Angličtina sloveso nejsem


Popis stránky

Angličtina sloveso nejsem - časování slovesa nejsem - testy.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (plný tvar)
your is not
you are not
you is not
 
2)sloveso nejsem
ty nejsi(zkraceně)
is you not
you is not
you aren't
 
3)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
they isn't
they are isn't
they aren't
 
4)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
it aren't
it isn't
it is aren't
 
5)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they aren't
they not
 
6)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we is not
aren't we
we aren't
 
7)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
isn't her
her isn't
he isn't
 
8)sloveso nejsem
ono není (plný tvar)
it are not
it is not
she are not
 
9)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (zkraceně)
aren't they
they isn't
they aren't
 
10)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
aren't you ?
aren't is you ?
you aren't ?
 
11)sloveso nejsem
my nejsme (plný tvar)
we is not
we not
we are not
 
12)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she aren't
she isn't
aren't she
 
13)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
isn't he
it he isn't
 
14)sloveso nejsem
já nejsem ?
isn't I ?
aren't I ?
am I not ?
 
15)sloveso nejsem
on není (zkraceně)
he isn't
aren't he
isn't he
 
16)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
he aren't
it she isn't
 
17)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou (plný tvar)
not they is
they is not
they are not
 
18)sloveso nejsem
ona není ?
isn't are she ?
isn't she ?
aren't she ?
 
19)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
aren't we
we aren't
we isn't
 
20)sloveso nejsem
já nejsem (plný tvar)
I am not
I is not
I am is not
 
21)sloveso nejsem
ona není (zkraceně)
she isn't
aren't she
isn't she
 
22)sloveso nejsem
ono není ?
it isn't ?
aren't it ?
isn't it ?
 
23)sloveso nejsem
my nejsme (zkraceně)
we aren't
we is aren't
we isn't
 
24)sloveso nejsem
my nejsme ?
we aren't
we isn't
aren't we ?
 
25)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
aren't it
it isn't
 
26)sloveso nejsem
on není ?
isn't he ?
isn't are he ?
isn't is he ?
 
27)sloveso nejsem
já nejsem(zkraceně)
I'm not
I is not
is I not
 
28)sloveso nejsem
ona není (plný tvar)
she is not
are she not
she are not
 
29)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste ?
isn't you ?
aren't you ?
isn't are you ?
 
30)sloveso nejsem
ty nejsi – vy nejste (zkraceně)
you isn't
you aren't
isn't you
 
31)sloveso nejsem
on není (plný tvar)
he are not
he is not
are he not
 
32)sloveso nejsem
oni, ony, ona nejsou ?
aren't they ?
they aren't ?
aren't is they ?
 
33)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
aren't I ?
I isn't ?
 
34)sloveso nejsem
ono není (zkraceně)
isn't it
it isn't
aren't it
 
35)sloveso nejsem
já nejsem ?
am I not ?
isn't I ?
aren't I ?

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 43,7849 sekundy
Dat:
2013-10-13 18:11:56 Nick: Dadik

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY