Předložky angličtina


Popis stránky

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
without
s
bez
od
last     next      Top      End..
 
2)
from
z (ale xx Mary - od Marie)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
s
last     next      Top      End..
 
3)
naproti od
next to
across from
through
last     next      Top      End..
 
4)
skrz
among
between
through
last     next      Top      End..
 
5)
přes
over
in front of
behind
last     next      Top      End..
 
6)
with
bez
s
o (něčem)
last     next      Top      End..
 
7)
above
nad
za (nějakým místem)
přes
last     next      Top      End..
 
8)
před (určitým množstvím času)
ago
across from
by
last     next      Top      End..
 
9)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
on
in
to
last     next      Top      End..
 
10)
in
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
last     next      Top      End..
 
11)
před (nějakým místem)
before
ago
in front of
last     next      Top      End..
 
12)
ago
před (určitým množstvím času)
do (určité doby)
naproti od
last     next      Top      End..
 
13)
do (dovnitř)
above
into
under
last     next      Top      End..
 
14)
bez
without
about
for
last     next      Top      End..
 
15)
across from
naproti od
vedle
skrz
last     next      Top      End..
 
16)
in front of
před (nějakým časem, místem atd.)
před (nějakým místem)
před (určitým množstvím času)
last     next      Top      End..
 
17)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
at
to
into
last     next      Top      End..
 
18)
mezi (mnoha věcmi)
among
from
for
last     next      Top      End..
 
19)
z (ale xx Mary - od Marie)
for
with
from
last     next      Top      End..
 
20)
into
pod
do (dovnitř)
nad
last     next      Top      End..
 
21)
about
bez
o (něčem)
s
last     next      Top      End..
 
22)
za (nějakým místem)
behind
before
in front of
last     next      Top      End..
 
23)
by
naproti od
vedle
do (určité doby)
last     next      Top      End..
 
24)
o (něčem)
about
without
with
last     next      Top      End..
 
25)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
to
at
in
last     next      Top      End..
 
26)
among
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (mnoha věcmi)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
last     next      Top      End..
 
27)
pod
under
over
above
last     next      Top      End..
 
28)
vedle
between
through
next to
last     next      Top      End..
 
29)
do (určité doby)
next to
by
across from
last     next      Top      End..
 
30)
to
na, v (v místě, na místě, v hodině)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
do (dovnitř)
last     next      Top      End..
 
31)
before
před (určitým množstvím času)
před (nějakým časem, místem atd.)
do (určité doby)
last     next      Top      End..
 
32)
před (nějakým časem, místem atd.)
ago
by
before
last     next      Top      End..
 
33)
for
o (něčem)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
s
last     next      Top      End..
 
34)
between
mezi (mnoha věcmi)
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
last     next      Top      End..
 
35)
behind
za (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (nějakým místem)
last     next      Top      End..
 
36)
under
pod
nad
přes
last     next      Top      End..
 
37)
through
mezi (mnoha věcmi)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
last     next      Top      End..
 
38)
nad
over
above
behind
last     next      Top      End..
 
39)
over
přes
za (nějakým místem)
před (nějakým místem)
last     next      Top      End..
 
40)
s
about
without
with
last     next      Top      End..
 
41)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
with
about
for
last     next      Top      End..
 
42)
at
na, v (v místě, na místě, v hodině)
pod
do (dovnitř)
last     next      Top      End..
 
43)
on
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
last     next      Top      End..
 
44)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
under
at
into
last     next      Top      End..
 
45)
next to
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
vedle
last     next      Top      End..
 
46)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
among
between
from

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 1,859 sekundy
Dat:
2013-08-26 00:56:38 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY