sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
nejsem
no I'm
I'm not
not I'm
 
2)sloveso býti
je on?
is he?
is she?
isn't he?
 
3)sloveso býti
je ono?
is he?
is it?
is she?
 
4)sloveso býti
nejsi
you isn't
isn't you
you aren't
 
5)sloveso býti
nejste
aren't you
you aren't
you isn't
 
6)sloveso býti
nejsem?
not is I?
am I not?
are I not?
 
7)sloveso býti
nejsou?
aren't she?
they aren't?
aren't they?
 
8)sloveso býti
on je
is he
he are
he is
 
9)sloveso býti
nejsou
they are not
are they not
not they are
 
10)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
11)sloveso býti
je ona?
are she?
is she?
isn't she?
 
12)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?
 
13)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they isn't
they aren't
 
14)sloveso býti
ono není
it isn't
aren't it
it aren't
 
15)sloveso býti
nejste
you is not
you are not
are you not
 
16)sloveso býti
jsi ty?
is you?
are you?
you are?
 
17)sloveso býti
jsem já?
am I?
I are?
I am?
 
18)sloveso býti
on není
he aren't
he isn't
he are
 
19)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
 
20)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
we are ?
are we?
 
21)sloveso býti
nejsme
we aren't
you aren't
aren't he
 
22)sloveso býti
nejsou
they aren't
you isn't
she isn't
 
23)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
aren't you?
are you?
 
24)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is
 
25)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are we?
are they?
 
26)sloveso býti
ona není
are she not
she are not
she is not
 
27)sloveso býti
ona není?
isn't she?
isn't he?
she isn't?
 
28)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
 
29)sloveso býti
my jsme
are we is
we are
we is
 
30)sloveso býti
nejsi
are not you
are you not
you are not
 
31)sloveso býti
nejsme
we are not
we not is
we is not
 
32)sloveso býti
ono není
it is not
it are not
are it not
 
33)sloveso býti
nejsem
I are not
I am not
am I not
 
34)sloveso býti
ono není?
isn't it?
it isn't?
isn't he?
 
35)sloveso býti
on není?
isn't she?
he isn't?
isn't he?
 
36)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you are
you is
 
37)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
38)sloveso býti
já jsem
am I
I am
I is
 
39)sloveso býti
on není
he is not
are he not
not he is

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 48,6109 sekundy
Dat:
2019-10-16 08:28:16 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet