Angličtina gramatika 2. test 3.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. test 3. should, have to atd. ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina gramatika 2. test 3. should, have to atd. ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky. Expressions of quantity, tenses, descriptions atd.
Chyba
 
1)
"Hot Lips" ___ by Celia Young.
is writing
writes
wrote
was written
 
2)
___ their dinner.
They already had
-
They've already had
 
3)
Mary isn't at home. ___ to work.
-
She's gone
She's been
 
4)
It is ___ three fifty-five and twenty seconds.
especially
exactly
only
even
 
5)
If you feel ill, you ___ go to bed.
have to
should
don't have to
shouldn't
 
6)
Some pictures ___ from the museum.
have been took
have taken
have been taken
has taken
 
7)
They ___ bananas in Scotland.
aren't grow
are growing
grow
don't grow
 
8)
I'm hungry. I ___had a piece of toast this morning.
only
especially
even
exactly
 
9)
Portuguese ___ in Brazil.
speaking
is spoken
they speak
speaks
 
10)
How long ___ Wendy?
have you been knowning
you know
have you known
do you know
 
11)
A pilot ___ train for many years.
have to
should
shouldn't
has to
 
12)
There is often a film on a long flight, but you ___ to watch it. You can go to sleep.
don't have to
should
have to
shouldn't
 
13)
When you've got your luggage, you ___ through Customs.
have to
shouldn't
should
don't have to
 
14)
I like the Impressionists, ___ Monet.
only
especially
exactly
even
 
15)
___ in the park, so I'm tired.
I've run
-
I've been running
 
16)
He ___ waiting to see the doctor since nine o'clock.
-
is
has been
 
17)
I ___ her five minutes ago.
-
saw
‘ve seen
 
18)
You ___ wear your seat belt all the time. You can take it off.
shouldn't
should
have to
don't have to
 
19)
We ___ here since last Sunday.
will be
be
are
‘ve been
 
20)
When you catch a plane, you ___ check before you board the plane.
don't have to
should
have to
shouldn't
 
21)
Everyone liked the curry I cooked, ___ Malcolm, who usually hates hot food.
too
only
even
especially
 
22)
When ___ your new car?
did you buy
have you bought
-
 
23)
___ round the park three times.
I've run
I've been running
-
 
24)
That's the third time he ___ the exam.
has been failed
fails
has failed
fail
 
25)
But you ___ wear your seat belt at take-off and landing.
don't have to
have to
should
shouldn't
 
26)
People who want to smoke ___ sit in certain seats.
should
don't have to
have to
shouldn't
 
27)
We ___ coffee yet.
-
didn't make
haven't made
 
28)
If you go by plane, you ___ wear comfortable clothing.
have to
don't have to
should
shouldn't
 
29)
If you go by plane, you ___ have too much hand luggage.
should
don't have to
shouldn't
have to
 
30)
You ___ drink too much alcohol because you might be ill.
shouldn't
should
don't have to
have to
 
31)
A lot of trees ___ to build that house.
were cut down
cut down
was cut down
cuts down

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY