a an any many much

Popis stránky *
• Angličtina gramatika 2. test 1. a an any doplňování slov do vět.
• Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Chyba
 
1)
She paints ___ small pictures of wild flowers and birds.
a
the
an
-
 
2)
Is there any milk? I can't see ___ .
any
them
some
one
 
3)
The job is much ___ interesting.
more
like
worst
than
 
4)
Giovanni's used to be the ___ popular restaurant around here.
more
worst
most
tastier
 
5)
She has tea with me at ___ Savoy Hotel.
the
a
an
-
 
6)
Have you read John Harrison's ___ book, Going Round the World?
as
latest
most
funnier
 
7)
I'm going to visit her next ___ week.
-
a
the
an
 
8)
It was ___ best Italian meal I've ever had.
tastier
as
more
the
 
9)
Have you got ___ in your town?
much unemployed people
a lot of unemployment
much unemployment
the unemployment
 
10)
My aunt Vanessa is ___ artist.
the
a
an
-
 
11)
Why ___ to the seaside last weekend?
went
have you gone
are you going
did you go
 
12)
Only ___ his story.
a little people believes
a few people believe
a few people believes
a little people believe
 
13)
There ___ cars parked in the street.
s much
are much
are a lot of
are lots
 
14)
There are some potatoes, but only ___ .
a little
a few
little
few
 
15)
There was ______.
a little snow last winter but not many.
many snow last winter.
much snow last winter.
some snow last winter but not much.
 
16)
Once a year she travels by ___ train to London.
the
an
-
a
 
17)
I ___ anywhere very interesting for my holiday.
didn't go
went
didn't do
m doing
 
18)
That was the ___ job I've ever had . I hated it.
worst
friendlier
tastier
funniest
 
19)
They're very nice . They seem ___ than the people in my old job.
funnier
tastier
friendlier
funniest
 
20)
The service isn't ___ good as it used to be.
like
than
the
as
 
21)
How ___ do you have tonight?
much homeworks
many homeworks
much homework
many homework
 
22)
What are the people in the office ___?
more
was
friendlier
like
 
23)
Paul and I both had veal, but mine was cooked in wine and herbs, and it was ___ than Paul's.
worst
friendlier
funnier
tastier
 
24)
There ___ rice and there aren't any eggs.
isn't much
aren't much
isn't many
aren't many
 
25)
Working in an office is better ___ working in a shop.
more
like
the
than
 
26)
She lives in a beautiful old cottage by ___ sea.
the
a
an
-

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet