should, have to

Popis stránky *
• Angličtina gramatika 2. test 3.
• should, have to atd. ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

should, have to atd. ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Chyba
 
1)
You can't make anybody ___ you!
love
should love
loving
to love
 
2)
The children ___ better leave now, it's getting late.
should
ought
would
had
 
3)
When you catch a plane, you ___ check before you board the plane.
shouldn't
have to
should
don't have to
 
4)
She seems very confident but you ___ never judge by appearances.
might
ought
could
should
 
5)
People who want to smoke ___ sit in certain seats.
should
don't have to
shouldn't
have to
 
6)
You ___ wear your seat belt all the time. You can take it off.
don't have to
should
have to
shouldn't
 
7)
But you ___ wear your seat belt at take-off and landing.
don't have to
shouldn't
have to
should
 
8)
If the greengrocer has some bananas ___ buy some please?
you should
would you
shall you
you will
 
9)
When you've got your luggage, you ___ through Customs.
shouldn't
should
don't have to
have to
 
10)
You ___ drink too much alcohol because you might be ill.
have to
don't have to
shouldn't
should
 
11)
If you feel ill, you ___ go to bed.
have to
should
don't have to
shouldn't
 
12)
If you go by plane, you ___ wear comfortable clothing.
should
shouldn't
don't have to
have to
 
13)
There is often a film on a long flight, but you ___ to watch it. You can go to sleep.
don't have to
have to
should
shouldn't
 
14)
A pilot ___ train for many years.
have to
should
shouldn't
has to
 
15)
Carol knows a lot about films. She ___ to the cinema a lot.
should go
can't go
mustn't go
must go
 
16)
She ___ been at home at the time because Peter saw her in town.
hadn't have
shouldn't have
mustn't have
can't have
 
17)
If you go by plane, you ___ have too much hand luggage.
don't have to
have to
shouldn't
should

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet