Angličtina - sloveso mluvit


Popis stránky

Angličtina - sloveso mluvit - časování slovesa mluvit - testy.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso mluvit
ono mluví
it speaks
it is not speaking
is it speaking
 
2)sloveso mluvit
ty nemluvíš – vy nemluvíte
you is not speaking
you are not speaking
is you not speaking
 
3)sloveso mluvit
já mluvím ?
I is speaking?
are I speaking ?
am I speaking ?
 
4)sloveso mluvit
oni, ony, ona nemluví
they are not speaking
they it no speaks
they is not speaking
 
5)sloveso mluvit
on nemluví
he is not speaking
he is speak
she not speak
 
6)sloveso mluvit
my nemluvíme
are not we speaking
we no speak
we are not speaking
 
7)sloveso mluvit
já mluvím
I speaks
I it speaking
I speak
 
8)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte
you speak
you aren't speaking
are you speaking
 
9)sloveso mluvit
on mluví ?
are he speaking ?
is he speaking ?
are is he speaking ?
 
10)sloveso mluvit
já nemluvím
I am not speaking
I is not speak
I are not speaks
 
11)sloveso mluvit
my mluvíme
we aren't speaking
we speak
are we speaking
 
12)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví ?
are they speaking ?
they are speaks?
they are speaking?
 
13)sloveso mluvit
oni, ony, ona mluví
is they speaking
are they speaking
they speak
 
14)sloveso mluvit
ono mluví ?
is it speaking ?
are it speak ?
it is speaks?
 
15)sloveso mluvit
ona mluví ?
are he speak ?
is she speaking ?
she is speaks ?
 
16)sloveso mluvit
my mluvíme ?
are we speaking ?
are we is speaks ?
are we it speak ?
 
17)sloveso mluvit
ona nemluví
she are not speaking
is she not speaking
she is not speaking
 
18)sloveso mluvit
ona mluví
she is not speaking
is she speaking
she speaks
 
19)sloveso mluvit
ty mluvíš – vy mluvíte ?
you are speaking ?
you is speaking?
are you speaking ?
 
20)sloveso mluvit
on mluví
is it speaking
he is not speaking
he speaks
 
21)sloveso mluvit
ono nemluví
it no speak
it are not speaking
it is not speaking

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 2,7659 sekundy
Dat:
2013-04-17 21:01:11 Nick: sur

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY