sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
on není?
isn't he?
isn't she?
he isn't?
 
2)sloveso býti
nejsme
you aren't
we aren't
aren't he
 
3)sloveso býti
nejsi?
aren't you?
are you?
you aren't?
 
4)sloveso býti
nejsem
not I'm
I'm not
no I'm
 
5)sloveso býti
ona není?
isn't she?
she isn't?
isn't he?
 
6)sloveso býti
my jsme
we is
we are
are we is
 
7)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
aren't she?
they aren't?
 
8)sloveso býti
ona není
are she not
she are not
she is not
 
9)sloveso býti
je on?
is he?
isn't he?
is she?
 
10)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
 
11)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
we are ?
are we?
 
12)sloveso býti
on je
he are
is he
he is
 
13)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
 
14)sloveso býti
ono není
are it not
it are not
it is not
 
15)sloveso býti
jsi ty?
is you?
you are?
are you?
 
16)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
we are?
you aren't?
 
17)sloveso býti
ono není?
isn't it?
isn't he?
it isn't?
 
18)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they isn't
they are
 
19)sloveso býti
ono není
aren't it
it aren't
it isn't
 
20)sloveso býti
nejsou
you isn't
she isn't
they aren't
 
21)sloveso býti
nejsi
isn't you
you aren't
you isn't
 
22)sloveso býti
nejsme
we not is
we are not
we is not
 
23)sloveso býti
nejsou
they are not
are they not
not they are
 
24)sloveso býti
on není
are he not
not he is
he is not
 
25)sloveso býti
nejste
you isn't
you aren't
aren't you
 
26)sloveso býti
jste vy?
are you?
you are?
are she?
 
27)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't you?
aren't we?
 
28)sloveso býti
nejsem?
am I not?
not is I?
are I not?
 
29)sloveso býti
ono, to je
it are
it is
it isn't
 
30)sloveso býti
jsem já?
am I?
I are?
I am?
 
31)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you are
you am
you is
 
32)sloveso býti
on není
he aren't
he are
he isn't
 
33)sloveso býti
ona není
she aren't
she isn't
isn't she
 
34)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are we?
are she?
are they?
 
35)sloveso býti
nejsi
are you not
you are not
are not you
 
36)sloveso býti
já jsem
I is
am I
I am
 
37)sloveso býti
je ona?
isn't she?
are she?
is she?
 
38)sloveso býti
nejsem
am I not
I are not
I am not
 
39)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 29,6750 sekundy
Dat:
2020-08-30 23:50:31 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet