Angličtina sloveso nejsemSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you is not
you aren't
is you not
last  next  Top End
 
2)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you isn't
isn't you
you aren't
last  next  Top End
 
3)sloveso nejsem
ono není ?
aren't it ?
it isn't ?
isn't it ?
last  next  Top End
 
4)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we aren't
aren't we
last  next  Top End
 
5)sloveso nejsem
on není ?
isn't is he ?
isn't he ?
isn't are he ?
last  next  Top End
 
6)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
she aren't
aren't she
last  next  Top End
 
7)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
am I not ?
aren't I ?
last  next  Top End
 
8)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't you ?
aren't is you ?
last  next  Top End
 
9)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it is aren't
it isn't
it aren't
last  next  Top End
 
10)sloveso nejsem
já nejsem ?
I isn't ?
am I not ?
aren't I ?
last  next  Top End
 
11)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't is they ?
aren't they ?
they aren't ?
last  next  Top End
 
12)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
it he isn't
last  next  Top End
 
13)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they isn't
they aren't
last  next  Top End
 
14)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she are not
are she not
she is not
last  next  Top End
 
15)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they not
they aren't
last  next  Top End
 
16)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
aren't I ?
am I not ?
last  next  Top End
 
17)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
are he not
he is not
he are not
last  next  Top End
 
18)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
he aren't
it she isn't
last  next  Top End
 
19)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they is not
not they is
they are not
last  next  Top End
 
20)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
aren't it
it isn't
last  next  Top End
 
21)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
your is not
you are not
you is not
last  next  Top End
 
22)sloveso nejsem
my nejsme ?
aren't we ?
we aren't
we isn't
last  next  Top End
 
23)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
her isn't
he isn't
isn't her
last  next  Top End
 
24)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
isn't she
she isn't
last  next  Top End
 
25)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we is aren't
we aren't
we isn't
last  next  Top End
 
26)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we is not
we aren't
last  next  Top End
 
27)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I am not
I is not
I am is not
last  next  Top End
 
28)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I is not
is I not
I'm not
last  next  Top End
 
29)sloveso nejsem
ona není ?
isn't are she ?
isn't she ?
aren't she ?
last  next  Top End
 
30)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
they are isn't
they isn't
last  next  Top End
 
31)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we not
we are not
we is not
last  next  Top End
 
32)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it are not
it is not
she are not
last  next  Top End
 
33)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
aren't he
isn't he
last  next  Top End
 
34)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
aren't it
it isn't
last  next  Top End
 
35)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
isn't are you ?
isn't you ?

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 43,7849 sekundy
Dat:
2013-10-13 18:11:56 Nick: Dadik

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy