Angličtina sloveso nejsem


Popis stránky

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she are not
are she not
she is not
last     next      Top      End..
 
2)sloveso nejsem
ona není ?
isn't she ?
aren't she ?
isn't are she ?
last     next      Top      End..
 
3)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
isn't I ?
aren't I ?
last     next      Top      End..
 
4)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
it she isn't
she isn't
he aren't
last     next      Top      End..
 
5)sloveso nejsem
on není ?
isn't he ?
isn't are he ?
isn't is he ?
last     next      Top      End..
 
6)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
I isn't ?
last     next      Top      End..
 
7)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
isn't she
she isn't
last     next      Top      End..
 
8)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't is you ?
you aren't ?
aren't you ?
last     next      Top      End..
 
9)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we is not
we aren't
last     next      Top      End..
 
10)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
aren't he
isn't he
he isn't
last     next      Top      End..
 
11)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
isn't he
it he isn't
last     next      Top      End..
 
12)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
he is not
he are not
are he not
last     next      Top      End..
 
13)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we are not
we not
we is not
last     next      Top      End..
 
14)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it is not
she are not
it are not
last     next      Top      End..
 
15)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we is aren't
we aren't
we isn't
last     next      Top      End..
 
16)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
aren't it
it isn't
last     next      Top      End..
 
17)sloveso nejsem
my nejsme ?
aren't we ?
we aren't
we isn't
last     next      Top      End..
 
18)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we aren't
we isn't
last     next      Top      End..
 
19)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
isn't you ?
aren't you ?
isn't are you ?
last     next      Top      End..
 
20)sloveso nejsem
ono není ?
it isn't ?
aren't it ?
isn't it ?
last     next      Top      End..
 
21)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she aren't
aren't she
she isn't
last     next      Top      End..
 
22)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
it isn't
aren't it
last     next      Top      End..
 
23)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
is I not
I is not
I'm not
last     next      Top      End..
 
24)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
her isn't
he isn't
isn't her
last     next      Top      End..
 
25)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
not they is
they are not
they is not
last     next      Top      End..
 
26)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you is not
you aren't
is you not
last     next      Top      End..
 
27)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't they ?
they aren't ?
aren't is they ?
last     next      Top      End..
 
28)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they aren't
aren't they
last     next      Top      End..
 
29)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you is not
you are not
your is not
last     next      Top      End..
 
30)sloveso nejsem
já nejsem ?
aren't I ?
isn't I ?
am I not ?
last     next      Top      End..
 
31)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it aren't
it is aren't
it isn't
last     next      Top      End..
 
32)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
they isn't
they are isn't
last     next      Top      End..
 
33)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
isn't you
you aren't
you isn't
last     next      Top      End..
 
34)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I am not
I is not
I am is not
last     next      Top      End..
 
35)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they not
they aren't
aren't they

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 43,7849 sekundy
Dat:
2013-10-13 18:11:56 Nick: Dadik

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY