Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
on není
are he not
he is not
not he is
 
2)sloveso býti
nejsi
are not you
are you not
you are not
 
3)sloveso býti
nejsme
we are not
we not is
we is not
 
4)sloveso býti
je ono?
is he?
is she?
is it?
 
5)sloveso býti
je ona?
are she?
isn't she?
is she?
 
6)sloveso býti
my jsme
we are
we is
are we is
 
7)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't he?
isn't she?
 
8)sloveso býti
nejsem
no I'm
not I'm
I'm not
 
9)sloveso býti
nejsi?
are you?
aren't you?
you aren't?
 
10)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they are
they isn't
 
11)sloveso býti
jsem já?
am I?
I am?
I are?
 
12)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you is
you are
 
13)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are we?
are they?
 
14)sloveso býti
nejste?
aren't you?
aren't we?
we aren't ?
 
15)sloveso býti
nejsem
I are not
am I not
I am not
 
16)sloveso býti
jste vy?
you are?
are you?
are she?
 
17)sloveso býti
ono není
it are not
it is not
are it not
 
18)sloveso býti
nejsme
we aren't
aren't he
you aren't
 
19)sloveso býti
nejste
are you not
you are not
you is not
 
20)sloveso býti
nejsi
you isn't
you aren't
isn't you
 
21)sloveso býti
já jsem
I am
I is
am I
 
22)sloveso býti
nejste
you isn't
aren't you
you aren't
 
23)sloveso býti
ono není
it isn't
aren't it
it aren't
 
24)sloveso býti
ono není?
isn't it?
isn't he?
it isn't?
 
25)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
 
26)sloveso býti
on je
is he
he is
he are
 
27)sloveso býti
nejsme?
you aren't?
aren't we?
we are?
 
28)sloveso býti
nejsem?
are I not?
am I not?
not is I?
 
29)sloveso býti
jsi ty?
are you?
you are?
is you?
 
30)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
are we?
we are ?
 
31)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
32)sloveso býti
je on?
is she?
isn't he?
is he?
 
33)sloveso býti
ona je
she are
she aren't
she is
 
34)sloveso býti
ona není
she is not
are she not
she are not
 
35)sloveso býti
nejsou
are they not
not they are
they are not
 
36)sloveso býti
ona není?
isn't she?
isn't he?
she isn't?
 
37)sloveso býti
on není
he isn't
he are
he aren't
 
38)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't she?
aren't they?
 
39)sloveso býti
nejsou
you isn't
she isn't
they aren't

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY