Sponzorované odkazy

Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso býti
ona není?
she isn't?
isn't she?
isn't he?
last  next  Top End
 
2)sloveso býti
ono, to je
it are
it isn't
it is
last  next  Top End
 
3)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
you aren't?
we are?
last  next  Top End
 
4)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you am
you is
you are
last  next  Top End
 
5)sloveso býti
jsme my?
we are ?
are we?
aren't we?
last  next  Top End
 
6)sloveso býti
je on?
isn't he?
is he?
is she?
last  next  Top End
 
7)sloveso býti
nejsi?
are you?
you aren't?
aren't you?
last  next  Top End
 
8)sloveso býti
nejste
you is not
you are not
are you not
last  next  Top End
 
9)sloveso býti
nejsou
they are not
not they are
are they not
last  next  Top End
 
10)sloveso býti
ona není
are she not
she is not
she are not
last  next  Top End
 
11)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they isn't
they aren't
last  next  Top End
 
12)sloveso býti
je ono?
is it?
is she?
is he?
last  next  Top End
 
13)sloveso býti
nejsem
I am not
I are not
am I not
last  next  Top End
 
14)sloveso býti
on není
not he is
are he not
he is not
last  next  Top End
 
15)sloveso býti
jsi ty?
is you?
you are?
are you?
last  next  Top End
 
16)sloveso býti
on není
he are
he isn't
he aren't
last  next  Top End
 
17)sloveso býti
je ona?
are she?
is she?
isn't she?
last  next  Top End
 
18)sloveso býti
já jsem
am I
I am
I is
last  next  Top End
 
19)sloveso býti
nejsme
aren't he
you aren't
we aren't
last  next  Top End
 
20)sloveso býti
nejsem
I'm not
not I'm
no I'm
last  next  Top End
 
21)sloveso býti
ona je
she aren't
she are
she is
last  next  Top End
 
22)sloveso býti
ona není
she isn't
she aren't
isn't she
last  next  Top End
 
23)sloveso býti
nejsou?
they aren't?
aren't they?
aren't she?
last  next  Top End
 
24)sloveso býti
on je
is he
he is
he are
last  next  Top End
 
25)sloveso býti
nejste
you aren't
aren't you
you isn't
last  next  Top End
 
26)sloveso býti
ono není
it isn't
aren't it
it aren't
last  next  Top End
 
27)sloveso býti
nejste?
aren't we?
we aren't ?
aren't you?
last  next  Top End
 
28)sloveso býti
nejsou
she isn't
you isn't
they aren't
last  next  Top End
 
29)sloveso býti
nejsi
you isn't
you aren't
isn't you
last  next  Top End
 
30)sloveso býti
nejsem?
are I not?
am I not?
not is I?
last  next  Top End
 
31)sloveso býti
nejsme
we not is
we is not
we are not
last  next  Top End
 
32)sloveso býti
my jsme
we is
are we is
we are
last  next  Top End
 
33)sloveso býti
ono není?
it isn't?
isn't it?
isn't he?
last  next  Top End
 
34)sloveso býti
jste vy?
you are?
are she?
are you?
last  next  Top End
 
35)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are they?
are we?
are she?
last  next  Top End
 
36)sloveso býti
ono není
are it not
it are not
it is not
last  next  Top End
 
37)sloveso býti
jsem já?
I are?
I am?
am I?
last  next  Top End
 
38)sloveso býti
on není?
isn't she?
he isn't?
isn't he?
last  next  Top End
 
39)sloveso býti
nejsi
are not you
are you not
you are not

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 59,199 sekundy
Dat:
2013-05-15 16:41:08 Nick: glaby

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY