Anglická přísloví


Popis stránky

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Virová onemocnění - prevence

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Chyba
 
1)
MY HOUSE, MY CASTLE.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
Všude dobře, doma nejlépe.
 
2)
BETTER LATE THAN NEVER.
Čas na nikoho nečeká.
Zdraví je největší poklad.
Lépe pozdě než nikdy.
 
3)
EVERY DAY BRINGS A NEW LIGHT
Každý den přináší něco nového.
Každý den slunce nesvítí.
Každý den začíná rozedněním.
 
4)
DRINK LOOSENS THE TONGUE
Co střízlivý má na mysli, opilý mívá na jazyku.
Držet jazyk za zuby.
Co na srdci, to na jazyku.
 
5)
EVEN A WISE MAN STUMBLES
I mistr tesař se někdy utne.
Co tě čeká, to tě nemine.
Lež má krátké nohy.
 
6)
LOVE ME, LOVE MY DOG.
Konec vše napraví.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Kuj železo, dokud je žhavé.
 
7)
THERE IS NO PLACE LIKE HOME.
V nouzi poznáš přítele.
Všude dobře, doma nejlépe.
Více očí více vidí.
 
8)
A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED.
Víc hlav, víc rozumu.
V nouzi poznáš přítele.
Více očí více vidí.
 
9)
OUT OF SIGHT, OUT OF MIND.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Sejde z očí, sejde z mysli.
 
10)
EASIER SAID THAN DONE.
Moudrému napověz.
Nic nového pod sluncem.
Lépe se to řekne, než udělá.
 
11)
ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS.
Jiný kraj, jiný mrav.
Činy mluví hlasitěji než slova.
Dvakrát měř, jednou řež.
 
12)
WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY.
Lépe se to řekne, než udělá.
Nic nového pod sluncem.
Když se chce, všechno jde.
 
13)
FOUR EYES SEE MORE THAN TWO.
Víc hlav, víc rozumu.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
Více očí více vidí.
 
14)
TO CRY WOLF
Zítra je také den.
Malovat čerty na zeď. (Falešný poplach)
Stará láska nerezaví.
 
15)
FIRST THINK, THEN SPEAK.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Rozmysli si, co říkáš.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
 
16)
EARLY BIRD CATCHES THE WORM.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Nové koště dobře mete.
Ranní ptáče dál doskáče.
 
17)
TOMORROW IS ANOTHER DAY
Pestrost je kořením života.
Zítra je také den.
Stará láska nerezaví.
 
18)
A MAN IS NEVER TOO OLD TO LEARN.
Lépe se to řekne, než udělá.
Nikdy není pozdě učit se.
Když se chce, všechno jde.
 
19)
EAST OR WEST HOME IS BEST.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
Všude dobře, doma nejlépe.
 
20)
EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Jaký pán, takový krám.
 
21)
TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE.
Víc hlav, víc rozumu.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
Rozmysli si, co říkáš.
 
22)
BY OTHER MEN‘S FAULT WISE MEN CORRECT THEIR OWN.
Činy mluví hlasitěji než slova.
Jiný kraj, jiný mrav.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
 
23)
ALL IS WELL THAT ENDS WELL.
Ranní ptáče dál doskáče.
Konec vše napraví.
Nové koště dobře mete.
 
24)
IF YOU RUN AFTER TWO HARES, YOU WILL CATCH NONE.
Čas na nikoho nečeká.
Nehoň dva zajíce najednou.
Lépe pozdě než nikdy.
 
25)
IT‘S NEVER TOO LATE TO LEARN.
Všechno má svůj čas.
Když se chce, všechno jde.
Nikdy není pozdě učit se.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 4 min : 8,4130 sekundy
Dat:
2020-02-19 19:53:13 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet