Anglická přísloví


Popis stránky

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY.
Všechno má svůj čas.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Kdo ví všechno, neví nic.
last     next      Top      End..
 
2)
FOUR EYES SEE MORE THAN TWO.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
Více očí více vidí.
Víc hlav, víc rozumu.
last     next      Top      End..
 
3)
FIRST THINK, THEN SPEAK.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
Rozmysli si, co říkáš.
last     next      Top      End..
 
4)
EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS
Kolik krajů, tolik obyčejů.
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
Nikdo není dokonalý.
last     next      Top      End..
 
5)
WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY.
Nic nového pod sluncem.
Když se chce, všechno jde.
Lépe se to řekne, než udělá.
last     next      Top      End..
 
6)
LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Není růže bez trní.
last     next      Top      End..
 
7)
A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH.
Nehoň dva zajíce najednou.
Čas na nikoho nečeká.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
last     next      Top      End..
 
8)
TO RISE AT FIVE IS THE WAY TO THRIVE
Co tě čeká, to tě nemine.
Kdo chce hodně znáti, musí málo spáti.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
last     next      Top      End..
 
9)
EASY COME, EASY GO
Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá.
Co tě čeká, to tě nemine.
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
last     next      Top      End..
 
10)
BY OTHER MEN‘S FAULT WISE MEN CORRECT THEIR OWN.
Činy mluví hlasitěji než slova.
Jiný kraj, jiný mrav.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
last     next      Top      End..
 
11)
AS YOU MAKE YOUR BED SO YOU MUST LIE ON IT.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
Rozmysli si, co říkáš.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
last     next      Top      End..
 
12)
MY HOUSE, MY CASTLE.
Všude dobře, doma nejlépe.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
last     next      Top      End..
 
13)
IT‘S NEVER TOO LATE TO LEARN.
Všechno má svůj čas.
Když se chce, všechno jde.
Nikdy není pozdě učit se.
last     next      Top      End..
 
14)
EARLY BIRD CATCHES THE WORM.
Nové koště dobře mete.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Ranní ptáče dál doskáče.
last     next      Top      End..
 
15)
WALLS HAVE EARS
Zdi mají uši.
Jít hlavou proti zdi.
Malovat čerty na zeď.
last     next      Top      End..
 
16)
VARIETY IS THE SPICE OF LIFE
Změna je kořením života.
Mnoho psů, zajícova smrt.
Zdi mají uši.
last     next      Top      End..
 
17)
AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Všude dobře, doma nejlépe.
V nouzi poznáš přítele.
last     next      Top      End..
 
18)
DRINK LOOSENS THE TONGUE
Držet jazyk za zuby.
Co střízlivý má na mysli, opilý mívá na jazyku.
Co na srdci, to na jazyku.
last     next      Top      End..
 
19)
IT'S FOLLY TO CRY OVER SPILT MILK
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
Je pošetilé plakat nad rozlitým mlékem.
last     next      Top      End..
 
20)
BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Příležitost dělá zloděje.
last     next      Top      End..
 
21)
TO CRY WOLF
Malovat čerty na zeď. (Falešný poplach)
Stará láska nerezaví.
Zítra je také den.
last     next      Top      End..
 
22)
TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN.
Čas na nikoho nečeká.
Lépe pozdě než nikdy.
Zdraví je největší poklad. Zdraví je lepší, jak bohatství.
last     next      Top      End..
 
23)
LOVE ME, LOVE MY DOG.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Konec vše napraví.
last     next      Top      End..
 
24)
BETTER LATE THAN NEVER.
Zdraví je největší poklad.
Čas na nikoho nečeká.
Lépe pozdě než nikdy.
last     next      Top      End..
 
25)
A NEW BROOM SWEEPS CLEAN.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Není růže bez trní.
Nové koště dobře mete.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 32,7939 sekundy
Dat:
2013-07-04 12:31:59 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY