had would

Popis stránky *
• Angličtina gramatika 2. test 4.
• Had or would? Tenses and verb forms ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Had or would? Tenses and verb forms ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Chyba
 
1)
If I ___ a car, I would drive you there with pleasure.
would
-
had
 
2)
Yesterday afternoon two thieves arrived at the museum and asked the guard ___ them Monet's paintings.
showing
to show
show
showed
 
3)
I asked John ___ the shopping but he hasn't done it yet.
to do
do
does
doing
 
4)
How did they manage ___ them so easily?
take
to take
took
has taken
 
5)
I ___ here for 12 years and I can't believe that this has happened.
have work
have been worked
have been working
am working
 
6)
They might ___ them to an art collector in Europe.
try sold
tried to sell
try to sell
try sell
 
7)
The guard immediately let them ___ the paintings.
seen
see
saw
to see
 
8)
Why did you tell her that I ___ broken the vase?
-
would
had
 
9)
Karen Haas said: "The thieves ___ our best pictures. "
took
have taken
were taken
take
 
10)
I told him that I ___ like to come.
had
-
would
 
11)
They said they ___ a telephone call at the police station that morning.
receive
received
were received
had received
 
12)
When we ___ tea, we went for a walk.
had
-
would
 
13)
They made him ___ on the ground.
lie
lay
to lie
lain
 
14)
He ___ left before I arrived.
-
had
would
 
15)
When they ___ the best paintings they left the museum through the front door.
had collected
were collected
collecting
collected
 
16)
She said that he ___ just given to her.
would
-
had
 
17)
Paintings by Monet, Rembrandt, and Degas ___ from the Boston Museum yesterday.
stole
has been stolen
have been stolen
were stolen

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet