Sponzorované odkazy

Angličtina gramatika 2. test 2.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. test 2. Nepravidelná slovesa ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
______ there?
Does he still live
He is living
Is he still live
Live he still
last  next  Top End
 
2)
Since she graduated from the college she ___ her job several times.
has changed
changed
changes
is changing
last  next  Top End
 
3)
He ___ a good job there.
does have
have get
has got
have got
last  next  Top End
 
4)
I ___ him two years ago.
have met
met
meeted
have meet
last  next  Top End
 
5)
We ___ here after my daughter was born.
move
have moved
has moved
moved
last  next  Top End
 
6)
I ___ to Bristol University in 1984.
go
am
have been
went
last  next  Top End
 
7)
We ___ in London in 1990.
has lived
have lived
are living
lived
last  next  Top End
 
8)
Since she began to work for the company she ___ in America several times on business.
is
used to be
has been
was
last  next  Top End
 
9)
Carla Brown has a good job, she ___ over Ł 20,000 a year.
have earned
earns
is earned
earned
last  next  Top End
 
10)
I ___ in Chesswood for five years . My address is Baker Street 14.
am living
live
lived
have lived
last  next  Top End
 
11)
___ Brian Bailey?
Are you knowing
Know you
Do you know
Do you knew
last  next  Top End
 
12)
I ___ to Russia, but I'd like to.
have never went
never went
have never been
never were
last  next  Top End
 
13)
I ___ up at 7.00 this morning.
got
get
have got
am getting
last  next  Top End
 
14)
She didn't like ___ up early.
got
get
standing
getting
last  next  Top End
 
15)
I'd like ___ him and you for dinner.
invites
inviting
to invite
invite
last  next  Top End
 
16)
She ___ with the company for three years .
were
is
used to be
has been
last  next  Top End
 
17)
She ___ marketing at college . Then she worked for several firms.
is studied
studied
has studied
were studied
last  next  Top End
 
18)
I ___ a teacher since I left university.
am
have been
was
were
last  next  Top End
 
19)
Last year she ___ six months there.
have spent
has spent
spent
spend

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 2,7210 sekundy
Dat:
2013-12-22 10:13:44 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY