Angličtina - sloveso býti


Popis stránky

Angličtina - sloveso býti - časování slovesa býti - já jsem - ty jsi - nejsem - testy.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso býti
my jsme
we are
are we is
we is
 
2)sloveso býti
nejsem
I am not
am I not
I are not
 
3)sloveso býti
on není
he are
he isn't
he aren't
 
4)sloveso býti
on není
not he is
he is not
are he not
 
5)sloveso býti
ono není?
isn't it?
it isn't?
isn't he?
 
6)sloveso býti
je on?
is she?
isn't he?
is he?
 
7)sloveso býti
nejste
you isn't
aren't you
you aren't
 
8)sloveso býti
je ono?
is she?
is he?
is it?
 
9)sloveso býti
nejsou?
aren't they?
aren't she?
they aren't?
 
10)sloveso býti
nejsme
we not is
we are not
we is not
 
11)sloveso býti
nejsou
she isn't
they aren't
you isn't
 
12)sloveso býti
ona je
she are
she is
she aren't
 
13)sloveso býti
nejsme?
aren't we?
you aren't?
we are?
 
14)sloveso býti
ty jsi – vy jste
you is
you am
you are
 
15)sloveso býti
nejste?
we aren't ?
aren't we?
aren't you?
 
16)sloveso býti
jste vy?
are she?
are you?
you are?
 
17)sloveso býti
ono, to je
it is
it isn't
it are
 
18)sloveso býti
nejsme
we aren't
aren't he
you aren't
 
19)sloveso býti
jsou oni, ony, ona?
are she?
are we?
are they?
 
20)sloveso býti
ono není
it isn't
it aren't
aren't it
 
21)sloveso býti
ona není?
isn't she?
isn't he?
she isn't?
 
22)sloveso býti
ona není
she are not
she is not
are she not
 
23)sloveso býti
nejsi
are you not
are not you
you are not
 
24)sloveso býti
já jsem
I is
am I
I am
 
25)sloveso býti
nejsi
you isn't
isn't you
you aren't
 
26)sloveso býti
jsem já?
I am?
am I?
I are?
 
27)sloveso býti
nejsou
are they not
they are not
not they are
 
28)sloveso býti
jsi ty?
you are?
is you?
are you?
 
29)sloveso býti
oni, ony, ona jsou
they are
they aren't
they isn't
 
30)sloveso býti
je ona?
is she?
isn't she?
are she?
 
31)sloveso býti
on je
he are
he is
is he
 
32)sloveso býti
jsme my?
aren't we?
we are ?
are we?
 
33)sloveso býti
ono není
are it not
it is not
it are not
 
34)sloveso býti
ona není
she aren't
isn't she
she isn't
 
35)sloveso býti
nejsem
not I'm
no I'm
I'm not
 
36)sloveso býti
on není?
isn't she?
isn't he?
he isn't?
 
37)sloveso býti
nejste
are you not
you is not
you are not
 
38)sloveso býti
nejsi?
are you?
aren't you?
you aren't?
 
39)sloveso býti
nejsem?
not is I?
are I not?
am I not?

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 59,199 sekundy
Dat:
2013-05-15 16:41:08 Nick: glaby

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY