Pravopisné cvičení - chytáky angličtina 5.


Popis stránky

Pravopisné cvičení - chytáky angličtina 5. Podobná anglická slova s různým významem. Vyberte z nabídky vhodný výraz.

Test

zvědavý

poutavý

právní zástupce

poplést

člen zastupitelstva

přiznat se

porovnávat

právník

vzdělávací zařízení

koncentrát

přejít (cestu)

překonat,přemoct

doplňovat

shromáždění rady

poklona

koncentrovaný

konferovat (program)

kolekce, skupina obrázků

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY