Angličtina sloveso nejsem


Popis stránky

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.
Chyba
 
1)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
aren't he
isn't he
he isn't
 
2)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
isn't she
aren't she
 
3)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
are he not
he are not
he is not
 
4)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
aren't we
we isn't
 
5)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
aren't she
she aren't
 
6)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they aren't
they isn't
 
7)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they aren't
they are isn't
 
8)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she is not
she are not
are she not
 
9)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we are not
we is not
we not
 
10)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we isn't
we is aren't
we aren't
 
11)sloveso nejsem
on není ?
isn't are he ?
isn't is he ?
isn't he ?
 
12)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
isn't it
it isn't
 
13)sloveso nejsem
ono není ?
aren't it ?
isn't it ?
it isn't ?
 
14)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you aren't
you isn't
isn't you
 
15)sloveso nejsem
ona není ?
isn't she ?
aren't she ?
isn't are she ?
 
16)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we is not
we aren't
 
17)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
her isn't
isn't her
he isn't
 
18)sloveso nejsem
já nejsem ?
aren't I ?
I isn't ?
am I not ?
 
19)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
isn't he
it he isn't
 
20)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I'm not
is I not
I is not
 
21)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
you are not
your is not
you is not
 
22)sloveso nejsem
my nejsme ?
we isn't
we aren't
aren't we ?
 
23)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
you is not
you aren't
is you not
 
24)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't they ?
aren't is they ?
they aren't ?
 
25)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
he aren't
it she isn't
she isn't
 
26)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it are not
it is not
she are not
 
27)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
aren't it
it isn't
isn't it
 
28)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
isn't I ?
aren't I ?
 
29)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
you aren't ?
aren't you ?
aren't is you ?
 
30)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
they are not
they is not
not they is
 
31)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they not
they aren't
 
32)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
isn't you ?
isn't are you ?
 
33)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it is aren't
it isn't
it aren't
 
34)sloveso nejsem
já nejsem ?
aren't I ?
isn't I ?
am I not ?
 
35)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I am is not
I am not
I is not

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 48,9190 sekundy
Dat:
2019-11-18 22:16:30 Nick: mazda

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet