Angličtina gramatika 2. test 2.Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Angličtina gramatika 2. test 2. Nepravidelná slovesa ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Chyba
 
1)
I ___ up at 7.00 this morning.
am getting
have got
get
got
last  next  Top End
 
2)
I ___ him two years ago.
have meet
meeted
have met
met
last  next  Top End
 
3)
I ___ to Russia, but I'd like to.
never were
have never went
have never been
never went
last  next  Top End
 
4)
He ___ a good job there.
have got
has got
does have
have get
last  next  Top End
 
5)
Since she began to work for the company she ___ in America several times on business.
was
used to be
has been
is
last  next  Top End
 
6)
___ Brian Bailey?
Do you knew
Do you know
Are you knowing
Know you
last  next  Top End
 
7)
I ___ a teacher since I left university.
were
have been
am
was
last  next  Top End
 
8)
Carla Brown has a good job, she ___ over Ł 20,000 a year.
is earned
have earned
earns
earned
last  next  Top End
 
9)
I ___ in Chesswood for five years . My address is Baker Street 14.
live
have lived
lived
am living
last  next  Top End
 
10)
We ___ here after my daughter was born.
has moved
have moved
moved
move
last  next  Top End
 
11)
We ___ in London in 1990.
are living
lived
has lived
have lived
last  next  Top End
 
12)
She ___ marketing at college . Then she worked for several firms.
studied
is studied
were studied
has studied
last  next  Top End
 
13)
I'd like ___ him and you for dinner.
invite
to invite
invites
inviting
last  next  Top End
 
14)
I ___ to Bristol University in 1984.
went
go
am
have been
last  next  Top End
 
15)
She ___ with the company for three years .
used to be
has been
is
were
last  next  Top End
 
16)
She didn't like ___ up early.
got
get
getting
standing
last  next  Top End
 
17)
Last year she ___ six months there.
spent
has spent
have spent
spend
last  next  Top End
 
18)
Since she graduated from the college she ___ her job several times.
changes
changed
is changing
has changed
last  next  Top End
 
19)
______ there?
Is he still live
Does he still live
He is living
Live he still

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 2,7210 sekundy
Dat:
2013-12-22 10:13:44 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy