přísloví

Popis stránky *
• Anglická přísloví
• - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Chyba
 
1)
HEALTH IS BETTER THAN WEALTH.
Zdraví je největší poklad. (Zdraví je lepší, jak bohatství.)
Čas na nikoho nečeká.
S poctivostí nejdál dojdeš.
 
2)
THINGS MOST EXCELLENT ARE EVER MOST ENVIED
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Lež má krátké nohy.
Není štěstí bez závisti.
 
3)
BETTER LATE THAN NEVER.
Lépe pozdě než nikdy.
Čas na nikoho nečeká.
Zdraví je největší poklad.
 
4)
THERE IS NO PLACE LIKE HOME.
Všude dobře, doma nejlépe.
Více očí více vidí.
V nouzi poznáš přítele.
 
5)
IF YOU RUN AFTER TWO HARES, YOU WILL CATCH NONE.
Nehoň dva zajíce najednou.
Lépe pozdě než nikdy.
Čas na nikoho nečeká.
 
6)
TO RISE AT FIVE IS THE WAY TO THRIVE
Kdo chce hodně znáti, musí málo spáti.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Co tě čeká, to tě nemine.
 
7)
MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Konec vše napraví.
Ranní ptáče dál doskáče.
 
8)
TO DRINK LIKE A FISH
Zítra je také den.
Pít jak ryba.
Malovat čerty na zeď.
 
9)
A WORD IS ENOUGH TO THE WISE.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Moudrému napověz.
Činy mluví hlasitěji než slova.
 
10)
EVERY DAY BRINGS A NEW LIGHT
Každý den začíná rozedněním.
Každý den přináší něco nového.
Každý den slunce nesvítí.
 
11)
EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Jaký pán, takový krám.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
 
12)
DRINK LOOSENS THE TONGUE
Držet jazyk za zuby.
Co střízlivý má na mysli, opilý mívá na jazyku.
Co na srdci, to na jazyku.
 
13)
WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY.
Lépe se to řekne, než udělá.
Nic nového pod sluncem.
Když se chce, všechno jde.
 
14)
EARLY BIRD CATCHES THE WORM.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Nové koště dobře mete.
Ranní ptáče dál doskáče.
 
15)
THERE IS NO ROSE WITHOUT A THORN.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Není růže bez trní.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
 
16)
TO CRY WOLF
Zítra je také den.
Stará láska nerezaví.
Malovat čerty na zeď. (Falešný poplach)
 
17)
EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS
Kolik krajů, tolik obyčejů.
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
Nikdo není dokonalý.
 
18)
SO MANY COUNTRIES, SO MANY CUSTOMS.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Jiný kraj, jiný mrav.
Dvakrát měř, jednou řež.
 
19)
THERE IS NOTHING NEW UNDER THE SUN.
Moudrému napověz.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Nic nového pod sluncem.
 
20)
VARIETY IS THE SPICE OF LIFE
Změna je kořením života.
Zdi mají uši.
Mnoho psů, zajícova smrt.
 
21)
OPPORTUNITY MAKES THE THIEF.
Nehoň dva zajíce najednou.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Příležitost dělá zloděje.
 
22)
A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Čas na nikoho nečeká.
Nehoň dva zajíce najednou.
 
23)
TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN.
Čas na nikoho nečeká.
Zdraví je největší poklad. Zdraví je lepší, jak bohatství.
Lépe pozdě než nikdy.
 
24)
AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY.
V nouzi poznáš přítele.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Všude dobře, doma nejlépe.
 
25)
FOUR EYES SEE MORE THAN TWO.
Víc hlav, víc rozumu.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
Více očí více vidí.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 22,8180 sekundy
Dat:
2020-11-14 19:48:18 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet