Předložky angličtina


Popis stránky

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Předložky angličtina- angličtina online - testy z předložek anglických.
Chyba
 
1)
do (určité doby)
next to
across from
by
 
2)
přes
in front of
over
behind
 
3)
to
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
do (dovnitř)
 
4)
ago
do (určité doby)
naproti od
před (určitým množstvím času)
 
5)
do (dovnitř)
under
above
into
 
6)
through
skrz
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
mezi (mnoha věcmi)
 
7)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
into
under
at
 
8)
vedle
through
between
next to
 
9)
into
pod
nad
do (dovnitř)
 
10)
pod
under
above
over
 
11)
o (něčem)
about
with
without
 
12)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
to
at
into
 
13)
před (určitým množstvím času)
ago
across from
by
 
14)
above
nad
za (nějakým místem)
přes
 
15)
at
do (dovnitř)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
pod
 
16)
about
s
bez
o (něčem)
 
17)
za (nějakým místem)
in front of
behind
before
 
18)
between
mezi (mnoha věcmi)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
z (ale xx Mary - od Marie)
 
19)
on
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
 
20)
for
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
s
o (něčem)
 
21)
bez
about
without
for
 
22)
na (povrchu, ale i xx Thursday ve čtvrtek)
to
on
in
 
23)
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
with
about
for
 
24)
naproti od
through
across from
next to
 
25)
před (nějakým místem)
in front of
before
ago
 
26)
nad
above
behind
over
 
27)
s
about
without
with
 
28)
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
to
at
in
 
29)
over
za (nějakým místem)
před (nějakým místem)
přes
 
30)
mezi (mnoha věcmi)
from
for
among
 
31)
with
o (něčem)
s
bez
 
32)
without
s
od
bez
 
33)
across from
vedle
naproti od
skrz
 
34)
před (nějakým časem, místem atd.)
ago
by
before
 
35)
under
přes
nad
pod
 
36)
before
do (určité doby)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
 
37)
skrz
among
through
between
 
38)
from
z (ale xx Mary - od Marie)
s
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
 
39)
behind
za (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (nějakým místem)
 
40)
in
v (uvnitř, ale i xx two days - za dva dny)
na, v (v místě, na místě, v hodině)
k, do ( k něčemu, do něčeho ale i někomu - xx him - jemu)
 
41)
by
vedle
naproti od
do (určité doby)
 
42)
among
pro (ale xx two months - na dva měsíce)
z (ale xx Mary - od Marie)
mezi (mnoha věcmi)
 
43)
in front of
před (nějakým místem)
před (nějakým časem, místem atd.)
před (určitým množstvím času)
 
44)
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
among
from
between
 
45)
z (ale xx Mary - od Marie)
with
from
for
 
46)
next to
mezi (dvěm věcmi, časovými body)
skrz
vedle

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet