Angličtina - sloveso mluvit


Popis stránky

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you is not speaking
is you not speaking
you are not speaking
 
2)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you is speaking?
are you speaking ?
you are speaking ?
 
3)sloveso mluvit
já mluvím ?
I is speaking?
am I speaking ?
are I speaking ?
 
4)sloveso mluvit
my nemluvíme
we no speak
are not we speaking
we are not speaking
 
5)sloveso mluvit
ono nemluví
it are not speaking
it is not speaking
it no speak
 
6)sloveso mluvit
ono mluví
it speaks
is it speaking
it is not speaking
 
7)sloveso mluvit
ona mluví
she speaks
is she speaking
she is not speaking
 
8)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
are they speaking ?
they are speaking?
they are speaks?
 
9)sloveso mluvit
já mluvím
I it speaking
I speaks
I speak
 
10)sloveso mluvit
my mluvíme
are we speaking
we aren't speaking
we speak
 
11)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they is not speaking
they are not speaking
they it no speaks
 
12)sloveso mluvit
on mluví
he speaks
he is not speaking
is it speaking
 
13)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
are they speaking
they speak
is they speaking
 
14)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we speaking ?
are we is speaks ?
are we it speak ?
 
15)sloveso mluvit
ona mluví ?
is she speaking ?
are he speak ?
she is speaks ?
 
16)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
you speak
are you speaking
you aren't speaking
 
17)sloveso mluvit
on mluví ?
are he speaking ?
are is he speaking ?
is he speaking ?
 
18)sloveso mluvit
ona nemluví
she are not speaking
is she not speaking
she is not speaking
 
19)sloveso mluvit
on nemluví
she not speak
he is speak
he is not speaking
 
20)sloveso mluvit
ono mluví ?
is it speaking ?
it is speaks?
are it speak ?
 
21)sloveso mluvit
já nemluvím
I are not speaks
I am not speaking
I is not speak

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 29,5529 sekundy
Dat:
2019-11-22 11:50:12 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet