Sponzorované odkazy

Anglická přísloví


Popis stránky

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
OPPORTUNITY MAKES THE THIEF.
Příležitost dělá zloděje.
Nehoň dva zajíce najednou.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
last  next  Top End
 
2)
EVERY BIRD LIKES ITS OWN NEST
Každý pták občas rád zanáší do jiného hnízda.
Každý pták má své vlastní hnízdo.
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
last  next  Top End
 
3)
TO KNOW EVERYTHING IS TO KNOW NOTHING.
Kdo ví všechno, neví nic.
Nikdy není pozdě učit se.
Nic nového pod sluncem.
last  next  Top End
 
4)
THE FATED WILL HAPPEN
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
Co tě čeká, to tě nemine.
Vrána k vráně sedá.
last  next  Top End
 
5)
SO MANY COUNTRIES, SO MANY CUSTOMS.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Jiný kraj, jiný mrav.
Dvakrát měř, jednou řež.
last  next  Top End
 
6)
AFTER RAIN COMES SUNSHINE.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Všechno má svůj čas.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
last  next  Top End
 
7)
FOUR EYES SEE MORE THAN TWO.
Víc hlav, víc rozumu.
Více očí více vidí.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
last  next  Top End
 
8)
A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED.
Více očí více vidí.
Víc hlav, víc rozumu.
V nouzi poznáš přítele.
last  next  Top End
 
9)
HONESTY IS THE BEST POLICY.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Příležitost dělá zloděje.
last  next  Top End
 
10)
ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS.
Jiný kraj, jiný mrav.
Dvakrát měř, jednou řež.
Činy mluví hlasitěji než slova.
last  next  Top End
 
11)
ROME WAS NOT BUILT IN A DAY.
Kdo ví všechno, neví nic.
Všechno má svůj čas.
Nikdy není pozdě učit se.
last  next  Top End
 
12)
THE WOLF MAY LOSE HIS TEETH BUT NEVER HIS NATURE
Člověk člověku vlkem.
Vlk může přijít o zuby, ale nikdy nepříjde o svou povahu.
My o vlku a vlk za dveřmi.
last  next  Top End
 
13)
WHAT MUST BE, MUST BE
Co tě čeká, to tě nemine.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Nevyhazuj staré věci, dokud nemáš nové a lepší.
last  next  Top End
 
14)
FIRST THINK, THEN SPEAK.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
Rozmysli si, co říkáš.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
last  next  Top End
 
15)
TO CRY WOLF
Stará láska nerezaví.
Malovat čerty na zeď. (Falešný poplach)
Zítra je také den.
last  next  Top End
 
16)
IF YOU RUN AFTER TWO HARES, YOU WILL CATCH NONE.
Čas na nikoho nečeká.
Nehoň dva zajíce najednou.
Lépe pozdě než nikdy.
last  next  Top End
 
17)
HE LAUGHS BEST WHO LAUGHS LAST.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Jaký pán, takový krám.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
last  next  Top End
 
18)
A MAN IS NEVER TOO OLD TO LEARN.
Lépe se to řekne, než udělá.
Nikdy není pozdě učit se.
Když se chce, všechno jde.
last  next  Top End
 
19)
HEALTH IS BETTER THAN WEALTH.
Zdraví je největší poklad. (Zdraví je lepší, jak bohatství.)
Čas na nikoho nečeká.
S poctivostí nejdál dojdeš.
last  next  Top End
 
20)
BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Příležitost dělá zloděje.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
last  next  Top End
 
21)
TO RISE AT FIVE IS THE WAY TO THRIVE
Co tě čeká, to tě nemine.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Kdo chce hodně znáti, musí málo spáti.
last  next  Top End
 
22)
DON'T GIVE UP AN OLD THING BEFORE YOU HAVE A NEW BETTER
Nevyhazuj staré věci, dokud nemáš nové a lepší.
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
last  next  Top End
 
23)
LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Není růže bez trní.
last  next  Top End
 
24)
LIKE TEACHER, LIKE PUPIL.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Jaký pán, takový krám.
Kuj železo, dokud je žhavé.
last  next  Top End
 
25)
TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN.
Čas na nikoho nečeká.
Lépe pozdě než nikdy.
Zdraví je největší poklad. Zdraví je lepší, jak bohatství.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 32,7939 sekundy
Dat:
2013-07-04 12:31:59 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY