Angličtina - sloveso mluvit


Popis stránky

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
on nemluví
he is not speaking
she not speak
he is speak
 
2)sloveso mluvit
my mluvíme
we speak
are we speaking
we aren't speaking
 
3)sloveso mluvit
já mluvím
I speak
I speaks
I it speaking
 
4)sloveso mluvit
ona mluví
is she speaking
she is not speaking
she speaks
 
5)sloveso mluvit
my nemluvíme
are not we speaking
we no speak
we are not speaking
 
6)sloveso mluvit
ono mluví
it speaks
is it speaking
it is not speaking
 
7)sloveso mluvit
ono nemluví
it are not speaking
it is not speaking
it no speak
 
8)sloveso mluvit
ona mluví ?
she is speaks ?
is she speaking ?
are he speak ?
 
9)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
they are speaks?
they are speaking?
are they speaking ?
 
10)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
is you not speaking
you are not speaking
you is not speaking
 
11)sloveso mluvit
já nemluvím
I am not speaking
I is not speak
I are not speaks
 
12)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we speaking ?
are we it speak ?
are we is speaks ?
 
13)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you are speaking ?
are you speaking ?
you is speaking?
 
14)sloveso mluvit
ona nemluví
is she not speaking
she is not speaking
she are not speaking
 
15)sloveso mluvit
on mluví
he is not speaking
is it speaking
he speaks
 
16)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they are not speaking
they it no speaks
they is not speaking
 
17)sloveso mluvit
ono mluví ?
is it speaking ?
are it speak ?
it is speaks?
 
18)sloveso mluvit
on mluví ?
are is he speaking ?
are he speaking ?
is he speaking ?
 
19)sloveso mluvit
já mluvím ?
am I speaking ?
I is speaking?
are I speaking ?
 
20)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
you speak
you aren't speaking
are you speaking
 
21)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
is they speaking
they speak
are they speaking

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 50,1270 sekundy
Dat:
2019-12-31 16:51:15 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet