sloveso_nejsem

Popis stránky *
• Angličtina sloveso nejsem
• - časování slovesa nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't is they ?
aren't they ?
they aren't ?
 
2)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
it he isn't
he isn't
isn't he
 
3)sloveso nejsem
my nejsme ?
we aren't
aren't we ?
we isn't
 
4)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
isn't she
aren't she
 
5)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they aren't
they are isn't
 
6)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
are he not
he are not
he is not
 
7)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
isn't are you ?
isn't you ?
aren't you ?
 
8)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
they isn't
aren't they
 
9)sloveso nejsem
ona není ?
isn't are she ?
isn't she ?
aren't she ?
 
10)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they not
aren't they
they aren't
 
11)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
isn't it
aren't it
 
12)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
it aren't
it is aren't
 
13)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
aren't he
isn't he
he isn't
 
14)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I is not
I am is not
I am not
 
15)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
she isn't
she aren't
 
16)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we is not
we not
we are not
 
17)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
it she isn't
he aren't
she isn't
 
18)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they are not
they is not
not they is
 
19)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you aren't
isn't you
you isn't
 
20)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
we isn't
aren't we
 
21)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
her isn't
isn't her
he isn't
 
22)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you is not
is you not
you aren't
 
23)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
is I not
I'm not
I is not
 
24)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
aren't is you ?
you aren't ?
 
25)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
 
26)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
we is aren't
we isn't
 
27)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
isn't I ?
 
28)sloveso nejsem
ono není ?
aren't it ?
it isn't ?
isn't it ?
 
29)sloveso nejsem
on není ?
isn't he ?
isn't are he ?
isn't is he ?
 
30)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
are she not
she is not
she are not
 
31)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you is not
your is not
you are not
 
32)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
aren't we
we is not
 
33)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
isn't I ?
 
34)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it are not
it is not
she are not
 
35)sloveso nejsem
já nejsem ?
I isn't ?
aren't I ?
am I not ?

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 40,2369 sekundy
Dat:
2020-03-23 18:52:09 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet