Pravopisné cvičení - chytáky angličtina 3.


Popis stránky

Pravopisné cvičení - chytáky angličtina 3. Podobná anglická slova, ale jiný význam. Vyberte z nabídky vhodný výraz.

Test

holohlavý

I will see you the night.

I will see you the morning.

šel někam a ještě se nevrátil

půjčit (někomu něco)

nudný, nezajímavý

She works the bank.

vedle (2. p.)

domnívat se, že je to pravda

statečný

půjčovat si (od někoho)

být si tím absolutně jistý

nauka o pohybu planet, znameních atd.
přinesl (koho co)

věda o původu vesmíru, hvězd atd.
kromě toho

myslit, představit si

koupil

cítit se unavený

byl někde a už se vrátil

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY