Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
on je
he are
he is
is he
 
2)sloveso býti
nejste?
aren't you?
we aren't ?
aren't we?
 
3)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
aren't she?
they aren't?
 
4)sloveso býti
nejsem?
am I not?
are I not?
not is I?
 
5)sloveso býti
ono není?
isn't it?
isn't he?
it isn't?
 
6)sloveso býti
ona není
isn't she
she isn't
she aren't
 
7)sloveso býti
nejsou
you isn't
she isn't
they aren't
 
8)sloveso býti
nejsem
am I not
I am not
I are not
 
9)sloveso býti
nejste
you are not
you is not
are you not
 
10)sloveso býti
nejsme?
we are?
aren't we?
you aren't?
 
11)sloveso býti
jsem já?
am I?
I are?
I am?
 
12)sloveso býti
nejsme
we not is
we is not
we are not
 
13)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they are
they isn't
 
14)sloveso býti
ona je
she is
she are
she aren't
 
15)sloveso býti
on není
he is not
are he not
not he is
 
16)sloveso býti
on není
he isn't
he aren't
he are
 
17)sloveso býti
ona není
she are not
she is not
are she not
 
18)sloveso býti
jste vy?
are you?
you are?
are she?
 
19)sloveso býti
ono, to je
it isn't
it is
it are
 
20)sloveso býti
je ona?
isn't she?
is she?
are she?
 
21)sloveso býti
nejsou
they are not
not they are
are they not
 
22)sloveso býti
ono není
it aren't
it isn't
aren't it
 
23)sloveso býti
nejsi
you are not
are you not
are not you
 
24)sloveso býti
my jsme
we is
are we is
we are
 
25)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are we?
are they?
are she?
 
26)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
are we?
we are ?
 
27)sloveso býti
já jsem
I is
I am
am I
 
28)sloveso býti
ona není?
isn't she?
she isn't?
isn't he?
 
29)sloveso býti
je ono?
is he?
is she?
is it?
 
30)sloveso býti
on není?
isn't she?
he isn't?
isn't he?
 
31)sloveso býti
jsi ty?
you are?
are you?
is you?
 
32)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you is
you are
 
33)sloveso býti
ono není
are it not
it are not
it is not
 
34)sloveso býti
nejsme
you aren't
we aren't
aren't he
 
35)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
aren't you?
are you?
 
36)sloveso býti
je on?
is he?
isn't he?
is she?
 
37)sloveso býti
nejsem
I'm not
no I'm
not I'm
 
38)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
 
39)sloveso býti
nejsi
you isn't
isn't you
you aren't

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 48,6109 sekundy
Dat:
2019-10-16 08:28:16 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet