Anglická příslovíSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Chyba
 
1)
LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE.
Není růže bez trní.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
last  next  Top End
 
2)
NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Všechno má svůj čas.
Kdo ví všechno, neví nic.
last  next  Top End
 
3)
IF YOU RUN AFTER TWO HARES, YOU WILL CATCH NONE.
Lépe pozdě než nikdy.
Nehoň dva zajíce najednou.
Čas na nikoho nečeká.
last  next  Top End
 
4)
AS YOU MAKE YOUR BED SO YOU MUST LIE ON IT.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
Rozmysli si, co říkáš.
last  next  Top End
 
5)
TO DRINK LIKE A FISH
Malovat čerty na zeď.
Zítra je také den.
Pít jak ryba.
last  next  Top End
 
6)
WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY.
Nic nového pod sluncem.
Když se chce, všechno jde.
Lépe se to řekne, než udělá.
last  next  Top End
 
7)
EVERY GRAIN HAS ITS BRAN
Lež má krátké nohy.
Nikdo není dokonalý.
Držet jazyk za zuby.
last  next  Top End
 
8)
EARLY BIRD CATCHES THE WORM.
Ranní ptáče dál doskáče.
Nové koště dobře mete.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
last  next  Top End
 
9)
MY HOUSE, MY CASTLE.
Všude dobře, doma nejlépe.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
last  next  Top End
 
10)
DON'T GIVE UP AN OLD THING BEFORE YOU HAVE A NEW BETTER
Nevyhazuj staré věci, dokud nemáš nové a lepší.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
last  next  Top End
 
11)
VARIETY IS THE SPICE OF LIFE
Změna je kořením života.
Mnoho psů, zajícova smrt.
Zdi mají uši.
last  next  Top End
 
12)
EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Jaký pán, takový krám.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
last  next  Top End
 
13)
EAST OR WEST HOME IS BEST.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
Všude dobře, doma nejlépe.
last  next  Top End
 
14)
EVERY DAY BRINGS A NEW LIGHT
Každý den začíná rozedněním.
Každý den přináší něco nového.
Každý den slunce nesvítí.
last  next  Top End
 
15)
AFTER RAIN COMES SUNSHINE.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
Všechno má svůj čas.
last  next  Top End
 
16)
EASIER SAID THAN DONE.
Nic nového pod sluncem.
Lépe se to řekne, než udělá.
Moudrému napověz.
last  next  Top End
 
17)
DRINK LOOSENS THE TONGUE
Co střízlivý má na mysli, opilý mívá na jazyku.
Držet jazyk za zuby.
Co na srdci, to na jazyku.
last  next  Top End
 
18)
EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS
Nikdo není dokonalý.
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
Kolik krajů, tolik obyčejů.
last  next  Top End
 
19)
FOUR EYES SEE MORE THAN TWO.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
Více očí více vidí.
Víc hlav, víc rozumu.
last  next  Top End
 
20)
TO KNOW EVERYTHING IS TO KNOW NOTHING.
Nic nového pod sluncem.
Kdo ví všechno, neví nic.
Nikdy není pozdě učit se.
last  next  Top End
 
21)
ROME WAS NOT BUILT IN A DAY.
Kdo ví všechno, neví nic.
Všechno má svůj čas.
Nikdy není pozdě učit se.
last  next  Top End
 
22)
OUT OF SIGHT, OUT OF MIND.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
last  next  Top End
 
23)
HEALTH IS BETTER THAN WEALTH.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Zdraví je největší poklad. (Zdraví je lepší, jak bohatství.)
Čas na nikoho nečeká.
last  next  Top End
 
24)
LOVE ME, LOVE MY DOG.
Konec vše napraví.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
last  next  Top End
 
25)
THE FATED WILL HAPPEN
Co tě čeká, to tě nemine.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
Vrána k vráně sedá.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 32,7939 sekundy
Dat:
2013-07-04 12:31:59 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY