Sponzorované odkazy

Angličtina - sloveso býti


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)sloveso býti
ono není?
it isn't?
isn't it?
isn't he?
last  next  Top End
 
2)sloveso býti
nejsme
aren't he
you aren't
we aren't
last  next  Top End
 
3)sloveso býti
já jsem
am I
I is
I am
last  next  Top End
 
4)sloveso býti
nejsi
isn't you
you isn't
you aren't
last  next  Top End
 
5)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are they?
are we?
last  next  Top End
 
6)sloveso býti
nejsi
are you not
are not you
you are not
last  next  Top End
 
7)sloveso býti
nejsem
I'm not
not I'm
no I'm
last  next  Top End
 
8)sloveso býti
my jsme
we are
we is
are we is
last  next  Top End
 
9)sloveso býti
ono není
it isn't
aren't it
it aren't
last  next  Top End
 
10)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they isn't
they aren't
they are
last  next  Top End
 
11)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
they aren't?
aren't she?
last  next  Top End
 
12)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
last  next  Top End
 
13)sloveso býti
je ono?
is he?
is she?
is it?
last  next  Top End
 
14)sloveso býti
nejsi?
are you?
you aren't?
aren't you?
last  next  Top End
 
15)sloveso býti
on je
he are
is he
he is
last  next  Top End
 
16)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you am
you is
last  next  Top End
 
17)sloveso býti
nejste?
aren't you?
we aren't ?
aren't we?
last  next  Top End
 
18)sloveso býti
ona není
she are not
are she not
she is not
last  next  Top End
 
19)sloveso býti
on není
he is not
are he not
not he is
last  next  Top End
 
20)sloveso býti
nejsem
I am not
am I not
I are not
last  next  Top End
 
21)sloveso býti
jste vy?
you are?
are you?
are she?
last  next  Top End
 
22)sloveso býti
je ona?
isn't she?
is she?
are she?
last  next  Top End
 
23)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?
last  next  Top End
 
24)sloveso býti
nejsou
are they not
not they are
they are not
last  next  Top End
 
25)sloveso býti
jsi ty?
is you?
you are?
are you?
last  next  Top End
 
26)sloveso býti
jsem já?
I am?
am I?
I are?
last  next  Top End
 
27)sloveso býti
ona není
isn't she
she isn't
she aren't
last  next  Top End
 
28)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
last  next  Top End
 
29)sloveso býti
on není
he aren't
he are
he isn't
last  next  Top End
 
30)sloveso býti
nejsme
we not is
we are not
we is not
last  next  Top End
 
31)sloveso býti
je on?
isn't he?
is she?
is he?
last  next  Top End
 
32)sloveso býti
nejsem?
am I not?
not is I?
are I not?
last  next  Top End
 
33)sloveso býti
ona není?
isn't she?
she isn't?
isn't he?
last  next  Top End
 
34)sloveso býti
ona je
she is
she are
she aren't
last  next  Top End
 
35)sloveso býti
ono není
it is not
are it not
it are not
last  next  Top End
 
36)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't she?
isn't he?
last  next  Top End
 
37)sloveso býti
ono, to je
it isn't
it are
it is
last  next  Top End
 
38)sloveso býti
nejsou
you isn't
they aren't
she isn't
last  next  Top End
 
39)sloveso býti
jsme my?
we are ?
aren't we?
are we?

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 59,199 sekundy
Dat:
2013-05-15 16:41:08 Nick: glaby

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY