Angličtina sloveso nejsem


Popis stránky

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
she isn't
she aren't
 
2)sloveso nejsem
já nejsem ?
aren't I ?
isn't I ?
am I not ?
 
3)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
aren't it
isn't it
 
4)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
it he isn't
isn't he
he isn't
 
5)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we are not
we not
we is not
 
6)sloveso nejsem
on není ?
isn't he ?
isn't are he ?
isn't is he ?
 
7)sloveso nejsem
ona není ?
isn't are she ?
aren't she ?
isn't she ?
 
8)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
she are not
it are not
it is not
 
9)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
isn't you ?
isn't are you ?
 
10)sloveso nejsem
já nejsem ?
I isn't ?
am I not ?
aren't I ?
 
11)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you is not
your is not
you are not
 
12)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
he aren't
it she isn't
she isn't
 
13)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it is aren't
it aren't
it isn't
 
14)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they are isn't
they isn't
they aren't
 
15)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
isn't she
she isn't
 
16)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they aren't
they isn't
 
17)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
we isn't
we is aren't
 
18)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you aren't
you isn't
isn't you
 
19)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
are she not
she are not
she is not
 
20)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
they aren't ?
aren't they ?
aren't is they ?
 
21)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
isn't I ?
 
22)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
are he not
he is not
he are not
 
23)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they is not
not they is
they are not
 
24)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they not
aren't they
they aren't
 
25)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
is I not
I'm not
I is not
 
26)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't her
her isn't
he isn't
 
27)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't is you ?
aren't you ?
you aren't ?
 
28)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
 
29)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
aren't he
isn't he
he isn't
 
30)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you is not
is you not
you aren't
 
31)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we aren't
aren't we
 
32)sloveso nejsem
ono není ?
isn't it ?
it isn't ?
aren't it ?
 
33)sloveso nejsem
my nejsme ?
we isn't
aren't we ?
we aren't
 
34)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I is not
I am not
I am is not
 
35)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we is not
aren't we
we aren't

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY