Sponzorované odkazy

Angličtina gramatika 2. test 2.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. test 2. Nepravidelná slovesa ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
She didn't like ___ up early.
got
getting
get
standing
last  next  Top End
 
2)
______ there?
He is living
Does he still live
Live he still
Is he still live
last  next  Top End
 
3)
We ___ here after my daughter was born.
moved
has moved
move
have moved
last  next  Top End
 
4)
I ___ to Russia, but I'd like to.
never were
have never been
have never went
never went
last  next  Top End
 
5)
Since she began to work for the company she ___ in America several times on business.
used to be
has been
was
is
last  next  Top End
 
6)
I ___ him two years ago.
met
have met
have meet
meeted
last  next  Top End
 
7)
I ___ a teacher since I left university.
am
have been
were
was
last  next  Top End
 
8)
Last year she ___ six months there.
spend
have spent
spent
has spent
last  next  Top End
 
9)
I ___ in Chesswood for five years . My address is Baker Street 14.
live
lived
am living
have lived
last  next  Top End
 
10)
Since she graduated from the college she ___ her job several times.
is changing
changes
changed
has changed
last  next  Top End
 
11)
She ___ with the company for three years .
were
has been
used to be
is
last  next  Top End
 
12)
I ___ up at 7.00 this morning.
got
have got
am getting
get
last  next  Top End
 
13)
___ Brian Bailey?
Do you knew
Know you
Are you knowing
Do you know
last  next  Top End
 
14)
She ___ marketing at college . Then she worked for several firms.
has studied
studied
is studied
were studied
last  next  Top End
 
15)
I ___ to Bristol University in 1984.
go
am
have been
went
last  next  Top End
 
16)
Carla Brown has a good job, she ___ over Ł 20,000 a year.
have earned
is earned
earns
earned
last  next  Top End
 
17)
I'd like ___ him and you for dinner.
invite
invites
inviting
to invite
last  next  Top End
 
18)
We ___ in London in 1990.
has lived
have lived
lived
are living
last  next  Top End
 
19)
He ___ a good job there.
has got
does have
have got
have get

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 2,7210 sekundy
Dat:
2013-12-22 10:13:44 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY