check before you board the plane.
have to
shouldn't
should
don't have to
 
9)
My father would have died if the doctors ___ on him.
wouldn't operate
hadn't operated
didn't operate
operated
 
10)
He lived there until this spring but he ___ there since.
-
wasn't live
didn't live
hasn't lived
 
11)
If you ___ careful with electricity, you might get a shock.
-
won't
don't
aren't
 
12)
It is very dark and he ___ where he is going.
won't able to see
won't be able to see
will able not to see
can't able to see
 
13)
If I ___ the trick with my own eyes, I would have never believed it possible.
hadn't seen
-
didn't see
wouldn't have seen
 
14)
If you feel ill, you ___ go to bed.
shouldn't
have to
should
don't have to
 
15)
I ___ anywhere very interesting for my holiday.
didn't go
m doing
went
didn't do
 
16)
You ___ drink too much alcohol because you might be ill.
shouldn't
don't have to
have to
should
 
17)
He'd rather look for a different job than move to another city, ___?
hadn't he
wouldn't he
isn't he
doesn't he
 
18)
He is due to arrive tomorrow, ___ he?
isn't
shall
won't
will
 
19)
If it ___ too much trouble, I'd love a cup of coffee.
may not be
weren't
was
hadn't been
 
20)
John's coming to see you, ___ he?
doesn't
wasn't
isn't
hasn't
 
21)
There is often a film on a long flight, but you ___ to watch it. You can go to sleep.
should
have to
shouldn't
don't have to
 
22)
You ___ wear your seat belt all the time. You can take it off.
don't have to
should
shouldn't
have to
 
23)
But you ___ wear your seat belt at take-off and landing.
should
don't have to
have to
shouldn't
 
24)
People who want to smoke ___ sit in certain seats.
have to
don't have to
should
shouldn't
 
25)
If you go by plane, you ___ have too much hand luggage.
have to
don't have to
shouldn't
should
 
26)
Tom, you haven't got a bicycle pump, ___?
haven't you
don't you
have you
do you
 
27)
" I'm terribly sorry about it. " " ___ ."
Don't worry about it
Don't speak about it
Why not
You're welcome

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet