sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
jsme my?
are we?
we are ?
aren't we?
 
2)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
3)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
4)sloveso býti
ona není
are she not
she is not
she are not
 
5)sloveso býti
je on?
is he?
is she?
isn't he?
 
6)sloveso býti
ona není?
isn't he?
isn't she?
she isn't?
 
7)sloveso býti
nejsem?
not is I?
am I not?
are I not?
 
8)sloveso býti
on není
he aren't
he are
he isn't
 
9)sloveso býti
nejsi?
you aren't?
are you?
aren't you?
 
10)sloveso býti
nejsou
not they are
are they not
they are not
 
11)sloveso býti
je ono?
is it?
is she?
is he?
 
12)sloveso býti
jste vy?
are she?
you are?
are you?
 
13)sloveso býti
ono není?
isn't it?
it isn't?
isn't he?
 
14)sloveso býti
jsem já?
I am?
am I?
I are?
 
15)sloveso býti
nejste
you are not
are you not
you is not
 
16)sloveso býti
nejsi
are not you
you are not
are you not
 
17)sloveso býti
nejsme
you aren't
we aren't
aren't he
 
18)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you are
you is
 
19)sloveso býti
nejsi
isn't you
you isn't
you aren't
 
20)sloveso býti
ona je
she aren't
she is
she are
 
21)sloveso býti
my jsme
we are
are we is
we is
 
22)sloveso býti
já jsem
am I
I is
I am
 
23)sloveso býti
on je
he is
is he
he are
 
24)sloveso býti
nejsem
I'm not
no I'm
not I'm
 
25)sloveso býti
ono není
it aren't
it isn't
aren't it
 
26)sloveso býti
jsi ty?
are you?
is you?
you are?
 
27)sloveso býti
nejste
aren't you
you aren't
you isn't
 
28)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are she?
are we?
 
29)sloveso býti
nejsou
she isn't
they aren't
you isn't
 
30)sloveso býti
on není
he is not
not he is
are he not
 
31)sloveso býti
nejsme
we are not
we is not
we not is
 
32)sloveso býti
on není?
isn't he?
he isn't?
isn't she?
 
33)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't they?
aren't she?
 
34)sloveso býti
nejsem
I am not
I are not
am I not
 
35)sloveso býti
nejsme?
we are?
you aren't?
aren't we?
 
36)sloveso býti
ona není
isn't she
she aren't
she isn't
 
37)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they aren't
they isn't
 
38)sloveso býti
ono není
it is not
it are not
are it not
 
39)sloveso býti
je ona?
isn't she?
is she?
are she?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 29,6750 sekundy
Dat:
2020-08-30 23:50:31 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet