sloveso_bytí

Popis stránky *
• Angličtina - sloveso býti
• - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't they?
aren't she?
 
2)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
you aren't?
we are?
 
3)sloveso býti
on není
he is not
are he not
not he is
 
4)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are we?
are she?
 
5)sloveso býti
nejsem
no I'm
not I'm
I'm not
 
6)sloveso býti
ona není?
she isn't?
isn't she?
isn't he?
 
7)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't we?
aren't you?
 
8)sloveso býti
ono není
it aren't
aren't it
it isn't
 
9)sloveso býti
je on?
isn't he?
is he?
is she?
 
10)sloveso býti
jsi ty?
is you?
are you?
you are?
 
11)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you are
you is
 
12)sloveso býti
nejsem?
am I not?
are I not?
not is I?
 
13)sloveso býti
nejsi
are you not
you are not
are not you
 
14)sloveso býti
ono, to je
it isn't
it is
it are
 
15)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
 
16)sloveso býti
nejste
aren't you
you isn't
you aren't
 
17)sloveso býti
ona není
she are not
are she not
she is not
 
18)sloveso býti
nejsem
am I not
I are not
I am not
 
19)sloveso býti
on je
is he
he are
he is
 
20)sloveso býti
nejsi
isn't you
you aren't
you isn't
 
21)sloveso býti
nejsme
we are not
we not is
we is not
 
22)sloveso býti
ono není
it is not
it are not
are it not
 
23)sloveso býti
nejsme
you aren't
aren't he
we aren't
 
24)sloveso býti
on není
he are
he isn't
he aren't
 
25)sloveso býti
on není?
isn't he?
isn't she?
he isn't?
 
26)sloveso býti
jsme my?
are we?
aren't we?
we are ?
 
27)sloveso býti
ona není
isn't she
she aren't
she isn't
 
28)sloveso býti
my jsme
are we is
we is
we are
 
29)sloveso býti
je ona?
is she?
isn't she?
are she?
 
30)sloveso býti
nejste
you are not
you is not
are you not
 
31)sloveso býti
nejsou
they are not
are they not
not they are
 
32)sloveso býti
nejsi?
are you?
aren't you?
you aren't?
 
33)sloveso býti
jsem já?
am I?
I am?
I are?
 
34)sloveso býti
nejsou
you isn't
she isn't
they aren't
 
35)sloveso býti
já jsem
am I
I am
I is
 
36)sloveso býti
ono není?
isn't it?
isn't he?
it isn't?
 
37)sloveso býti
jste vy?
are she?
are you?
you are?
 
38)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they aren't
they isn't
they are
 
39)sloveso býti
ona je
she aren't
she is
she are

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 29,6750 sekundy
Dat:
2020-08-30 23:50:31 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet