sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
nejsem
I'm not
no I'm
not I'm
 
2)sloveso býti
nejste
aren't you
you aren't
you isn't
 
3)sloveso býti
nejsem
I am not
I are not
am I not
 
4)sloveso býti
on není
he isn't
he are
he aren't
 
5)sloveso býti
nejsi
you isn't
isn't you
you aren't
 
6)sloveso býti
nejsi
are not you
you are not
are you not
 
7)sloveso býti
ona není
she are not
she is not
are she not
 
8)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you are
you is
 
9)sloveso býti
my jsme
we are
we is
are we is
 
10)sloveso býti
on je
he are
is he
he is
 
11)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are we?
are they?
are she?
 
12)sloveso býti
nejsme?
we are?
aren't we?
you aren't?
 
13)sloveso býti
jsme my?
are we?
we are ?
aren't we?
 
14)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
you aren't?
are you?
 
15)sloveso býti
já jsem
I am
I is
am I
 
16)sloveso býti
jsi ty?
is you?
you are?
are you?
 
17)sloveso býti
ona není?
isn't she?
she isn't?
isn't he?
 
18)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't she?
isn't he?
 
19)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
 
20)sloveso býti
nejsou
not they are
are they not
they are not
 
21)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
 
22)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
 
23)sloveso býti
je ona?
isn't she?
is she?
are she?
 
24)sloveso býti
nejsme
you aren't
aren't he
we aren't
 
25)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
26)sloveso býti
nejsou
you isn't
they aren't
she isn't
 
27)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
28)sloveso býti
ono není?
isn't he?
isn't it?
it isn't?
 
29)sloveso býti
je ono?
is she?
is it?
is he?
 
30)sloveso býti
jsem já?
I are?
I am?
am I?
 
31)sloveso býti
nejsou?
aren't she?
they aren't?
aren't they?
 
32)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they are
they isn't
 
33)sloveso býti
je on?
isn't he?
is she?
is he?
 
34)sloveso býti
ono není
it aren't
it isn't
aren't it
 
35)sloveso býti
nejsem?
am I not?
are I not?
not is I?
 
36)sloveso býti
on není
are he not
he is not
not he is
 
37)sloveso býti
nejsme
we is not
we not is
we are not
 
38)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is
 
39)sloveso býti
ono není
are it not
it are not
it is not

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 29,6750 sekundy
Dat:
2020-08-30 23:50:31 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet