Angličtina - sloveso mluvit


Popis stránky

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.
Chyba
 
1)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you is speaking?
you are speaking ?
are you speaking ?
 
2)sloveso mluvit
ona nemluví
she is not speaking
is she not speaking
she are not speaking
 
3)sloveso mluvit
ono mluví ?
is it speaking ?
are it speak ?
it is speaks?
 
4)sloveso mluvit
ono nemluví
it is not speaking
it no speak
it are not speaking
 
5)sloveso mluvit
já mluvím ?
I is speaking?
am I speaking ?
are I speaking ?
 
6)sloveso mluvit
on mluví
he is not speaking
he speaks
is it speaking
 
7)sloveso mluvit
my nemluvíme
are not we speaking
we are not speaking
we no speak
 
8)sloveso mluvit
ono mluví
is it speaking
it speaks
it is not speaking
 
9)sloveso mluvit
já mluvím
I it speaking
I speaks
I speak
 
10)sloveso mluvit
ona mluví ?
she is speaks ?
are he speak ?
is she speaking ?
 
11)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
they are speaking?
are they speaking ?
they are speaks?
 
12)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
are you speaking
you aren't speaking
you speak
 
13)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
is they speaking
they speak
are they speaking
 
14)sloveso mluvit
on mluví ?
is he speaking ?
are is he speaking ?
are he speaking ?
 
15)sloveso mluvit
já nemluvím
I am not speaking
I is not speak
I are not speaks
 
16)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they are not speaking
they is not speaking
they it no speaks
 
17)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you is not speaking
you are not speaking
is you not speaking
 
18)sloveso mluvit
my mluvíme
are we speaking
we speak
we aren't speaking
 
19)sloveso mluvit
on nemluví
she not speak
he is speak
he is not speaking
 
20)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we is speaks ?
are we it speak ?
are we speaking ?
 
21)sloveso mluvit
ona mluví
she speaks
she is not speaking
is she speaking

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY