Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
ono není
it is not
are it not
it are not
 
2)sloveso býti
nejsme
aren't he
we aren't
you aren't
 
3)sloveso býti
nejsem?
are I not?
am I not?
not is I?
 
4)sloveso býti
nejsme
we is not
we are not
we not is
 
5)sloveso býti
je on?
is she?
is he?
isn't he?
 
6)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
are you?
aren't you?
 
7)sloveso býti
je ono?
is it?
is she?
is he?
 
8)sloveso býti
ona není
isn't she
she isn't
she aren't
 
9)sloveso býti
nejsem
not I'm
I'm not
no I'm
 
10)sloveso býti
nejsme?
we are?
you aren't?
aren't we?
 
11)sloveso býti
nejsou
they aren't
she isn't
you isn't
 
12)sloveso býti
ona není
are she not
she is not
she are not
 
13)sloveso býti
ono, to je
it is
it are
it isn't
 
14)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
15)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
aren't she?
they aren't?
 
16)sloveso býti
ona je
she is
she aren't
she are
 
17)sloveso býti
ona není?
she isn't?
isn't she?
isn't he?
 
18)sloveso býti
já jsem
am I
I am
I is
 
19)sloveso býti
nejsou
are they not
not they are
they are not
 
20)sloveso býti
jsme my?
are we?
we are ?
aren't we?
 
21)sloveso býti
ono není?
isn't it?
isn't he?
it isn't?
 
22)sloveso býti
nejste
you aren't
you isn't
aren't you
 
23)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they are
they isn't
 
24)sloveso býti
on není
he aren't
he isn't
he are
 
25)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you am
you is
 
26)sloveso býti
ono není
it isn't
it aren't
aren't it
 
27)sloveso býti
je ona?
is she?
are she?
isn't she?
 
28)sloveso býti
on není?
isn't she?
he isn't?
isn't he?
 
29)sloveso býti
on je
he are
is he
he is
 
30)sloveso býti
my jsme
we is
we are
are we is
 
31)sloveso býti
nejsi
isn't you
you aren't
you isn't
 
32)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
 
33)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are they?
are we?
 
34)sloveso býti
nejsem
I are not
I am not
am I not
 
35)sloveso býti
on není
he is not
not he is
are he not
 
36)sloveso býti
nejste
you are not
are you not
you is not
 
37)sloveso býti
jsem já?
I am?
I are?
am I?
 
38)sloveso býti
nejsi
are you not
you are not
are not you
 
39)sloveso býti
jsi ty?
are you?
you are?
is you?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 48,6109 sekundy
Dat:
2019-10-16 08:28:16 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet