Anglická přísloví


Popis stránky

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Chyba
 
1)
FOUR EYES SEE MORE THAN TWO.
Více očí více vidí.
Víc hlav, víc rozumu.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
 
2)
THERE IS NO ROSE WITHOUT A THORN.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Není růže bez trní.
 
3)
A WORD IS ENOUGH TO THE WISE.
Moudrému napověz.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Činy mluví hlasitěji než slova.
 
4)
EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS
Kolik krajů, tolik obyčejů.
Nikdo není dokonalý.
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
 
5)
THE FATED WILL HAPPEN
Vrána k vráně sedá.
Co tě čeká, to tě nemine.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
 
6)
WALLS HAVE EARS
Zdi mají uši.
Malovat čerty na zeď.
Jít hlavou proti zdi.
 
7)
TOMORROW IS ANOTHER DAY
Zítra je také den.
Pestrost je kořením života.
Stará láska nerezaví.
 
8)
SO MANY COUNTRIES, SO MANY CUSTOMS.
Jiný kraj, jiný mrav.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Dvakrát měř, jednou řež.
 
9)
OPPORTUNITY MAKES THE THIEF.
Příležitost dělá zloděje.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Nehoň dva zajíce najednou.
 
10)
NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Kdo ví všechno, neví nic.
Všechno má svůj čas.
 
11)
AS YOU MAKE YOUR BED SO YOU MUST LIE ON IT.
Rozmysli si, co říkáš.
Všechno zlé jednou skončí.(Po dešti příjde slunce.)
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.
 
12)
WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY.
Když se chce, všechno jde.
Nic nového pod sluncem.
Lépe se to řekne, než udělá.
 
13)
LIKE TEACHER, LIKE PUPIL.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Jaký pán, takový krám.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
 
14)
HE LAUGHS BEST WHO LAUGHS LAST.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Jaký pán, takový krám.
 
15)
A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED.
Více očí více vidí.
Víc hlav, víc rozumu.
V nouzi poznáš přítele.
 
16)
TO KNOW EVERYTHING IS TO KNOW NOTHING.
Nic nového pod sluncem.
Kdo ví všechno, neví nic.
Nikdy není pozdě učit se.
 
17)
BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Příležitost dělá zloděje.
 
18)
TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN.
Zdraví je největší poklad. Zdraví je lepší, jak bohatství.
Čas na nikoho nečeká.
Lépe pozdě než nikdy.
 
19)
AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY.
Všude dobře, doma nejlépe.
V nouzi poznáš přítele.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
 
20)
EASY COME, EASY GO
Co tě čeká, to tě nemine.
Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá.
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
 
21)
IT‘S NEVER TOO LATE TO LEARN.
Všechno má svůj čas.
Nikdy není pozdě učit se.
Když se chce, všechno jde.
 
22)
WHAT MUST BE, MUST BE
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Nevyhazuj staré věci, dokud nemáš nové a lepší.
Co tě čeká, to tě nemine.
 
23)
TO DRINK LIKE A FISH
Pít jak ryba.
Malovat čerty na zeď.
Zítra je také den.
 
24)
DON'T GIVE UP AN OLD THING BEFORE YOU HAVE A NEW BETTER
Nevyhazuj staré věci, dokud nemáš nové a lepší.
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
 
25)
EVERY CLOUD HAS A SILVER LINING.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Jaký pán, takový krám.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet