Sponzorované odkazy

Anglická přísloví


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
SO MANY COUNTRIES, SO MANY CUSTOMS.
Dvakrát měř, jednou řež.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Jiný kraj, jiný mrav.
last  next  Top End
 
2)
LOOK BEFORE YOU LEAP.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Dvakrát měř, jednou řež.
last  next  Top End
 
3)
TOMORROW IS ANOTHER DAY
Pestrost je kořením života.
Zítra je také den.
Stará láska nerezaví.
last  next  Top End
 
4)
BY OTHER MEN‘S FAULT WISE MEN CORRECT THEIR OWN.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Činy mluví hlasitěji než slova.
Jiný kraj, jiný mrav.
last  next  Top End
 
5)
THERE IS NO PLACE LIKE HOME.
Více očí více vidí.
Všude dobře, doma nejlépe.
V nouzi poznáš přítele.
last  next  Top End
 
6)
AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY.
V nouzi poznáš přítele.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Všude dobře, doma nejlépe.
last  next  Top End
 
7)
OPPORTUNITY MAKES THE THIEF.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Nehoň dva zajíce najednou.
Příležitost dělá zloděje.
last  next  Top End
 
8)
OUT OF SIGHT, OUT OF MIND.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
last  next  Top End
 
9)
EASY COME, EASY GO
Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá.
Co tě čeká, to tě nemine.
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
last  next  Top End
 
10)
BETTER LATE THAN NEVER.
Zdraví je největší poklad.
Lépe pozdě než nikdy.
Čas na nikoho nečeká.
last  next  Top End
 
11)
ALL IS WELL THAT ENDS WELL.
Ranní ptáče dál doskáče.
Konec vše napraví.
Nové koště dobře mete.
last  next  Top End
 
12)
LIKE TEACHER, LIKE PUPIL.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Jaký pán, takový krám.
last  next  Top End
 
13)
EASIER SAID THAN DONE.
Moudrému napověz.
Lépe se to řekne, než udělá.
Nic nového pod sluncem.
last  next  Top End
 
14)
TO KNOW EVERYTHING IS TO KNOW NOTHING.
Kdo ví všechno, neví nic.
Nic nového pod sluncem.
Nikdy není pozdě učit se.
last  next  Top End
 
15)
BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER.
Příležitost dělá zloděje.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
S poctivostí nejdál dojdeš.
last  next  Top End
 
16)
WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY.
Když se chce, všechno jde.
Nic nového pod sluncem.
Lépe se to řekne, než udělá.
last  next  Top End
 
17)
IF YOU RUN AFTER TWO HARES, YOU WILL CATCH NONE.
Nehoň dva zajíce najednou.
Čas na nikoho nečeká.
Lépe pozdě než nikdy.
last  next  Top End
 
18)
NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
Všechno má svůj čas.
Kdo ví všechno, neví nic.
last  next  Top End
 
19)
EVERY GRAIN HAS ITS BRAN
Držet jazyk za zuby.
Nikdo není dokonalý.
Lež má krátké nohy.
last  next  Top End
 
20)
WALLS HAVE EARS
Zdi mají uši.
Malovat čerty na zeď.
Jít hlavou proti zdi.
last  next  Top End
 
21)
TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN.
Zdraví je největší poklad. Zdraví je lepší, jak bohatství.
Lépe pozdě než nikdy.
Čas na nikoho nečeká.
last  next  Top End
 
22)
EAST OR WEST HOME IS BEST.
Všude dobře, doma nejlépe.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
last  next  Top End
 
23)
MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES.
Konec vše napraví.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Ranní ptáče dál doskáče.
last  next  Top End
 
24)
DON'T GIVE UP AN OLD THING BEFORE YOU HAVE A NEW BETTER
Nevyhazuj staré věci, dokud nemáš nové a lepší.
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
last  next  Top End
 
25)
EARLY BIRD CATCHES THE WORM.
Nové koště dobře mete.
Ranní ptáče dál doskáče.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 32,7939 sekundy
Dat:
2013-07-04 12:31:59 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY