Anglická přísloví


Popis stránky

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Anglická přísloví - angličtina online - zkuste určit, kterému českému přísloví nejlépe odpovídá anglické přísloví v otázce.
Chyba
 
1)
THERE IS NOTHING NEW UNDER THE SUN.
Moudrému napověz.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Nic nového pod sluncem.
 
2)
LIKE TEACHER, LIKE PUPIL.
Miluj mě se vším, co ke mne patří.
Jaký pán, takový krám.
Kuj železo, dokud je žhavé.
 
3)
MAKE HAY WHILE THE SUN SHINES.
Ranní ptáče dál doskáče.
Konec vše napraví.
Kuj železo, dokud je žhavé.
 
4)
IT'S FOLLY TO CRY OVER SPILT MILK
Je pošetilé plakat nad rozlitým mlékem.
Neplivej do studánky, ještě rád se z ní jednou napiješ.
Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá.
 
5)
OPPORTUNITY MAKES THE THIEF.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Nehoň dva zajíce najednou.
Příležitost dělá zloděje.
 
6)
WALLS HAVE EARS
Zdi mají uši.
Jít hlavou proti zdi.
Malovat čerty na zeď.
 
7)
TO CRY WOLF
Zítra je také den.
Malovat čerty na zeď. (Falešný poplach)
Stará láska nerezaví.
 
8)
EASIER SAID THAN DONE.
Nic nového pod sluncem.
Moudrému napověz.
Lépe se to řekne, než udělá.
 
9)
OUT OF SIGHT, OUT OF MIND.
Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Nic není tak zlé, jak to vypadá.
 
10)
A NEW BROOM SWEEPS CLEAN.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Nové koště dobře mete.
Není růže bez trní.
 
11)
EAST OR WEST HOME IS BEST.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Můj dům, můj hrad.
Všude dobře, doma nejlépe.
 
12)
BY OTHER MEN‘S FAULT WISE MEN CORRECT THEIR OWN.
Činy mluví hlasitěji než slova.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Jiný kraj, jiný mrav.
 
13)
A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED.
Více očí více vidí.
V nouzi poznáš přítele.
Víc hlav, víc rozumu.
 
14)
A WORD IS ENOUGH TO THE WISE.
Moudrý člověk se učí na chybách jiných.
Moudrému napověz.
Činy mluví hlasitěji než slova.
 
15)
BETTER LATE THAN NEVER.
Čas na nikoho nečeká.
Zdraví je největší poklad.
Lépe pozdě než nikdy.
 
16)
MY HOUSE, MY CASTLE.
Můj dům, můj hrad.
Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.
Všude dobře, doma nejlépe.
 
17)
LUCKY IN CARDS - UNLUCKY IN LOVE.
Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Není růže bez trní.
 
18)
EVERY GRAIN HAS ITS BRAN
Lež má krátké nohy.
Držet jazyk za zuby.
Nikdo není dokonalý.
 
19)
THINGS MOST EXCELLENT ARE EVER MOST ENVIED
Není štěstí bez závisti.
Lehce nabyl, lehce pozbyl.
Lež má krátké nohy.
 
20)
DRINK LOOSENS THE TONGUE
Co střízlivý má na mysli, opilý mívá na jazyku.
Držet jazyk za zuby.
Co na srdci, to na jazyku.
 
21)
A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH.
Nehoň dva zajíce najednou.
Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.
Čas na nikoho nečeká.
 
22)
EVERY COUNTRY HAS ITS CUSTOMS
Každý pták má rád své vlastní hnízdo.
Nikdo není dokonalý.
Kolik krajů, tolik obyčejů.
 
23)
EARLY BIRD CATCHES THE WORM.
Nové koště dobře mete.
Štěstí ve hře - neštěstí v lásce.
Ranní ptáče dál doskáče.
 
24)
A MAN IS NEVER TOO OLD TO LEARN.
Když se chce, všechno jde.
Lépe se to řekne, než udělá.
Nikdy není pozdě učit se.
 
25)
TWO HEADS ARE BETTER THAN ONE.
Rozmysli si, co říkáš.
Víc hlav, víc rozumu.
Jak si kdo ustele, tak si taky lehne.

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY