Sponzorované odkazy

Předložky angličtina


Popis stránky

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
to
at
into
last  next  Top End
 
2)
skrz
through
among
between
last  next  Top End
 
3)
pod
above
under
over
last  next  Top End
 
4)
from
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
s
z (ale xx Mary - od Marie)
last  next  Top End
 
5)
naproti od
next to
across from
through
last  next  Top End
 
6)
without
s
od
bez
last  next  Top End
 
7)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
at
into
under
last  next  Top End
 
8)
among
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (mnoha věcmi)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
last  next  Top End
 
9)
across from
skrz
vedle
naproti od
last  next  Top End
 
10)
before
před (určitým množstvím času)
do (určité doby)
před (nějakým časem, místem atd.)
last  next  Top End
 
11)
in
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
12)
ago
naproti od
do (určité doby)
před (určitým množstvím času)
last  next  Top End
 
13)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
between
among
from
last  next  Top End
 
14)
above
nad
za (nějakým místem)
přes
last  next  Top End
 
15)
over
před (nějakým místem)
za (nějakým místem)
přes
last  next  Top End
 
16)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
with
about
for
last  next  Top End
 
17)
into
nad
pod
do (dovnitř)
last  next  Top End
 
18)
z (ale xx Mary - od Marie)
from
with
for
last  next  Top End
 
19)
před (nějakým časem, místem atd.)
before
by
ago
last  next  Top End
 
20)
před (určitým množstvím času)
ago
by
across from
last  next  Top End
 
21)
do (dovnitř)
under
into
above
last  next  Top End
 
22)
by
do (určité doby)
vedle
naproti od
last  next  Top End
 
23)
s
without
with
about
last  next  Top End
 
24)
to
na, v (v místě, na místě, v hodině)
do (dovnitř)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
last  next  Top End
 
25)
next to
vedle
skrz
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
last  next  Top End
 
26)
do (určité doby)
next to
across from
by
last  next  Top End
 
27)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
in
to
on
last  next  Top End
 
28)
for
o (něčem)
s
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
last  next  Top End
 
29)
with
bez
s
o (něčem)
last  next  Top End
 
30)
mezi (mnoha věcmi)
for
from
among
last  next  Top End
 
31)
through
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
skrz
last  next  Top End
 
32)
přes
in front of
over
behind
last  next  Top End
 
33)
at
pod
na, v (v místě, na místě, v hodině)
do (dovnitř)
last  next  Top End
 
34)
před (nějakým místem)
before
ago
in front of
last  next  Top End
 
35)
between
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
last  next  Top End
 
36)
vedle
next to
between
through
last  next  Top End
 
37)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
at
in
to
last  next  Top End
 
38)
under
pod
nad
přes
last  next  Top End
 
39)
on
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
last  next  Top End
 
40)
za (nějakým místem)
in front of
behind
before
last  next  Top End
 
41)
in front of
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
last  next  Top End
 
42)
nad
behind
over
above
last  next  Top End
 
43)
about
bez
s
o (něčem)
last  next  Top End
 
44)
bez
about
for
without
last  next  Top End
 
45)
behind
před (nějakým časem, místem atd.)
za (nějakým místem)
před (nějakým místem)
last  next  Top End
 
46)
o (něčem)
about
with
without

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 1,859 sekundy
Dat:
2013-08-26 00:56:38 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY