sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
are you?
you aren't?
 
2)sloveso býti
ono, to je
it are
it isn't
it is
 
3)sloveso býti
my jsme
are we is
we is
we are
 
4)sloveso býti
nejste
are you not
you are not
you is not
 
5)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?
 
6)sloveso býti
on není
he is not
are he not
not he is
 
7)sloveso býti
nejsem
I am not
I are not
am I not
 
8)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they isn't
they are
they aren't
 
9)sloveso býti
nejsi
are not you
you are not
are you not
 
10)sloveso býti
nejsme
we are not
we not is
we is not
 
11)sloveso býti
nejsme
aren't he
you aren't
we aren't
 
12)sloveso býti
on není
he aren't
he are
he isn't
 
13)sloveso býti
nejsem?
are I not?
am I not?
not is I?
 
14)sloveso býti
ono není
it aren't
it isn't
aren't it
 
15)sloveso býti
nejste?
aren't you?
aren't we?
we aren't ?
 
16)sloveso býti
ono není?
it isn't?
isn't it?
isn't he?
 
17)sloveso býti
ona není?
isn't he?
isn't she?
she isn't?
 
18)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
 
19)sloveso býti
je ona?
are she?
is she?
isn't she?
 
20)sloveso býti
nejsi
you isn't
isn't you
you aren't
 
21)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't he?
isn't she?
 
22)sloveso býti
já jsem
I am
am I
I is
 
23)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
 
24)sloveso býti
ona není
she is not
are she not
she are not
 
25)sloveso býti
on je
he is
is he
he are
 
26)sloveso býti
jsme my?
are we?
we are ?
aren't we?
 
27)sloveso býti
ona není
she aren't
isn't she
she isn't
 
28)sloveso býti
jsem já?
I are?
am I?
I am?
 
29)sloveso býti
ona je
she is
she are
she aren't
 
30)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you am
you is
 
31)sloveso býti
jste vy?
are she?
you are?
are you?
 
32)sloveso býti
nejsem
not I'm
no I'm
I'm not
 
33)sloveso býti
nejsou
are they not
they are not
not they are
 
34)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are we?
are she?
 
35)sloveso býti
ono není
it are not
are it not
it is not
 
36)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't they?
aren't she?
 
37)sloveso býti
jsi ty?
you are?
are you?
is you?
 
38)sloveso býti
nejsou
she isn't
they aren't
you isn't
 
39)sloveso býti
je on?
is she?
isn't he?
is he?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 48,6109 sekundy
Dat:
2019-10-16 08:28:16 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet