sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
já jsem
am I
I is
I am
 
2)sloveso býti
ono není
it aren't
it isn't
aren't it
 
3)sloveso býti
nejsi?
are you?
you aren't?
aren't you?
 
4)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you are
you is
 
5)sloveso býti
on není
are he not
he is not
not he is
 
6)sloveso býti
ona je
she is
she are
she aren't
 
7)sloveso býti
nejsem
I'm not
not I'm
no I'm
 
8)sloveso býti
nejsme
aren't he
we aren't
you aren't
 
9)sloveso býti
nejsou
they are not
are they not
not they are
 
10)sloveso býti
nejsi
you isn't
you aren't
isn't you
 
11)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't she?
aren't they?
 
12)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
13)sloveso býti
on není?
he isn't?
isn't she?
isn't he?
 
14)sloveso býti
jsme my?
are we?
aren't we?
we are ?
 
15)sloveso býti
nejsem
I are not
I am not
am I not
 
16)sloveso býti
my jsme
we are
we is
are we is
 
17)sloveso býti
nejsem?
are I not?
not is I?
am I not?
 
18)sloveso býti
ona není
she aren't
she isn't
isn't she
 
19)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are they?
are we?
 
20)sloveso býti
je ono?
is it?
is he?
is she?
 
21)sloveso býti
je on?
isn't he?
is she?
is he?
 
22)sloveso býti
nejste
you aren't
you isn't
aren't you
 
23)sloveso býti
nejste
you are not
you is not
are you not
 
24)sloveso býti
ono není?
isn't he?
it isn't?
isn't it?
 
25)sloveso býti
ona není
she is not
are she not
she are not
 
26)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they are
they isn't
 
27)sloveso býti
jste vy?
are she?
are you?
you are?
 
28)sloveso býti
ona není?
isn't she?
isn't he?
she isn't?
 
29)sloveso býti
on není
he are
he aren't
he isn't
 
30)sloveso býti
ono není
are it not
it is not
it are not
 
31)sloveso býti
on je
he are
he is
is he
 
32)sloveso býti
jsem já?
I are?
I am?
am I?
 
33)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?
 
34)sloveso býti
nejsi
you are not
are you not
are not you
 
35)sloveso býti
je ona?
are she?
isn't she?
is she?
 
36)sloveso býti
ono, to je
it isn't
it is
it are
 
37)sloveso býti
jsi ty?
are you?
you are?
is you?
 
38)sloveso býti
nejsme
we is not
we not is
we are not
 
39)sloveso býti
nejsou
they aren't
she isn't
you isn't

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 29,6750 sekundy
Dat:
2020-08-30 23:50:31 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet