Sponzorované odkazy

Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)sloveso býti
je ona?
are she?
isn't she?
is she?
last  next  Top End
 
2)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
last  next  Top End
 
3)sloveso býti
ono není
it are not
are it not
it is not
last  next  Top End
 
4)sloveso býti
on není
he is not
not he is
are he not
last  next  Top End
 
5)sloveso býti
já jsem
I am
am I
I is
last  next  Top End
 
6)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
last  next  Top End
 
7)sloveso býti
ona je
she is
she aren't
she are
last  next  Top End
 
8)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't she?
aren't they?
last  next  Top End
 
9)sloveso býti
ona není
she are not
are she not
she is not
last  next  Top End
 
10)sloveso býti
jsi ty?
you are?
is you?
are you?
last  next  Top End
 
11)sloveso býti
nejsou
they are not
not they are
are they not
last  next  Top End
 
12)sloveso býti
ona není?
isn't she?
isn't he?
she isn't?
last  next  Top End
 
13)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are they?
are we?
last  next  Top End
 
14)sloveso býti
je on?
isn't he?
is she?
is he?
last  next  Top End
 
15)sloveso býti
jsem já?
I are?
I am?
am I?
last  next  Top End
 
16)sloveso býti
my jsme
we is
we are
are we is
last  next  Top End
 
17)sloveso býti
nejsou
you isn't
she isn't
they aren't
last  next  Top End
 
18)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
last  next  Top End
 
19)sloveso býti
ona není
she isn't
isn't she
she aren't
last  next  Top End
 
20)sloveso býti
nejsi
you isn't
you aren't
isn't you
last  next  Top End
 
21)sloveso býti
nejste
you aren't
aren't you
you isn't
last  next  Top End
 
22)sloveso býti
on není
he are
he aren't
he isn't
last  next  Top End
 
23)sloveso býti
on je
is he
he are
he is
last  next  Top End
 
24)sloveso býti
nejsi
you are not
are you not
are not you
last  next  Top End
 
25)sloveso býti
ono, to je
it is
it isn't
it are
last  next  Top End
 
26)sloveso býti
je ono?
is it?
is he?
is she?
last  next  Top End
 
27)sloveso býti
on není?
isn't she?
isn't he?
he isn't?
last  next  Top End
 
28)sloveso býti
nejsme
we aren't
you aren't
aren't he
last  next  Top End
 
29)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they isn't
they aren't
they are
last  next  Top End
 
30)sloveso býti
nejsme
we is not
we not is
we are not
last  next  Top End
 
31)sloveso býti
ono není?
isn't he?
it isn't?
isn't it?
last  next  Top End
 
32)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
aren't you?
are you?
last  next  Top End
 
33)sloveso býti
ono není
it aren't
aren't it
it isn't
last  next  Top End
 
34)sloveso býti
nejsem?
am I not?
not is I?
are I not?
last  next  Top End
 
35)sloveso býti
jsme my?
we are ?
are we?
aren't we?
last  next  Top End
 
36)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you am
you is
last  next  Top End
 
37)sloveso býti
nejsem
not I'm
I'm not
no I'm
last  next  Top End
 
38)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?
last  next  Top End
 
39)sloveso býti
nejsem
I are not
am I not
I am not

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 59,199 sekundy
Dat:
2013-05-15 16:41:08 Nick: glaby

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY