Angličtina sloveso nejsem


Popis stránky

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they aren't
they are isn't
 
2)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
it he isn't
 
3)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
it is aren't
it aren't
 
4)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we aren't
we is aren't
 
5)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
am I not ?
aren't I ?
 
6)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I'm not
is I not
I is not
 
7)sloveso nejsem
já nejsem ?
I isn't ?
am I not ?
aren't I ?
 
8)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
he is not
he are not
are he not
 
9)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
are she not
she are not
she is not
 
10)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I is not
I am is not
I am not
 
11)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
he isn't
aren't he
 
12)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
is you not
you aren't
you is not
 
13)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it is not
it are not
she are not
 
14)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
it she isn't
he aren't
 
15)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
aren't they
they not
 
16)sloveso nejsem
ono není ?
aren't it ?
isn't it ?
it isn't ?
 
17)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
aren't they
they isn't
 
18)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
aren't it
isn't it
 
19)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't you ?
aren't is you ?
 
20)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
her isn't
isn't her
 
21)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
 
22)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
they aren't ?
aren't is they ?
aren't they ?
 
23)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
she isn't
she aren't
 
24)sloveso nejsem
on není ?
isn't are he ?
isn't is he ?
isn't he ?
 
25)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we is not
we are not
we not
 
26)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
isn't she
aren't she
 
27)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
aren't we
we is not
 
28)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we aren't
we isn't
 
29)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you is not
your is not
you are not
 
30)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
not they is
they is not
they are not
 
31)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
isn't you
you aren't
you isn't
 
32)sloveso nejsem
ona není ?
aren't she ?
isn't she ?
isn't are she ?
 
33)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
isn't I ?
 
34)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
isn't you ?
isn't are you ?
 
35)sloveso nejsem
my nejsme ?
aren't we ?
we aren't
we isn't

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 48,9190 sekundy
Dat:
2019-11-18 22:16:30 Nick: mazda

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet