přísloví

Popis stránky *
• Anglická přísloví
• - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Chyba
 
1)
TIME AND TIDE WAIT FOR NO MAN.
Lépe pozdě než nikdy.
Zdraví je největší poklad. Zdraví je lepší, jak bohatství.
Čas na nikoho nečeká.
 
2)
LOVE ME, LOVE MY DOG.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Konec vše napraví.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
 
3)
LOOK BEFORE YOU LEAP.
Dvakrát měř, jednou řež.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Sejde z očí, sejde z mysli.
 
4)
TO RISE AT FIVE IS THE WAY TO THRIVE
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Kdo chce hodně znáti, musí málo spáti.
Co tě čeká, to tě nemine.
 
5)
THINGS MOST EXCELLENT ARE EVER MOST ENVIED
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Lež má krátké nohy.
Není štěstí bez závisti.
 
6)
DRINK LOOSENS THE TONGUE
Co na srdci, to na jazyku.
Co střízlivý má na mysli, opilý mívá na jazyku.
Držet jazyk za zuby.
 
7)
THERE IS NO ROSE WITHOUT A THORN.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Není růže bez trní.
 
8)
DON'T GIVE UP AN OLD THING BEFORE YOU HAVE A NEW BETTER
Nevyhazuj staré věci, dokud nemáš nové a lepší.
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
 
9)
HEALTH IS BETTER THAN WEALTH.
Zdraví je největší poklad. (Zdraví je lepší, jak bohatství.)
S poctivostí nejdál dojdeš.
Čas na nikoho nečeká.
 
10)
BIRDS OF A FEATHER FLOCK TOGETHER.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Příležitost dělá zloděje.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
 
11)
A NEW BROOM SWEEPS CLEAN.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Nové koště dobře mete.
Není růže bez trní.
 
12)
ALL IS WELL THAT ENDS WELL.
Nové koště dobře mete.
Konec vše napraví.
Ranní ptáče dál doskáče.
 
13)
EASIER SAID THAN DONE.
Nic nového pod sluncem.
Moudrému napověz.
Lépe se to řekne, než udělá.
 
14)
EVERY GRAIN HAS ITS BRAN
Držet jazyk za zuby.
Lež má krátké nohy.
Nikdo není dokonalý.
 
15)
TO KNOW EVERYTHING IS TO KNOW NOTHING.
Nikdy není pozdě učit se.
Kdo ví všechno, neví nic.
Nic nového pod sluncem.
 
16)
NEVER PUT OFF TILL TOMORROW WHAT YOU CAN DO TODAY.
Kdo ví všechno, neví nic.
Všechno má svůj čas.
Neodkládej na zítra, co můžeš udělat dnes.
 
17)
HONESTY IS THE BEST POLICY.
S poctivostí nejdál dojdeš.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Příležitost dělá zloděje.
 
18)
A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH.
Nehoň dva zajíce najednou.
Čas na nikoho nečeká.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
 
19)
LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Není růže bez trní.
 
20)
AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY.
V nouzi poznáš přítele.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Všude dobře, doma nejlépe.
 
21)
TOMORROW IS ANOTHER DAY
Stará láska nerezaví.
Pestrost je kořením života.
Zítra je také den.
 
22)
OUT OF SIGHT, OUT OF MIND.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
Sejde z očí, sejde z mysli.
 
23)
EVERY BIRD LIKES ITS OWN NEST
Každý pták má své vlastní hnízdo.
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
Každý pták občas rád zanáší do jiného hnízda.
 
24)
MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES.
Konec vše napraví.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Ranní ptáče dál doskáče.
 
25)
A MAN IS NEVER TOO OLD TO LEARN.
Lépe se to řekne, než udělá.
Nikdy není pozdě učit se.
Když se chce, všechno jde.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 22,8180 sekundy
Dat:
2020-11-14 19:48:18 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet