Sponzorované odkazy

Pravopisné cvičení - chytáky angličtina 5.


Popis stránky

Pravopisné cvičení - chytáky angličtina 5. Podobná anglická slova s různým významem. Vyberte z nabídky vhodný výraz.
Sponzorované odkazy

Test

poplést

konferovat (program)

přejít (cestu)

přiznat se

doplňovat

kolekce, skupina obrázků

člen zastupitelstva

právník

poutavý

koncentrát

překonat,přemoct

shromáždění rady

právní zástupce

vzdělávací zařízení

koncentrovaný

poklona

porovnávat

zvědavý

Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY