a an any many much

Popis stránky *
• Angličtina gramatika 2. test 1. a an any doplňování slov do vět.
• Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Chyba
 
1)
There was ______.
some snow last winter but not much.
much snow last winter.
a little snow last winter but not many.
many snow last winter.
 
2)
That was the ___ job I've ever had . I hated it.
friendlier
tastier
worst
funniest
 
3)
Once a year she travels by ___ train to London.
the
an
-
a
 
4)
Have you got ___ in your town?
a lot of unemployment
much unemployment
much unemployed people
the unemployment
 
5)
Have you read John Harrison's ___ book, Going Round the World?
funnier
latest
as
most
 
6)
I'm going to visit her next ___ week.
an
a
-
the
 
7)
Giovanni's used to be the ___ popular restaurant around here.
more
tastier
worst
most
 
8)
She paints ___ small pictures of wild flowers and birds.
-
an
the
a
 
9)
The service isn't ___ good as it used to be.
as
like
than
the
 
10)
How ___ do you have tonight?
many homework
much homeworks
much homework
many homeworks
 
11)
Working in an office is better ___ working in a shop.
like
the
than
more
 
12)
She has tea with me at ___ Savoy Hotel.
an
-
a
the
 
13)
Paul and I both had veal, but mine was cooked in wine and herbs, and it was ___ than Paul's.
tastier
friendlier
worst
funnier
 
14)
They're very nice . They seem ___ than the people in my old job.
friendlier
tastier
funnier
funniest
 
15)
I ___ anywhere very interesting for my holiday.
went
didn't do
didn't go
m doing
 
16)
There ___ cars parked in the street.
s much
are much
are lots
are a lot of
 
17)
Why ___ to the seaside last weekend?
did you go
have you gone
went
are you going
 
18)
Is there any milk? I can't see ___ .
some
any
them
one
 
19)
The job is much ___ interesting.
more
like
worst
than
 
20)
There ___ rice and there aren't any eggs.
isn't much
aren't many
isn't many
aren't much
 
21)
Only ___ his story.
a few people believes
a few people believe
a little people believes
a little people believe
 
22)
What are the people in the office ___?
was
friendlier
like
more
 
23)
My aunt Vanessa is ___ artist.
-
the
a
an
 
24)
It was ___ best Italian meal I've ever had.
the
as
more
tastier
 
25)
There are some potatoes, but only ___ .
little
a few
few
a little
 
26)
She lives in a beautiful old cottage by ___ sea.
-
the
a
an

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet