Angličtina gramatika 2. test 4.


Popis stránky

Angličtina gramatika 2. test 4. Had or would? Tenses and verb forms ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina gramatika 2. test 4. Had or would? Tenses and verb forms ve větách. Doplněk pro přípravu na maturity a přijímací zkoušky.
Chyba
 
1)
If I ___ a car, I would drive you there with pleasure.
would
had
-
 
2)
How did they manage ___ them so easily?
take
has taken
to take
took
 
3)
I asked John ___ the shopping but he hasn't done it yet.
do
to do
does
doing
 
4)
I ___ here for 12 years and I can't believe that this has happened.
have work
have been worked
have been working
am working
 
5)
Paintings by Monet, Rembrandt, and Degas ___ from the Boston Museum yesterday.
stole
were stolen
has been stolen
have been stolen
 
6)
They might ___ them to an art collector in Europe.
try sold
try sell
tried to sell
try to sell
 
7)
Yesterday afternoon two thieves arrived at the museum and asked the guard ___ them Monet's paintings.
showing
to show
showed
show
 
8)
She said that he ___ just given to her.
had
would
-
 
9)
He ___ left before I arrived.
-
had
would
 
10)
When they ___ the best paintings they left the museum through the front door.
were collected
collected
had collected
collecting
 
11)
Karen Haas said: "The thieves ___ our best pictures. "
have taken
were taken
took
take
 
12)
They made him ___ on the ground.
lain
lay
to lie
lie
 
13)
Why did you tell her that I ___ broken the vase?
would
had
-
 
14)
When we ___ tea, we went for a walk.
would
had
-
 
15)
The guard immediately let them ___ the paintings.
to see
seen
see
saw
 
16)
I told him that I ___ like to come.
-
had
would
 
17)
They said they ___ a telephone call at the police station that morning.
receive
received
were received
had received

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY