přísloví

Popis stránky *
• Anglická přísloví
• - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Chyba
 
1)
MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES.
Ranní ptáče dál doskáče.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Konec vše napraví.
 
2)
HE LAUGHS BEST WHO LAUGHS LAST.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Jaký pán, takový krám.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
 
3)
FIRST THINK, THEN SPEAK.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
Rozmysli si, co říkáš.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
 
4)
FOUR EYES SEE MORE THAN TWO.
Více očí více vidí.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
Víc hlav, víc rozumu.
 
5)
SO MANY COUNTRIES, SO MANY CUSTOMS.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Jiný kraj, jiný mrav.
Dvakrát měř, jednou řež.
 
6)
THERE IS NOTHING NEW UNDER THE SUN.
Nic nového pod sluncem.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Moudrému napověz.
 
7)
LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Není růže bez trní.
 
8)
TO CRY WOLF
Malovat čerty na zeď. (Falešný poplach)
Stará láska nerezaví.
Zítra je také den.
 
9)
TO KNOW EVERYTHING IS TO KNOW NOTHING.
Nic nového pod sluncem.
Nikdy není pozdě učit se.
Kdo ví všechno, neví nic.
 
10)
LOVE ME, LOVE MY DOG.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Konec vše napraví.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
 
11)
MY HOUSE, MY CASTLE.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Všude dobře, doma nejlépe.
Můj dům, můj hrad.
 
12)
TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN.
Lépe pozdě než nikdy.
Zdraví je největší poklad. Zdraví je lepší, jak bohatství.
Čas na nikoho nečeká.
 
13)
EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
Kolik krajů, tolik obyčejů.
Nikdo není dokonalý.
 
14)
ROME WAS NOT BUILT IN A DAY.
Všechno má svůj čas.
Kdo ví všechno, neví nic.
Nikdy není pozdě učit se.
 
15)
EAST OR WEST HOME IS BEST.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
Všude dobře, doma nejlépe.
 
16)
BETTER LATE THAN NEVER.
Lépe pozdě než nikdy.
Zdraví je největší poklad.
Čas na nikoho nečeká.
 
17)
EASY COME, EASY GO
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Co tě čeká, to tě nemine.
Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá.
 
18)
VARIETY IS THE SPICE OF LIFE
Mnoho psů, zajícova smrt.
Zdi mají uši.
Změna je kořením života.
 
19)
IT‘S NEVER TOO LATE TO LEARN.
Když se chce, všechno jde.
Všechno má svůj čas.
Nikdy není pozdě učit se.
 
20)
LIKE TEACHER, LIKE PUPIL.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Jaký pán, takový krám.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
 
21)
OUT OF SIGHT, OUT OF MIND.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Sejde z očí, sejde z mysli.
 
22)
IT'S FOLLY TO CRY OVER SPILT MILK
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
Je pošetilé plakat nad rozlitým mlékem.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
 
23)
THERE IS NO ROSE WITHOUT A THORN.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Není růže bez trní.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
 
24)
NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY.
Kdo ví všechno, neví nic.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Všechno má svůj čas.
 
25)
THE FATED WILL HAPPEN
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
Vrána k vráně sedá.
Co tě čeká, to tě nemine.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 22,8180 sekundy
Dat:
2020-11-14 19:48:18 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet