předložky

Popis stránky *
• Předložky angličtina
• - angličtina online - testy z předložek anglických.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- angličtina online - testy z předložek anglických.
Chyba
 
1)
pod
over
under
above
 
2)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
at
to
into
 
3)
by
vedle
do (určité doby)
naproti od
 
4)
over
za (nějakým místem)
před (nějakým místem)
přes
 
5)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
into
under
at
 
6)
do (dovnitř)
under
above
into
 
7)
about
bez
s
o (něčem)
 
8)
o (něčem)
with
about
without
 
9)
mezi (mnoha věcmi)
among
for
from
 
10)
without
od
s
bez
 
11)
před (určitým množstvím času)
across from
by
ago
 
12)
skrz
through
between
among
 
13)
vedle
through
next to
between
 
14)
za (nějakým místem)
behind
in front of
before
 
15)
on
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
 
16)
ago
naproti od
před (určitým množstvím času)
do (určité doby)
 
17)
naproti od
through
across from
next to
 
18)
nad
above
behind
over
 
19)
into
do (dovnitř)
pod
nad
 
20)
to
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
 
21)
behind
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
za (nějakým místem)
 
22)
under
nad
pod
přes
 
23)
at
na, v (v místě, na místě, v hodině)
pod
do (dovnitř)
 
24)
bez
without
about
for
 
25)
for
s
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
o (něčem)
 
26)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
between
from
among
 
27)
among
z (ale xx Mary - od Marie)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
mezi (mnoha věcmi)
 
28)
before
před (určitým množstvím času)
před (nějakým časem, místem atd.)
do (určité doby)
 
29)
with
bez
s
o (něčem)
 
30)
in front of
před (nějakým časem, místem atd.)
před (nějakým místem)
před (určitým množstvím času)
 
31)
in
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
 
32)
through
mezi (mnoha věcmi)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
 
33)
z (ale xx Mary - od Marie)
from
with
for
 
34)
před (nějakým místem)
before
in front of
ago
 
35)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
to
at
in
 
36)
from
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
z (ale xx Mary - od Marie)
s
 
37)
přes
in front of
behind
over
 
38)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
for
with
about
 
39)
do (určité doby)
next to
by
across from
 
40)
above
přes
nad
za (nějakým místem)
 
41)
s
about
with
without
 
42)
between
mezi (mnoha věcmi)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
z (ale xx Mary - od Marie)
 
43)
next to
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
vedle
skrz
 
44)
across from
vedle
skrz
naproti od
 
45)
před (nějakým časem, místem atd.)
before
by
ago
 
46)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
in
on
to

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 5 min : 5,2280 sekundy
Dat:
2020-01-29 08:12:06 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet