sloveso_nejsem

Popis stránky *
• Angličtina sloveso nejsem
• - časování slovesa nejsem - testy.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she aren't
aren't she
she isn't
 
2)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it aren't
it isn't
it is aren't
 
3)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
her isn't
isn't her
he isn't
 
4)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we is aren't
we aren't
we isn't
 
5)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't he
aren't he
he isn't
 
6)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
it she isn't
she isn't
he aren't
 
7)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
aren't I ?
am I not ?
 
8)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she is not
are she not
she are not
 
9)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
they are isn't
they isn't
 
10)sloveso nejsem
já nejsem ?
aren't I ?
I isn't ?
am I not ?
 
11)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't is they ?
they aren't ?
aren't they ?
 
12)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
it isn't
aren't it
 
13)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we is not
we not
we are not
 
14)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
is you not
you aren't
you is not
 
15)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you aren't
isn't you
you isn't
 
16)sloveso nejsem
ono není ?
aren't it ?
isn't it ?
it isn't ?
 
17)sloveso nejsem
ona není ?
aren't she ?
isn't are she ?
isn't she ?
 
18)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
isn't you ?
aren't you ?
isn't are you ?
 
19)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
aren't they
they not
 
20)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
isn't I ?
aren't I ?
 
21)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
we isn't
aren't we
 
22)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
aren't she
isn't she
she isn't
 
23)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we is not
we aren't
 
24)sloveso nejsem
on není ?
isn't he ?
isn't are he ?
isn't is he ?
 
25)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it are not
she are not
it is not
 
26)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it isn't
aren't it
isn't it
 
27)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
isn't he
it he isn't
 
28)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't you ?
aren't is you ?
 
29)sloveso nejsem
my nejsme ?
we isn't
we aren't
aren't we ?
 
30)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I is not
I'm not
is I not
 
31)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
he is not
he are not
are he not
 
32)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they is not
not they is
they are not
 
33)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I is not
I am is not
I am not
 
34)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they aren't
aren't they
they isn't
 
35)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you is not
you are not
your is not

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 40,2369 sekundy
Dat:
2020-03-23 18:52:09 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet