Sponzorované odkazy

Angličtina gramatika 2. test 2.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. test 2. Nepravidelná slovesa ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
We ___ here after my daughter was born.
have moved
moved
move
has moved
last  next  Top End
 
2)
We ___ in London in 1990.
have lived
lived
has lived
are living
last  next  Top End
 
3)
She ___ marketing at college . Then she worked for several firms.
were studied
has studied
is studied
studied
last  next  Top End
 
4)
Since she graduated from the college she ___ her job several times.
has changed
is changing
changed
changes
last  next  Top End
 
5)
___ Brian Bailey?
Do you know
Know you
Are you knowing
Do you knew
last  next  Top End
 
6)
I ___ to Russia, but I'd like to.
have never went
never were
have never been
never went
last  next  Top End
 
7)
Carla Brown has a good job, she ___ over Ł 20,000 a year.
is earned
earns
have earned
earned
last  next  Top End
 
8)
She didn't like ___ up early.
getting
got
standing
get
last  next  Top End
 
9)
______ there?
Is he still live
Does he still live
Live he still
He is living
last  next  Top End
 
10)
I ___ up at 7.00 this morning.
have got
get
am getting
got
last  next  Top End
 
11)
I'd like ___ him and you for dinner.
invites
to invite
inviting
invite
last  next  Top End
 
12)
I ___ to Bristol University in 1984.
go
went
have been
am
last  next  Top End
 
13)
He ___ a good job there.
have get
has got
have got
does have
last  next  Top End
 
14)
Since she began to work for the company she ___ in America several times on business.
is
used to be
has been
was
last  next  Top End
 
15)
I ___ him two years ago.
have meet
meeted
have met
met
last  next  Top End
 
16)
Last year she ___ six months there.
spent
has spent
have spent
spend
last  next  Top End
 
17)
She ___ with the company for three years .
were
has been
used to be
is
last  next  Top End
 
18)
I ___ in Chesswood for five years . My address is Baker Street 14.
have lived
am living
live
lived
last  next  Top End
 
19)
I ___ a teacher since I left university.
were
am
was
have been

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 2,7210 sekundy
Dat:
2013-12-22 10:13:44 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY